Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Regiony a města jsou „zářným příkladem solidarity, pokroku a naděje“ při řešení evropských výzev  

Sociální nerovnosti, energetickou chudobu a klimatickou krizi lze podle předsedy Evropského výboru regionů Vasca Alvese Cordeira řešit pouze s pomocí regionálních a místních orgánů

V době, kdy se Evropa snaží vypořádat s celou řadou výzev – od důsledků války proti Ukrajině až po klimatickou a energetickou krizi –, vyzdvihl předseda Evropského výboru regionů Vasco Alves Cordeiro cennou práci, kterou odvádějí místní a regionální orgány, jež se prostřednictvím solidarity a demokracie snaží zachovat soudržnost v Evropě.

Tato slova zazněla ve výročním projevu o stavu regionů a měst v Evropské unii, který předseda Cordeiro přednesl v den, kdy Evropský výbor regionů zveřejnil Výroční zprávu EU o stavu regionů a měst za rok 2022. Zpráva obsahuje Výroční regionální a místní barometr, což je celoevropský průzkum veřejného míněný, jenž byl proveden mezi místními a regionálními představiteli ve 27 členských státech EU s cílem zjistit, co si myslí o budoucnosti Evropy a jak řeší současnou krizi. 

Evropská unie je dnes kvůli válce na Ukrajině, dlouhodobým důsledkům pandemie COVID-19 a existenční hrozbě v podobě klimatické krize pod nebývalým tlakem. Ve EU o stavu regionů a měst za rok 2022 se přitom zdůrazňuje, že těmi prvními, kdo musí dopad globálních výzev řešit, jsou právě regiony a města.

„Situace, v níž se nacházejí regiony a města, jen odráží situaci, v níž se nacházejí lidé ve všech koutech Evropy. Opomeneme-li tedy situaci, jež panuje v regionech a městech, nebudeme moci plně a důkladně posoudit ani situaci, jež panuje v Evropské unii jako takové. Zprávy, které slýcháme z celé Evropy, jednoznačně dokládají, že regiony a města jsou zářným příkladem solidarity, pokroku a naděje a zastánci evropských hodnot a zásad,“ prohlásil předseda Cordeiro.

Součástí zprávy je rovněž řada politických doporučení určených pro tvůrce právních předpisů EU v klíčových oblastech, jako je obnova Ukrajiny, opatření na podporu domácností, podniků a veřejné správy v době energetické krize nebo příprava diskuse o budoucnosti politiky soudržnosti.

V souvislosti s obnovou Ukrajiny předseda Cordeiro dodal, že „v rámci rozpočtu musí být pro regionální a místní spolupráci na obnově Ukrajiny vyčleněna zvláštní položka. To je můj konkrétní návrh s ohledem na berlínskou konferenci o obnově.“

Pokud jde o energetickou krizi, zdůraznil, že „místní a regionální orgány je zapotřebí podporovat v jejich úsilí o dosažení úspor energie, přičemž svým dílem k tomu přispějeme i my“.

S ohledem na budoucnost politiky soudržnosti, předseda Cordeiro oznámil, že „Evropský výbor regionů bude usilovat o to, aby byla do všech politik EU začleněna zásada ‚nepoškozování soudržnosti‘, kterou začátkem roku představila komisařka Elisa Ferreira“.

Na základě Výroční zprávy EU o stavu regionů a měst za rok 2022 bylo vypracováno politické usnesení, o němž budou členové Evropského výboru regionů hlasovat 12. října a které bude následně předloženo předsedům všech orgánů EU.

SOUVISLOSTI

Odkazy:

Projev předsedy VR Vasca Alvese Cordeira

Videozáznam diskuse

Fotografie pořízené během diskuse

Zjištění uvedená ve Výroční zprávě EU o stavu regionů a měst v roce 2022:

Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst v roce 2022 – Informativní přehled hlavních zjištění

Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst v roce 2022 – úplné znění

Regionální a místní barometr – průzkum veřejného mínění (včetně výsledků týkajících se jednotlivých zemí)

Regionální a místní barometr:

Regionální a místní barometr, tj. průzkum, do nějž se zapojili místní a regionální politici ve 27 členských státech EU a který doplňuje Výroční zprávu EU o stavu regionů a měst v roce 2022, provedla na žádost Evropského výboru regionů agentura IPSOS. Zkoumala v něm názory těchto politiků na podporu Ukrajiny, zapojení orgánů na nižší než celostátní úrovni do národních plánů obnovy, dopad války na cíle politik EU a na úlohu místní a regionální úrovně při utváření budoucnosti EU.

Kontaktní osoba:

Monica Tiberi – mluvčí předsedy

Tel.: +32 (0) 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain – tisková mluvčí

Tel.: +32 (0) 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-WILL-BE-KEY-TO-UKRAINE'S-RECONSTRUCTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023