Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Vzhledem k nejistotě kolem brexitu se regiony a města musí připravit na jakýkoli scénář  
Hlavní vyjednavač za EU pan Barnier a předseda VR pan Lambertz vyzývají místní a regionální orgány, aby se připravily na jakýkoli možný výsledek jednání o brexitu.

Hlavní vyjednavač za Evropskou unii Michel Barnier vyzval regiony a města EU, aby se usilovněji začaly připravovat na veškeré scénáře, v něž mohou jednání o vystoupení Spojeného království z EU vyústit. K této výzvě se připojil také předseda Evropského výboru regionů, a to krátce předtím, než britský parlament odsouhlasil odložení data, k němuž má Spojené království z EU vystoupit.

Pan Barnier ve svém projevu, který k místním a regionálním představitelům EU pronesl dne 14. března, zatímco se britský parlament chystal hlasovat ve věci odkladu vystoupení Spojeného království z EU, uvedl: „EU učinila maximum pro to, aby byla dohoda o vystoupení uzavřena. Nastalou patovou situaci lze vyřešit pouze ve Spojeném království. Je tedy ještě důležitější než dříve, abychom se připravili na variantu, že k vystoupení dojde bez dohody. Získali jsme však několik cenných ponaučení – zaprvé jde o to, že Evropa musí naslouchat svým občanům, a zadruhé, že v zájmu úspěšného budoucího vývoje je nezbytné, aby všichni v EU spolupracovali. A to je, jak jsme se přesvědčili, možné.“

Karl-Heinz Lambertz , předseda Evropského výboru regionů , prohlásil: „Přestože parlament Spojeného království odsouhlasil odklad vystoupení této země z EU, měly by se regiony a města v celé EU co nejvíce zmobilizovat, aby dokázaly zvládnout důsledky, které to bude mít pro jejich občany a ekonomiku. Náklady, jež tím vzniknou v jednotlivých regionech, se budou výrazně lišit, chaotické přerušení desítky let trvajících sociálních a hospodářských vztahů by však mohlo mít kolosální dopad. Těší nás, že se pan Barnier rozhodl zavítat do VR v tomto nesmírně důležitém okamžiku jednání o brexitu. Podtrhuje to totiž skutečnost, že problémy spojené s brexitem musí být překonány ve spolupráci mezi všemi úrovněmi správy v EU. Z našeho pohledu je zcela jasné, že solidární postup je lepší než postup izolovaný a že EU musí být v budoucnu nečím více, než jen tržní ekonomikou, a musí v dostatečné míře uspokojovat sociální potřeby svých občanů.“

Související informace

Pan Barnier a pan předseda Lambertz pronesli tato slova na Evropském summitu regionů a měst , na němž členové Evropského výboru regionů a zhruba stovka dalších zvolených politiků diskutovali o tom, jak obnovit EU. Na závěr tohoto dvoudenního summitu, který se konal ve dnech 14. a 15. března v Bukurešti, bylo přijato prohlášení , které bude zasláno vedoucím představitelům EU jako podklad na zasedání dne 9. května v Sibiu, na němž hodlají potvrdit své odhodlání vytvořit jednotnější, silnější a demokratičtější Unii.

VR vydal v souvislosti s brexitem dvě usnesení – jedno v březnu 2017 a druhé v květnu 2018 –, v nichž zdůraznil, že je nutné zabránit vzniku tvrdé hranice na irském ostrově, ochránit práva občanů a zajistit, aby se místní a regionální orgány nemusely s dopady brexitu vypořádávat samy. VR se vyslovuje pro to, aby byly se Spojeným královstvím v budoucnu navázány takové vztahy, které budou umožňovat úzkou spolupráci s regiony, městy, podniky a vysokými školami. V rámci příprav na vystoupení Spojeného království informoval VR rozhodující činitele EU o obavách regionů a měst, navázal kontakt s britskými sdruženími místních orgánů a zřídil pro své členy interní politickou platformu – meziregionální skupinu Brexit. Jako podklad pro přijetí rozhodnutí shromáždil připomínky členů VR, ve spolupráci s Eurochambres uskutečnil mezi místními a regionálními orgány a obchodními komorami průzkum ohledně jejich očekávání a přípravných kroků a nechal vypracovat studii , v níž byl posouzen dopad brexitu na konkrétní regiony a odvětví.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :