Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Vzhledem k nejistotě kolem brexitu se regiony a města musí připravit na jakýkoli scénář  
Hlavní vyjednavač za EU pan Barnier a předseda VR pan Lambertz vyzývají místní a regionální orgány, aby se připravily na jakýkoli možný výsledek jednání o brexitu.

Hlavní vyjednavač za Evropskou unii Michel Barnier vyzval regiony a města EU, aby se usilovněji začaly připravovat na veškeré scénáře, v něž mohou jednání o vystoupení Spojeného království z EU vyústit. K této výzvě se připojil také předseda Evropského výboru regionů, a to krátce předtím, než britský parlament odsouhlasil odložení data, k němuž má Spojené království z EU vystoupit.

Pan Barnier ve svém projevu, který k místním a regionálním představitelům EU pronesl dne 14. března, zatímco se britský parlament chystal hlasovat ve věci odkladu vystoupení Spojeného království z EU, uvedl: „EU učinila maximum pro to, aby byla dohoda o vystoupení uzavřena. Nastalou patovou situaci lze vyřešit pouze ve Spojeném království. Je tedy ještě důležitější než dříve, abychom se připravili na variantu, že k vystoupení dojde bez dohody. Získali jsme však několik cenných ponaučení – zaprvé jde o to, že Evropa musí naslouchat svým občanům, a zadruhé, že v zájmu úspěšného budoucího vývoje je nezbytné, aby všichni v EU spolupracovali. A to je, jak jsme se přesvědčili, možné.“

Karl-Heinz Lambertz , předseda Evropského výboru regionů , prohlásil: „Přestože parlament Spojeného království odsouhlasil odklad vystoupení této země z EU, měly by se regiony a města v celé EU co nejvíce zmobilizovat, aby dokázaly zvládnout důsledky, které to bude mít pro jejich občany a ekonomiku. Náklady, jež tím vzniknou v jednotlivých regionech, se budou výrazně lišit, chaotické přerušení desítky let trvajících sociálních a hospodářských vztahů by však mohlo mít kolosální dopad. Těší nás, že se pan Barnier rozhodl zavítat do VR v tomto nesmírně důležitém okamžiku jednání o brexitu. Podtrhuje to totiž skutečnost, že problémy spojené s brexitem musí být překonány ve spolupráci mezi všemi úrovněmi správy v EU. Z našeho pohledu je zcela jasné, že solidární postup je lepší než postup izolovaný a že EU musí být v budoucnu nečím více, než jen tržní ekonomikou, a musí v dostatečné míře uspokojovat sociální potřeby svých občanů.“

Související informace

Pan Barnier a pan předseda Lambertz pronesli tato slova na Evropském summitu regionů a měst , na němž členové Evropského výboru regionů a zhruba stovka dalších zvolených politiků diskutovali o tom, jak obnovit EU. Na závěr tohoto dvoudenního summitu, který se konal ve dnech 14. a 15. března v Bukurešti, bylo přijato prohlášení , které bude zasláno vedoucím představitelům EU jako podklad na zasedání dne 9. května v Sibiu, na němž hodlají potvrdit své odhodlání vytvořit jednotnější, silnější a demokratičtější Unii.

VR vydal v souvislosti s brexitem dvě usnesení – jedno v březnu 2017 a druhé v květnu 2018 –, v nichž zdůraznil, že je nutné zabránit vzniku tvrdé hranice na irském ostrově, ochránit práva občanů a zajistit, aby se místní a regionální orgány nemusely s dopady brexitu vypořádávat samy. VR se vyslovuje pro to, aby byly se Spojeným královstvím v budoucnu navázány takové vztahy, které budou umožňovat úzkou spolupráci s regiony, městy, podniky a vysokými školami. V rámci příprav na vystoupení Spojeného království informoval VR rozhodující činitele EU o obavách regionů a měst, navázal kontakt s britskými sdruženími místních orgánů a zřídil pro své členy interní politickou platformu – meziregionální skupinu Brexit. Jako podklad pro přijetí rozhodnutí shromáždil připomínky členů VR, ve spolupráci s Eurochambres uskutečnil mezi místními a regionálními orgány a obchodními komorami průzkum ohledně jejich očekávání a přípravných kroků a nechal vypracovat studii , v níž byl posouzen dopad brexitu na konkrétní regiony a odvětví.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BREXIT-FACING-UNCERTAINTIES-REGIONS-AND-CITIES-PREPARE-FOR-ANY-OUTCOME.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BREXIT-FACING-UNCERTAINTIES-REGIONS-AND-CITIES-PREPARE-FOR-ANY-OUTCOME.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BREXIT-FACING-UNCERTAINTIES-REGIONS-AND-CITIES-PREPARE-FOR-ANY-OUTCOME.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BREXIT-FACING-UNCERTAINTIES-REGIONS-AND-CITIES-PREPARE-FOR-ANY-OUTCOME.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BREXIT-FACING-UNCERTAINTIES-REGIONS-AND-CITIES-PREPARE-FOR-ANY-OUTCOME.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023