Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Politici z prvního euroregionu ve střední Evropě požadují dohodu o přeshraniční spolupráci v krizových situacích  

Členové Evropského výboru regionů požadují, aby byla v Evropské unii stanovena minimální úroveň přeshraničních služeb, které musí být poskytovány i v mimořádných situacích, v jejichž důsledku dojde k opětovnému vztyčení státních hranic.

Na akci věnované přeshraniční spolupráci v  Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa vystoupili členové Evropského výboru regionů Martin Půta (CZ/ELS), hejtman Libereckého kraje, Bernd Lange (DE/ELS), zemský rada okresu Görlitz, a  Pavel Branda (CZ/EKR), místostarosta obce Rádlo, podle nichž se během pandemie COVID-19 ukázalo, jak úzce je v každodenním životě tento region provázán, ale i to, že stávající spolupráce má také své mezery. Součástí tohoto euroregionu, který se rozprostírá na území tří států, je i část Dolního Slezska v Polsku.

Jak uvedl zemský rada Lange, omezení, jež byla zavedena během pandemie, měla dopad na některé základní služby, včetně mateřských škol, škol a domů s pečovatelskou službou. Podle hejtmana Půty se však během pandemie ukázalo rovněž to, jak velkou úlohu při poskytování místních služeb stále hrají hranice: pacienti z Liberce byli například kvůli léčbě převezeni na Moravu, do východní poloviny České republiky, a to i přesto, že na německé straně hranice byla volná nemocniční lůžka, která byla ve skutečnosti mnohem blíž. „Je nesmírně důležité budovat důvěru“ , zdůraznil místostarosta Branda, který byl podle svých slov stejně jako mnozí „šokován tím, jak rychle tato důvěra mizela“ a členské státy začaly po vypuknutí krize okamžitě uzavírat své hranice.

Evropský výbor regionů právě připravuje usnesení, jež má být přijato na plenárním zasedání v červenci a v němž se zabývá úrovní veřejných služeb, která musí být podle jeho členů zaručena i v případě, že by v důsledku další případné pandemie či jiné krize byly opět uzavřeny hranice.

Tato akce přilákala na 80 účastníků, včetně zástupců občanské společnosti a podniků z obcí na české i německé straně hranice. Zúčastnil se jí také generální tajemník Sdružení evropských příhraničních regionů Martín Guillermo Ramírez.

Účastníci se zamýšleli nad tím, jak by se v nadcházejících třech desetiletích mohla dále rozvíjet přeshraniční spolupráce v rámci Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, který byl vytvořen před třiceti lety a stal se prvním euroregionem ve střední Evropě. Euroregiony formalizují a strukturují přeshraniční spolupráci. Cílem Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa je překonat negativní vliv, jež mají hranice mezi jednotlivými státy, zlepšit životní úroveň i stav životního prostředí a sociálně-politickou situaci a rozvíjet hospodářský potenciál tohoto euroregionu.

Jednotlivé přeshraniční regiony mají i přesto na určité otázky odlišný pohled. České orgány tak nedávno zažalovaly Polsko u Evropského soudního dvora kvůli plánům na rozšíření těžby v povrchovém uhelném dole Turów. Hejtman Půta doufá, že tato otázka jejich „spolupráci příliš nepoznamená“ . Zemský rada Lange, podle nějž by „sociální otřes“ způsobený odklonem od uhlí bylo možné řešit pomocí fondu na podporu transformace, nabídl využít v tomto směru zkušenosti svého regionu s uzavíráním dolů, k němuž došlo v 90. letech 20. století.

Političtí představitelé, kteří působí na místní úrovni, by obecně uvítali integraci dalších aspektů každodenního života, včetně zdravotních a záchranných služeb. Zemský rada Lange vyjádřil v této souvislosti politování například nad tím, že německé předpisy upravující uznávání kvalifikací v současné době omezují spolupráci s českými hasiči. Zdůraznil přitom, že je důležité, aby místní obyvatelé – včetně podnikatelů – pravidelně poukazovali na význam spolupráce a otevřených hranic, a to nejen v případě, že dojde k jejich uzavření.

Na této akci opakovaně zaznělo, že je zapotřebí podporovat dva aspekty regionální integrace, a sice malé projekty a jazykové znalosti. Řada řečníků zdůraznila, že malé projekty na úrovni občanů mají sice mimořádný význam jak pro jednotlivce, tak i pro celou společnost, je s nimi však spojena značná administrativní zátěž, která mnohé odradí. Vyzvali tedy, aby byly příslušné postupy zjednodušeny.

Hynek Böhm, český vědecký pracovník, jenž působí na Technické univerzitě v Liberci, uvedl, že vznik institucí, jako je euroregion, a přeshraniční výměny podporují postupné utváření přeshraniční identity. Jak dále podotkl, všiml si dokonce, že vlajka euroregionu zavlála na fotbalovém zápase. Za hlavní překážku však považuje omezenou znalost jazyka sousední země.

Program této akce včetně jmen všech řečníků je k dispozici na tomto odkazu , kde naleznete také její záznam (v angličtině). Videonahrávku o malých projektech v tomto regionu naleznete na tomto odkazu .

Evropský výbor regionů je odhodlán podporovat své členy v jejich úsilí o nastolení evropských otázek v místních komunitách. Zároveň je plně odhodlán přispět také ke konferenci o budoucnosti Evropy , která bude zahájena 9. května u příležitosti Dne Evropy. Smyslem této konference je posílit úlohu občanů při utváření politik a cílů EU a zvýšit odolnost Unie vůči krizím.

Sdílet :
 
Související informace
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CALL-FOR-AGREEMENT-ON-CROSS-BORDER-COOPERATION-IN-CRISES.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CALL-FOR-AGREEMENT-ON-CROSS-BORDER-COOPERATION-IN-CRISES.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CALL-FOR-AGREEMENT-ON-CROSS-BORDER-COOPERATION-IN-CRISES.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CALL-FOR-AGREEMENT-ON-CROSS-BORDER-COOPERATION-IN-CRISES.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CALL-FOR-AGREEMENT-ON-CROSS-BORDER-COOPERATION-IN-CRISES.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023