Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Platforma pro širokopásmové připojení – města a regiony usilují spolu s Komisí o zmenšení digitální propasti  

Evropská komise a Evropský výbor regionů (VR) dnes spustily společnou platformu, která má pomoci zajistit vysokorychlostní širokopásmové připojení ve všech evropských regionech, včetně venkovských a řídce osídlených oblastí, v nichž chybí tržní stimulace. První jednání platformy pro širokopásmové připojení se konalo v Bruselu za účasti komisařky pro digitální ekonomiku a společnost Mariyi Gabriel, předsedy VR Karl-Heinze LAMBERTZE a místních a regionálních politiků z členských států EU.

Cílem této nové platformy je přispět k zavádění rychlejšího, kvalitnějšího a udržitelného vysokorychlostního širokopásmového připojení ve všech evropských regionech a usilovat o odstranění digitální propasti v důsledku zeměpisné polohy a/nebo selhání trhu. Projednávala se témata jako správa věcí veřejných, politická rozhodnutí a technologická řešení, regulační rámec a finanční možnosti. Úvodní jednání bylo věnováno v prvé řadě iniciativě WiFi4EU, jejímž cílem je poskytnout bezplatné bezdrátové připojení ve veřejných prostorách po celé v Evropě.

Předseda VR Karl-Heinz Lambertz prohlásil: „Vysokorychlostní širokopásmové připojení je základním kamenem jednotného digitálního trhu EU a nezbytným předpokladem pro konkurenceschopnost na celosvětové úrovni, například v oblasti elektronického obchodu. Tato platforma by měla zlepšit spolupráci mezi Evropskou komisí, místními a regionálními orgány, odborníky a různými zainteresovanými stranami a umožnit určení překážek, které brání investicím do širokopásmového připojení, a rozvíjení možností financování prostřednictvím programů EU a inovativních partnerství veřejného a soukromého sektoru.“

Mariya Gabriel , komisařka EU pro digitální ekonomiku a společnost, uvedla: „Širokopásmové pokrytí se může stát skutečností pouze tehdy, budou-li v praxi plně zapojeni všichni lidé. Účast regionů je nutná k pochopení toho, jaké investice skutečně potřebují. Musíme vědět, s jakými problémy se potýkají a jak jim my, tj. Komise, můžeme pomoct je řešit. Platforma pro širokopásmové připojení, s účastí Evropského výboru regionů, bude mít klíčový význam pro účelné a fundované informování politiků o skutečné situaci v praxi. Tento politický proces „zdola nahoru“ zajistí, že evropské regiony převezmou odpovědnost za rozvoj svého připojení.“

Platforma pro širokopásmové připojení zavádí pravidelný politický dialog mezi Evropskou komisí a Evropským výborem regionů. Její účastníci, k nimž patří i 12 členů VR, se budou setkávat dvakrát do roka a budou projednávat různá témata související se zaváděním širokopásmového připojení, politikou a správou, technologickými řešeními, finančními zdroji a regulačním rámcem.

Kieran McCarthy (IE/EA), radní města Cork, který se prvního jednání platformy zúčastnil, prohlásil: „Místní a regionální orgány podporují inovace a konkurenceschopnost v rámci ekonomiky založené na datech prostřednictvím individuálně uzpůsobených řešení na straně poptávky i nabídky, včetně zavádění širokopásmového připojení, digitální ekonomiky, elektronického začleňování a elektronické veřejné správy. Znevýhodněné regiony však často nemají ani základní infrastrukturu, ani odborné znalosti nutné k zavádění ekonomiky založené na digitálních datech. Prostřednictvím této platformy sdílíme své osvědčené postupy a nabízíme řešení, která umožní všem občanům získat přístup na evropský jednotný digitální trh.“

McCarthy byl zpravodajem stanoviska VR Budování evropské ekonomiky založené na datech , které bylo přijato ve středu a v němž se požaduje, aby Komise podpořila místní a regionální orgány tím, že upřednostní využívání evropských strukturálních a investičních fondů pro účely budování digitální infrastruktury ve všech evropských regionech. Pan McCarthy ve svém stanovisku rovněž vyzdvihuje mimořádný potenciál, který má shromažďování dat pro místní a regionální orgány i pro podniky v různých oblastech, od zdravotnictví, životního prostředí, potravinového zabezpečení, klimatu a účinného využívání zdrojů až po energetiku, inteligentní dopravní systémy a inteligentní města a regiony.

Kontakt:
Lauri Ouvinen
Tel. +32 22822063
lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/APPLY-URBACT-CALL-ACTION-PLANNING-NETWORKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
19.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Sociální a hospodářská soudržnost je v ohrožení, budou-li politiky EU zanedbávat odlehlá území
Sociální a hospodářská soudržnost je v ohrožení, budou-li politiky EU zanedbávat odlehlá území
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SMALL-URBAN-AREAS-GREEN-DIGITAL-TRANSITIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Evropa potřebuje silnější, moderní a jednodušší politiku soudržnosti, aby mohla bojovat proti rostoucím nerovnostem
Evropa potřebuje silnější, moderní a jednodušší politiku soudržnosti, aby mohla bojovat proti rostoucím nerovnostem
12.10.2022