Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Evropští zákonodárci se ztotožnili s výzvou regionů a měst k vytvoření nových pravidel na ochranu průmyslové a řemeslné výroby na úrovni EU  

Místní a regionální představitelé vítají návrh Evropské komise a vyzývají spolunormotvůrce, aby zajistili, že regionální ekonomiky budou moci brzy využívat výhod plynoucích z nového systému.

Místní průmyslové a řemeslné výrobky musí být účinně podporovány a chráněny proti padělání, aby se zabránilo současné právní nejistotě vyplývající z roztříštěnosti právních systémů jednotlivých členských států EU. Regiony a města EU proto požadují jasnější a koordinovanější pravidla, včetně zřízení společného rejstříku zeměpisných označení, díky němuž si budou moci spotřebitelé, výrobci i celostátní, místní a regionální orgány snáze obstarávat příslušné informace. To je hlavní myšlenka stanoviska, jež připravila zpravodajka Martine Pinville (FR/SES), členka rady regionu Nová Akvitánie, a které Evropský výbor regionů (VR) v úterý 11. října jednomyslně přijal.

Evropské řemeslné dovednosti jsou ve značné rozmanitosti zastoupeny napříč městy, provinciemi a regiony celé EU. Ať už se jedná o příbory z německého Solingenu, český křišťál, porcelán z francouzského Limoges či sklo z italského Murana, to vše je symbolem staletí starých řemeslných tradic a součástí evropského kulturního dědictví.

Evropská komise se už před rokem ztotožnila s návrhy obsaženými ve stanovisku VR k tomuto tématu. Toto revidované stanovisko k legislativnímu návrhu podporuje Komisi v jejím záměru vytvořit systém EU na ochranu zeměpisných označení těchto produktů a zahrnout do něj regiony, v nichž působí řemeslní a průmysloví výrobci. Díky tomu by regiony mohly využívat výhod plynoucích z ochrany typických produktů a mohly by lépe udržet a získávat kvalifikované pracovníky, zachovávat své kulturní dědictví a vytvářet nové příležitosti pro odvětví cestovního ruchu. Revidované stanovisko vítá přístup Komise, při němž byly zohledněny návrhy VR obsažené ve stanovisku z října 2021. 

Jak uvedla členka rady regionu Nová Akvitánie Martine Pinville (FR/SES), „muránské sklo, porcelán z Limoges a solingenské příbory si zaslouží stejnou ochranu jako parmská šunka, feta či šampaňské. Těší nás, že Evropská komise reagovala na výzvu Evropského výboru regionů k takové právní ochraně našich řemeslných a průmyslových výrobků, a připomínáme, že je důležité zajistit spotřebitelům stejnou míru ochrany, transparentnosti, bezpečnosti a důvěry bez ohledu na povahu zeměpisného označení.“

Členové rovněž navrhli, aby EU zavedla opatření na podporu certifikace, na pomoc kvalifikované pracovní síle a na informování a propagaci průmyslových a řemeslných výrobků se zeměpisným označením.

Revidované stanovisko konkrétně vyzývá ke zřízení společného rejstříku zeměpisných označení, díky němuž si budou moci spotřebitelé, výrobci a místní a regionální orgány snáze obstarávat příslušné informace, a vyzdvihuje zejména specifičnost a rozmanitost produktů a hospodářských ekosystémů. Stanovisko rovněž doporučilo rozšíření navrhované definice „řemeslných výrobků“, neboť definice navržená Komisí neodpovídá podle VR praxi v některých členských státech. Definice by měla být revidována tak, aby zahrnovala výrobní postupy používané v EU, ať už jde o pouze ruční nebo pouze strojovou výrobu či kombinaci obou postupů. Specifikace produktů ani příliš úzký výklad pojmů „tradice“ a „tradiční“ by neměly bránit inovacím a výzkumu týkajícím se těchto produktů.

Souvislosti:

Dne 13. dubna 2022 Komise předložila vůbec první rámec pro ochranu duševního vlastnictví řemeslných a průmyslových výrobků na základě originality a autentičnosti tradičních postupů z regionů původu těchto výrobků. Stalo se tak poté, co VR ve svém stanovisku z vlastní iniciativy v říjnu 2021 Evropskou komisi vyzval, aby vypracovala návrh právního základu pro ochranu zeměpisných označení průmyslových a řemeslných výrobků v Evropské unii. Výrobcům dosud chyběla ochrana EU v oblasti označování, která by propojovala původ a pověst jejich výrobků s jakostí, ačkoliv pro zemědělské produkty podobná ustanovení již existují. Cílem návrhu Komise je umožnit výrobcům ochranu řemeslných a průmyslových výrobků spojených s jejich regionem a tradičním know-how, což bude mít důsledky v Evropě i mimo ni.

Kontaktní osoba:

Theresa Sostmann

Tel.: +32 475 99 94 15

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023