Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Regiony a města jsou „zářným příkladem solidarity, pokroku a naděje“ při řešení evropských výzev  

Sociální nerovnosti, energetickou chudobu a klimatickou krizi lze podle předsedy Evropského výboru regionů Vasca Alvese Cordeira řešit pouze s pomocí regionálních a místních orgánů

V době, kdy se Evropa snaží vypořádat s celou řadou výzev – od důsledků války proti Ukrajině až po klimatickou a energetickou krizi –, vyzdvihl předseda Evropského výboru regionů Vasco Alves Cordeiro cennou práci, kterou odvádějí místní a regionální orgány, jež se prostřednictvím solidarity a demokracie snaží zachovat soudržnost v Evropě.

Tato slova zazněla ve výročním projevu o stavu regionů a měst v Evropské unii, který předseda Cordeiro přednesl v den, kdy Evropský výbor regionů zveřejnil Výroční zprávu EU o stavu regionů a měst za rok 2022. Zpráva obsahuje Výroční regionální a místní barometr, což je celoevropský průzkum veřejného míněný, jenž byl proveden mezi místními a regionálními představiteli ve 27 členských státech EU s cílem zjistit, co si myslí o budoucnosti Evropy a jak řeší současnou krizi. 

Evropská unie je dnes kvůli válce na Ukrajině, dlouhodobým důsledkům pandemie COVID-19 a existenční hrozbě v podobě klimatické krize pod nebývalým tlakem. Ve EU o stavu regionů a měst za rok 2022 se přitom zdůrazňuje, že těmi prvními, kdo musí dopad globálních výzev řešit, jsou právě regiony a města.

„Situace, v níž se nacházejí regiony a města, jen odráží situaci, v níž se nacházejí lidé ve všech koutech Evropy. Opomeneme-li tedy situaci, jež panuje v regionech a městech, nebudeme moci plně a důkladně posoudit ani situaci, jež panuje v Evropské unii jako takové. Zprávy, které slýcháme z celé Evropy, jednoznačně dokládají, že regiony a města jsou zářným příkladem solidarity, pokroku a naděje a zastánci evropských hodnot a zásad,“ prohlásil předseda Cordeiro.

Součástí zprávy je rovněž řada politických doporučení určených pro tvůrce právních předpisů EU v klíčových oblastech, jako je obnova Ukrajiny, opatření na podporu domácností, podniků a veřejné správy v době energetické krize nebo příprava diskuse o budoucnosti politiky soudržnosti.

V souvislosti s obnovou Ukrajiny předseda Cordeiro dodal, že „v rámci rozpočtu musí být pro regionální a místní spolupráci na obnově Ukrajiny vyčleněna zvláštní položka. To je můj konkrétní návrh s ohledem na berlínskou konferenci o obnově.“

Pokud jde o energetickou krizi, zdůraznil, že „místní a regionální orgány je zapotřebí podporovat v jejich úsilí o dosažení úspor energie, přičemž svým dílem k tomu přispějeme i my“.

S ohledem na budoucnost politiky soudržnosti, předseda Cordeiro oznámil, že „Evropský výbor regionů bude usilovat o to, aby byla do všech politik EU začleněna zásada ‚nepoškozování soudržnosti‘, kterou začátkem roku představila komisařka Elisa Ferreira“.

Na základě Výroční zprávy EU o stavu regionů a měst za rok 2022 bylo vypracováno politické usnesení, o němž budou členové Evropského výboru regionů hlasovat 12. října a které bude následně předloženo předsedům všech orgánů EU.

SOUVISLOSTI

Odkazy:

Projev předsedy VR Vasca Alvese Cordeira

Videozáznam diskuse

Fotografie pořízené během diskuse

Zjištění uvedená ve Výroční zprávě EU o stavu regionů a měst v roce 2022:

Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst v roce 2022 – Informativní přehled hlavních zjištění

Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst v roce 2022 – úplné znění

Regionální a místní barometr – průzkum veřejného mínění (včetně výsledků týkajících se jednotlivých zemí)

Regionální a místní barometr:

Regionální a místní barometr, tj. průzkum, do nějž se zapojili místní a regionální politici ve 27 členských státech EU a který doplňuje Výroční zprávu EU o stavu regionů a měst v roce 2022, provedla na žádost Evropského výboru regionů agentura IPSOS. Zkoumala v něm názory těchto politiků na podporu Ukrajiny, zapojení orgánů na nižší než celostátní úrovni do národních plánů obnovy, dopad války na cíle politik EU a na úlohu místní a regionální úrovně při utváření budoucnosti EU.

Kontaktní osoba:

Monica Tiberi – mluvčí předsedy

Tel.: +32 (0) 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain – tisková mluvčí

Tel.: +32 (0) 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Michałowo wins Mayor Paweł Adamowicz Award for helping refugees on the border with Belarus
Michałowo wins Mayor Paweł Adamowicz Award for helping refugees on the border with Belarus
13.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022