Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Evropští zákonodárci se ztotožnili s výzvou regionů a měst k vytvoření nových pravidel na ochranu průmyslové a řemeslné výroby na úrovni EU  

Místní a regionální představitelé vítají návrh Evropské komise a vyzývají spolunormotvůrce, aby zajistili, že regionální ekonomiky budou moci brzy využívat výhod plynoucích z nového systému.

Místní průmyslové a řemeslné výrobky musí být účinně podporovány a chráněny proti padělání, aby se zabránilo současné právní nejistotě vyplývající z roztříštěnosti právních systémů jednotlivých členských států EU. Regiony a města EU proto požadují jasnější a koordinovanější pravidla, včetně zřízení společného rejstříku zeměpisných označení, díky němuž si budou moci spotřebitelé, výrobci i celostátní, místní a regionální orgány snáze obstarávat příslušné informace. To je hlavní myšlenka stanoviska, jež připravila zpravodajka Martine Pinville (FR/SES), členka rady regionu Nová Akvitánie, a které Evropský výbor regionů (VR) v úterý 11. října jednomyslně přijal.

Evropské řemeslné dovednosti jsou ve značné rozmanitosti zastoupeny napříč městy, provinciemi a regiony celé EU. Ať už se jedná o příbory z německého Solingenu, český křišťál, porcelán z francouzského Limoges či sklo z italského Murana, to vše je symbolem staletí starých řemeslných tradic a součástí evropského kulturního dědictví.

Evropská komise se už před rokem ztotožnila s návrhy obsaženými ve stanovisku VR k tomuto tématu. Toto revidované stanovisko k legislativnímu návrhu podporuje Komisi v jejím záměru vytvořit systém EU na ochranu zeměpisných označení těchto produktů a zahrnout do něj regiony, v nichž působí řemeslní a průmysloví výrobci. Díky tomu by regiony mohly využívat výhod plynoucích z ochrany typických produktů a mohly by lépe udržet a získávat kvalifikované pracovníky, zachovávat své kulturní dědictví a vytvářet nové příležitosti pro odvětví cestovního ruchu. Revidované stanovisko vítá přístup Komise, při němž byly zohledněny návrhy VR obsažené ve stanovisku z října 2021. 

Jak uvedla členka rady regionu Nová Akvitánie Martine Pinville (FR/SES), „muránské sklo, porcelán z Limoges a solingenské příbory si zaslouží stejnou ochranu jako parmská šunka, feta či šampaňské. Těší nás, že Evropská komise reagovala na výzvu Evropského výboru regionů k takové právní ochraně našich řemeslných a průmyslových výrobků, a připomínáme, že je důležité zajistit spotřebitelům stejnou míru ochrany, transparentnosti, bezpečnosti a důvěry bez ohledu na povahu zeměpisného označení.“

Členové rovněž navrhli, aby EU zavedla opatření na podporu certifikace, na pomoc kvalifikované pracovní síle a na informování a propagaci průmyslových a řemeslných výrobků se zeměpisným označením.

Revidované stanovisko konkrétně vyzývá ke zřízení společného rejstříku zeměpisných označení, díky němuž si budou moci spotřebitelé, výrobci a místní a regionální orgány snáze obstarávat příslušné informace, a vyzdvihuje zejména specifičnost a rozmanitost produktů a hospodářských ekosystémů. Stanovisko rovněž doporučilo rozšíření navrhované definice „řemeslných výrobků“, neboť definice navržená Komisí neodpovídá podle VR praxi v některých členských státech. Definice by měla být revidována tak, aby zahrnovala výrobní postupy používané v EU, ať už jde o pouze ruční nebo pouze strojovou výrobu či kombinaci obou postupů. Specifikace produktů ani příliš úzký výklad pojmů „tradice“ a „tradiční“ by neměly bránit inovacím a výzkumu týkajícím se těchto produktů.

Souvislosti:

Dne 13. dubna 2022 Komise předložila vůbec první rámec pro ochranu duševního vlastnictví řemeslných a průmyslových výrobků na základě originality a autentičnosti tradičních postupů z regionů původu těchto výrobků. Stalo se tak poté, co VR ve svém stanovisku z vlastní iniciativy v říjnu 2021 Evropskou komisi vyzval, aby vypracovala návrh právního základu pro ochranu zeměpisných označení průmyslových a řemeslných výrobků v Evropské unii. Výrobcům dosud chyběla ochrana EU v oblasti označování, která by propojovala původ a pověst jejich výrobků s jakostí, ačkoliv pro zemědělské produkty podobná ustanovení již existují. Cílem návrhu Komise je umožnit výrobcům ochranu řemeslných a průmyslových výrobků spojených s jejich regionem a tradičním know-how, což bude mít důsledky v Evropě i mimo ni.

Kontaktní osoba:

Theresa Sostmann

Tel.: +32 475 99 94 15

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ECON.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

Soutěž o ocenění Evropský podnikatelsky zaměřený region pro rok 2024: města a regiony podporující udržitelný, odolný a digitální růst se již mohou přihlásit
Soutěž o ocenění Evropský podnikatelsky zaměřený region pro rok 2024: města a regiony podporující udržitelný, odolný a digitální růst se již mohou přihlásit
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COMPENSATORY-PAYMENTS-TACKLE-INDUSTRIAL-POLLUTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

EU regions and cities call for compensatory payments to tackle industrial pollution
EU regions and cities call for compensatory payments to tackle industrial pollution
13.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX