Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Staňte se členem sítě RegHub 2.0 a získejte možnost vyjadřovat své názory v Bruselu  

​​​​​Staňte se členem sítě RegHub 2.0

a získejte možnost vyjadřovat své názory v Bruselu!​

​Co je #RegHub?

Síť regionálních center (RegHub) Evropského výboru regionů (VR) je sítí evropských regionů a měst, která posuzuje provádění politik EU. Byla vytvořena v roce 2018 a v současnosti má 36 členů.

Síť tvoří pracovníci správních orgánů (kontaktní osoby) na regionální a místní úrovni, kteří od zúčastněných stran získávají technickou zpětnou vazbu týkající se jejich praktických zkušeností s prováděním stávájících politik EU.

Tato síť shromažďuje informace poskytované kontaktními osobami prostřednictvím cílených konzultací, které se překládají do všech jazyků EU. To znamená, že zúčastněné strany mohou své příspěvky předložit ve vlastním jazyce. Kontaktní osoba poté na základě těchto informací sestavuje zprávu o provádění, z níž VR čerpá při přípravě různých posouzení politik EU. Tímto způsobem síť přispívá z místní a regionální perspektivy k vytváření politik na úrovni EU a k tomu, že je při tomto procesu k dispozici více faktických podkladů.

Kdo se může stát členem sítě RegHub 2.0 a co se od členů očekává?

VR téměř před dvěma lety zahájil pilotní fázi sítě RegHub. Činnost této sítě byla vyhodnocena kladně. VR nyní zahajuje zaváděcí fázi této sítě (RegHub 2.0) a vyzývá k účasti nové členy.

O členství se mohou ucházet všechny místní a regionální orgány Evropské unie. Není podmínkou, aby byli uchazeči zastoupeni v Evropském výboru regionů.

Regionální centrum by mělo jmenovat zvláštní kontaktní osobu sítě RegHub. Měl by jí být vhodný a zkušený pracovník místní či regionální správy, který by působil na území daného centra. Měl by mít dobrou písemnou a ústní znalost angličtiny a jeho správní orgán by ho pověřil, aby

  • se (osobně či virtuálně) účastnil schůzí sítě RegHub,
  • se zapojoval do všech konzultací sítě RegHub,
  • shromažďoval příspěvky zúčastněných stran na každou konzultaci,
  • fungoval jako kontaktní osoba pro příslušné instituce a organizace v daném územním celku, které provádějí politiky EU.

Zapojené regiony a města budou financovat veškeré náklady související s jejich regionální centrem, kromě fyzické účasti svých kontaktních osob na schůzích sítě. Výdaje na cestu plynoucí z fyzické účasti na schůzích se budou proplácet v souladu s platnými finančními předpisy.

Kritéria výběru

Výběr členů sítě RegHub 2.0 se bude řídit těmito kritérii:

  • výsledky během pilotní fáze (to platí pouze pro současné členy sítě RegHub),
  • motivace uchazečů a jejich schopnost poskytovat příspěvky,
  • rozmanitost členů z hlediska institucionální úlohy a legislativních pravomocí a také z hlediska počtu obyvatel, rozlohy a sociální a hospodářské charakteristiky,
  • odpovídající zeměpisná vyváženost členů v EU.

Proč by se měl můj region či město ucházet o členství?

Regionální centra a jejich zúčastněné strany jsou nejlepšími zdroji přímých informací o zkušenostech orgánů z praxe, které lze využít k posuzování politik EU. Centra budou také součástí podskupiny RegHub, která je zapojena do nové platformy Fit pro budoucnost (F4F) Evropské komise, díky čemuž budou mít ještě výraznější a přímý vliv na zlepšování právní úpravy.

​​​​​

Jak se může můj region či město ucházet o členství?

Vyplňte a zašlete tuto přihlášku v angličtině nejpozději do 30. listopadu 2020.

Pro další informace můžete zaslat e-mail na adresu RegHub@cor.europa.eu.


Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/F4F-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
06.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
11.11.2022