Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Předseda Tzitzikostas a komisařka Ferreira vyzývají k posílení spolupráce mezi EU, členskými státy, regiony, městy a vesnicemi, jež by napomohlo spravedlivému oživení  

Dne 4. února proběhla diskuse mezi regionálními a místními představiteli a komisařkou pro soudržnost a reformy Elisou Ferreira. Mluvilo se o tom, jak urychlit zahájení nových programů politiky soudržnosti, jak zajistit jejich včasnou realizaci a jak je začlenit je do národních plánů na podporu oživení.

V reakci na pandemii COVID-19 zajistila Evropská unie investice do spravedlivého, zeleného a digitálního oživení, a to ve výši, která nemá obdoby. REACT-EU, Fond pro spravedlivou transformaci, Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a facilita na podporu oživení a odolnosti tvoří jedinečný soubor nástrojů, který může přinést inkluzivní oživení, jakož i spravedlivou zelenou a digitální transformaci.

Absorpce a provádění všech dostupných fondů EU je pro celostátní, regionální a místní orgány náročným úkolem. V rozpravě na plenárním zasedání bylo zdůrazněno, že v několika členských státech hrozí nebezpečí, že centralizace a řešení „shora dolů“ oslabí dopad těchto investic. Z tohoto důvodu vyzvali členové VR a komisařka Ferreira, aby v souladu se zásadou partnerství byly regionální a místní orgány plně zapojeny do vypracovávání komplexních plánů na podporu oživení, a to s cílem co nejlépe využít synergie mezi všemi dostupnými nástroji. „Stojíme před nebývalými výzvami spojenými s prováděním a můžeme uspět pouze tehdy, budeme-li spolupracovat. Mimořádná situace má často za následek centralizované řízení politiky soudržnosti, přičemž programy nejsou dobře koordinovány s národními plány na podporu oživení. Proto budeme s komisařkou Elisou Ferreira spolupracovat na tom, abychom urychlili zahájení nových programů, podpořili jejich realizaci a informovali o přidané hodnotě a přínosech politiky soudržnosti pro každodenní život občanů,“ uvedl předseda Evropského výboru regionů Apostolos Tzitzikostas .

„V příštích několika letech se financování z evropských zdrojů v mnoha regionech zdvojnásobí, nebo dokonce ztrojnásobí. Máme více nástrojů, více příležitostí a více investic než kdykoli předtím. Je zcela zásadní, aby toho využily komplexní vnitrostátní strategie zaměřené na budoucnost, na nichž stojí naše společné unijní priority. Má-li být zajištěna doplňkovost, ucelenost a územní dopad, je nezbytné, aby se na přípravě těchto strategií a plánů podílely regionální a místní orgány, sociální partneři a občanská společnost,“ řekla komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira .

„EU má jedinečnou příležitost přispět k dosažení cílů Zelené dohody. Prioritou je ekologizace soudržnosti v novém programovém období,“ řekl Vasco Cordeiro , první místopředseda Evropského výboru regionů a člen regionálního shromáždění Azorských ostrovů. Dále dodal: „Přiměřené financování nestačí. Zapotřebí je rovněž zjednodušení a větší prostor pro investice.“

„Všechny evropské regiony intenzivně připravují programy, které mají být po listopadovém přijetí nařízení v rámci politiky soudržnosti prováděny v praxi. Již nyní máme zpoždění, ale místní a regionální zástupci jsou odhodláni postarat se o to, aby toto nové programové období bylo úspěšné. Abychom toho docílili, musí členské státy zajistit, aby facilita na podporu oživení a odolnosti byla doplněním našeho úsilí. Cestou k zajištění ucelenosti a účinnosti není přehlížet a ignorovat regiony,“ prohlásila Isabelle Boudineau , předsedkyně Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU (COTER) Evropského výboru regionů.

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související informace
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023