Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní představitelé chtějí, aby byl v případě brexitu v severozápadní Evropě vytvořen makroregion na podporu spolupráce na místní úrovni  
O této možnosti diskutovali britští představitelé se svými kolegy z Evropského výboru regionů na schůzi komise COTER v rumunském městě Kluž

Makroregionální strategie jsou prokazatelně s to zajistit růst a posílit soudržnost sousedících regionů v EU a ve třetích zemích, které se potýkají se stejnými problémy. V souvislosti s přijetím návrhu stanoviska o strategii pro Podunají se členové Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU (COTER) Evropského výboru regionů (VR) předběžně zamysleli nad tím, jak v případě vystoupení Spojeného království z EU zaručit úzkou spolupráci s britskými místními orgány, například zavedením makroregionální strategie pro oblast Severního moře.

Komise COTER VR se dne 26. března sešla ve městě Kluž , které je třetím největším městem v Rumunsku. Místní představitelé posoudili dopad makroregionálních strategií ve stanovisku , které připravil Dainis Turlais (LV/ALDE), člen rady města Riga.

Ze zkušeností získaných v Podunají je patrné, že makroregiony mohou být skvělým nástrojem pro územní koordinaci probíhající zdola nahoru a se zapojením všech úrovní správy, aniž by tím vznikla další byrokratická zátěž.

„Makroregionální strategie pomáhají zlepšit poskytování veřejných služeb, hospodaření s přírodními zdroji, strategie v oblasti inovací a spoustu dalších aspektů v životě dotčených místních komunit,“ prohlásil zpravodaj a dodal, že „je nezbytné zajistit rozsáhlejší koordinaci na úrovni EU, lépe integrovat jednotlivé nástroje financování a posílit spolupráci všech příslušných ředitelství Evropské komise.“

Z hlediska lepší koordinace na vnitrostátní úrovni poukázali členové komise COTER na síť vnitrostátních orgánů pověřenou prováděním Evropského fondu pro regionální rozvoj v Pobaltí, která je podle nich dobrým příkladem, jenž by se dal napodobit v jiných odvětvových politikách a jiných zeměpisných oblastech.

Co se týče územní spolupráce v Evropě po brexitu, bylo v návrhu stanoviska zdůrazněno, že makroregionální strategie by mohly přispět k utváření budoucích vztahů mezi Spojeným královstvím a EU, jelikož představují důležitý nástroj schopný zaručit „udržitelné společné plánování programů, koordinaci a spolupráci mezi městy a regiony ve Spojeném království a v EU“.

Na tuto skutečnost upozornil během diskuse vedoucí britské delegace ve VR Albert Bore (UK/SES), člen rady města Birmingham, který uvedl: „Snažíme se zajistit, aby se budoucí vztahy mezi Spojeným královstvím a EU mohly opírat o výrazný územní rozměr a aby byly k dispozici co nejlepší nástroje pro úzkou spolupráci na místní úrovni. K nejperspektivnějším možnostem, které v tomto ohledu přicházejí v úvahu, patří zřízení hospodářského fóra a vypracování makroregionální strategie pro severozápadní Evropu.“

V budoucích iniciativách by mohly být využity zkušenosti z probíhajícího programu Severozápadní Evropa , který je financován v rámci iniciativy Interreg – jednoho z hlavních nástrojů EU na podporu přeshraniční spolupráce – a na němž se podílí Spojené království, Irsko, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko a Švýcarsko.

O návrhu stanoviska se bude hlasovat na plenárním zasedání VR dne 25. června.

Kontakt:

Pierluigi Boda , tel. +32 22822461, mobil +32 473 851743, pierluigi.boda@cor.europa.eu

Andrew Gardner , tel. +32 22822429, mobil +32 473 843981, andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023