Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Podle VR může dohoda o rozpočtu EU proměnit krizi v příležitost – nyní je nutné vynaložit tyto nové prostředky ve prospěch našich občanů a podniků v regionech, městech a vesnicích  

Prohlášení Apostolose Tzitzikostase , předsedy Evropského výboru regionů a guvernéra řeckého regionu Střední Makedonie

„Gratuluji německému předsednictví Rady EU a orgánům EU k tomu, že se jim podařilo uzavřít tuto historicky důležitou dohodu, kterou začíná nová éra a díky níž mohou ze stávající krize vzejít nové příležitosti. Regiony a města jsou hlavními příjemci podpory z fondů EU a mají v úmyslu tyto prostředky neprodleně vynaložit ve prospěch našich občanů a podniků. Evropská unie tímto prokázala solidaritu a odpovědnost při současném dodržení zásad právního státu, a přesně k tomu ji Evropský výbor regionů vyzval. Všechny úrovně správy, tj. unijní, celostátní, regionální a místní, teď musí spojit síly, aby mohla být vyčleněná částka ve výši 1,8 bilionu EUR konkrétním způsobem investována. Proces oživení musí být spravedlivý, musí vycházet ze zásad sociální, hospodářské a územní soudržnosti a musí podpořit ekologickou a digitální transformaci a podnítit inovace. Právě to od nás naši občané očekávají a to také musíme všichni učinit, aby se z výzev staly příležitosti.“

Prohlášení Isabelle Boudineau , předsedkyně Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU (COTER) ve VR a místopředsedkyně rady francouzského regionu Nová Akvitánie

„Ze zásad právního státu nelze slevit. Jsem potěšena tím, že se v Evropské radě podařilo uzavřít kompromis, aniž by tím doznala nějakých změn ustanovení týkající se právního státu. Města a regiony budou moci nového víceletého finančního rámce využít k tomu, aby se vzpamatovaly ze současné pandemie a pokračovaly v uskutečňování sociálně spravedlivé a ekologické transformace.“

Související informace:

Dne 10. prosince se 27 hlav států a předsedů vlád zemí Evropské unie dohodlo ve věci víceletého finančního rámce (VFR) na období 2021–2027 a ochrany rozpočtu EU v případě nedostatků v oblasti právního státu. Tato dohoda musí být ještě odsouhlasena Evropským parlamentem. Jakmile se tak stane, bude mít EU na nadcházejících sedm let k dispozici rozpočet o objemu 1 074,3 miliardy EUR a bude moci začít využívat prostředky z dočasného nástroje na podporu oživení Next Generation EU ve výši 750 miliard EUR, tj. celkem 1,8 bilionu EUR. Jedná se o vůbec největší balíček, který byl kdy z rozpočtu EU financován.

Mluvčí předsedy:

Michele Cercone

Tel.: +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Tiskový referent:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023