Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Platforma pro širokopásmové připojení – města a regiony usilují spolu s Komisí o zmenšení digitální propasti  

Evropská komise a Evropský výbor regionů (VR) dnes spustily společnou platformu, která má pomoci zajistit vysokorychlostní širokopásmové připojení ve všech evropských regionech, včetně venkovských a řídce osídlených oblastí, v nichž chybí tržní stimulace. První jednání platformy pro širokopásmové připojení se konalo v Bruselu za účasti komisařky pro digitální ekonomiku a společnost Mariyi Gabriel, předsedy VR Karl-Heinze LAMBERTZE a místních a regionálních politiků z členských států EU.

Cílem této nové platformy je přispět k zavádění rychlejšího, kvalitnějšího a udržitelného vysokorychlostního širokopásmového připojení ve všech evropských regionech a usilovat o odstranění digitální propasti v důsledku zeměpisné polohy a/nebo selhání trhu. Projednávala se témata jako správa věcí veřejných, politická rozhodnutí a technologická řešení, regulační rámec a finanční možnosti. Úvodní jednání bylo věnováno v prvé řadě iniciativě WiFi4EU, jejímž cílem je poskytnout bezplatné bezdrátové připojení ve veřejných prostorách po celé v Evropě.

Předseda VR Karl-Heinz Lambertz prohlásil: „Vysokorychlostní širokopásmové připojení je základním kamenem jednotného digitálního trhu EU a nezbytným předpokladem pro konkurenceschopnost na celosvětové úrovni, například v oblasti elektronického obchodu. Tato platforma by měla zlepšit spolupráci mezi Evropskou komisí, místními a regionálními orgány, odborníky a různými zainteresovanými stranami a umožnit určení překážek, které brání investicím do širokopásmového připojení, a rozvíjení možností financování prostřednictvím programů EU a inovativních partnerství veřejného a soukromého sektoru.“

Mariya Gabriel , komisařka EU pro digitální ekonomiku a společnost, uvedla: „Širokopásmové pokrytí se může stát skutečností pouze tehdy, budou-li v praxi plně zapojeni všichni lidé. Účast regionů je nutná k pochopení toho, jaké investice skutečně potřebují. Musíme vědět, s jakými problémy se potýkají a jak jim my, tj. Komise, můžeme pomoct je řešit. Platforma pro širokopásmové připojení, s účastí Evropského výboru regionů, bude mít klíčový význam pro účelné a fundované informování politiků o skutečné situaci v praxi. Tento politický proces „zdola nahoru“ zajistí, že evropské regiony převezmou odpovědnost za rozvoj svého připojení.“

Platforma pro širokopásmové připojení zavádí pravidelný politický dialog mezi Evropskou komisí a Evropským výborem regionů. Její účastníci, k nimž patří i 12 členů VR, se budou setkávat dvakrát do roka a budou projednávat různá témata související se zaváděním širokopásmového připojení, politikou a správou, technologickými řešeními, finančními zdroji a regulačním rámcem.

Kieran McCarthy (IE/EA), radní města Cork, který se prvního jednání platformy zúčastnil, prohlásil: „Místní a regionální orgány podporují inovace a konkurenceschopnost v rámci ekonomiky založené na datech prostřednictvím individuálně uzpůsobených řešení na straně poptávky i nabídky, včetně zavádění širokopásmového připojení, digitální ekonomiky, elektronického začleňování a elektronické veřejné správy. Znevýhodněné regiony však často nemají ani základní infrastrukturu, ani odborné znalosti nutné k zavádění ekonomiky založené na digitálních datech. Prostřednictvím této platformy sdílíme své osvědčené postupy a nabízíme řešení, která umožní všem občanům získat přístup na evropský jednotný digitální trh.“

McCarthy byl zpravodajem stanoviska VR Budování evropské ekonomiky založené na datech , které bylo přijato ve středu a v němž se požaduje, aby Komise podpořila místní a regionální orgány tím, že upřednostní využívání evropských strukturálních a investičních fondů pro účely budování digitální infrastruktury ve všech evropských regionech. Pan McCarthy ve svém stanovisku rovněž vyzdvihuje mimořádný potenciál, který má shromažďování dat pro místní a regionální orgány i pro podniky v různých oblastech, od zdravotnictví, životního prostředí, potravinového zabezpečení, klimatu a účinného využívání zdrojů až po energetiku, inteligentní dopravní systémy a inteligentní města a regiony.

Kontakt:
Lauri Ouvinen
Tel. +32 22822063
lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023