Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Modrá ekonomika v evropských regionech – brána k udržitelnému růstu a tvorbě pracovních míst  
Prezidentka Maltské republiky Marie-Louise Coleiro Preca a evropský komisař Karmenu Vella se na maltském ostrově Gozo připojili k Evropskému výboru regionů

Členové Komise pro přírodní zdroje (NAT) Evropského výboru regionů se sešli na ostrově Gozo, aby zde jednali především o modré ekonomice. Modrá ekonomika EU s obratem 566 miliard EUR vytváří 1,3 % celkového HDP EU a zaměstnává 3,5 milionu osob ( EK 2018 ). Na ostrově Gozo se dále projednávaly tyto hlavní body: přeshraniční spolupráce při snižování rizika katastrof a nový evropský program pro rozvoj námořních odvětví. Konferenci a schůzi komise NAT, jichž se zúčastnilo více než 100 delegátů, zorganizoval Samuel Azzopardi (MT/ELS), předseda regionu Gozo a starosta jeho hlavního města Victorie.

Předseda komise NAT Ossi Martikainen (FI/ALDE) při zahájení konference na téma „ Udržitelný rozvoj modré ekonomiky “ řekl: „Modrá ekonomika je jednou z prioritních oblastí Komise pro přírodní zdroje Evropského výboru regionů. Má potenciálně velký sociálně-ekonomický dopad, a to nejen pro pobřežní a přímořské regiony, ale také pro celou Evropskou unii. Domníváme se, že společný evropský program je zásadní pro rozvinutí plného potenciálu modré ekonomiky a jeho přeměnu v růst a pracovní místa, jež jsou udržitelné z hlediska hospodářského, sociálního i environmentálního, a to počínaje tradičními odvětvími, jako je námořní doprava, až po inovativnější odvětví, jakými jsou modré biotechnologie a energie oceánů.“

Pořadatel konference pan Samuel Azzopardi (MT/ELS), předseda regionu Gozo a starosta města Victoria, uvedl: „Modrá ekonomika je způsobem, jak sladit využívání mořských zdrojů s hospodářským růstem a pracovními místy pro naše komunity. Podporujeme vizi VR, aby se modrá ekonomika stala místo okrajové součásti hospodářské politiky EU její nedílnou součástí. Udržitelný růst je základem politických priorit ostrova Gozo. Ostrov se již stal čistým přispěvatelem čisté energie do maltské rozvodné sítě a jsme na dobré cestě stát se do roku 2020 ekologickým ostrovem.“ Ekologická strategie Goza byla zahájena v roce 2009.

Prezidentka Maltské republiky Marie-Louise Coleiro Preca prohlásila: „Hnací silou našich politik musí být dlouhodobé udržitelné investice, aby se chránila obrovská biologická rozmanitost Středozemního moře a zároveň byly našim občanům poskytnuty nové možnosti příjmu. Modrá ekonomika v průměru rostla více než národní hospodářství ve všech členských státech EU. V posledních letech neustále roste a jsem přesvědčena, že do roku 2030 můžeme její objem zdvojnásobit.“

Malta patří mezi předních pět členských států EU, v nichž modrá ekonomika nejvíce přispívá k jejich HDP (4,7 %). Maltská modrá ekonomika zaměstnává přibližně 10 400 osob a vytváří 406 milionů EUR hrubé přidané hodnoty.

Evropský komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vella k tomu uvedl: „Stále existuje značný nedostatek investic, který lze překonat pouze zvláštními finančními prostředky určenými na modrou ekonomiku. Proto se také velmi usilovně snažíme přilákat investory. Připravujeme platformu pro investice do modré ekonomiky, která již shromáždila 600 potenciálně výnosných iniciativ v předobchodní fázi. Dále využijeme květnový Evropský námořní den v Lisabonu ke spuštění služby podporující investiční připravenost začínajících podniků a malých a středních podniků působících v odvětvích modré ekonomiky.“

Označení „modrá ekonomika“ se vztahuje na všechny hospodářské činnosti související s oceány, moři a pobřežními oblastmi a zahrnuje odvětví, jako je rybolov, stavba lodí a „pobřežní“ cestovní ruch, jakož i modré biotechnologie a výrobu energie z obnovitelných zdrojů na moři. Rozvoj udržitelné modré ekonomiky je klíčový pro dosažení cíle udržitelného rozvoje OSN č. 14 .

Členové na 23. schůzi komise NAT přijali návrh stanoviska „ Přeshraniční rozměr snižování rizika katastrof “, který vypracoval zpravodaj Roberto Ciambetti (IT/EKR). Předseda rady regionu Benátsko řekl: „Je třeba, abychom zajistili větší odolnost vůči přírodním katastrofám, a tak prokázali odpovědnost vůči našim občanům. Musíme rizika mapovat a jposuzovat a zároveň musíme investovat do expertních skupin, vysokoškolských kursů a školení místních administrativních pracovníků.“  Stanovisko má být přijato na plenárním zasedání VR ve dnech 26. a 27. června 2019.

Členové přijali návrh stanoviska „ Nový evropský program pro urychlení rozvoje námořních odvětví “. Zpravodaj Christophe Clergeau (FR/SES), člen rady regionu Pays-de-la-Loire, uvedl: „Modrá ekonomika musí být ústřední prioritou příští Evropské komise. V námořních odvětvích bude možné vytvořit mnoho udržitelných pracovních míst, pokud se v evropských politikách skloubí ambice v námořní oblasti, průmyslová politika a závazek k ekologické transformaci. K tomu, abychom uspěli, bude nezbytné spoléhat na ekosystémy hlavních evropských přímořských regionů, financovat inovace a rozvoj nových produktů a podporovat tradiční rybolov a stavbu lodí i nové technologie, jako jsou energie z obnovitelných mořských zdrojů, nebo podniky modré bioekonomiky.“ Stanovisko má být přijato na plenárním zasedání VR ve dnech 26. a 27. června 2019.

Členové rovněž přijali návrh stanoviska „ Vytváření uceleného rámce Evropské unie pro endokrinní disruptory “, který vypracoval zpravodaj Uno Silberg (EE/EA). Člen zastupitelstva obce Kose řekl: „Endokrinní disruptory mají ničivé dlouhodobé účinky nejen na lidské zdraví, ale také na faunu a flóru. Přestože je jejich přítomnost velmi rozšířená, je povědomí veřejnosti o nebezpečích, které představují, velmi nízké. Potřebujeme učinit kroky ke zvýšení povědomí veřejnosti a přijmout koordinovaná opatření na všech úrovních s cílem upřednostnit zdraví občanů, ale zároveň vzít v úvahu zájmy spotřebitelů a průmyslu.“ Stanovisko má být přijato na plenárním zasedání VR ve dnech 26. a 27. června 2019.

Členové diskutovali o těchto stanoviscích:

Pokrok v „ Provádění strategie EU v oblasti lesnictví “, zpravodaj: Ossi Martikainen (FI/ALDE), předseda komise NAT a člen rady obce Lapinlahti

Aktivní a zdravé stárnutí , zpravodajka: Birgitta Sacrédeus (SE/ELS), členka zemské rady regionu Dalarna

Agropastevectví , zpravodaj: Jacques Blanc (FR/ELS), starosta obce La Canourgue

Fotografie z 23. schůze komise NAT a z konference komise NAT jsou k dispozici zde.

Související informace: Výroční hospodářská zpráva o modré ekonomice EU za rok 2018 je k dispozici zde .

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470881037

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023