Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Africký mor prasat je i nadále problémem a hrozbou – místní a regionální orgány vyzývají k intenzivnější spolupráci v boji proti této nákaze  

Evropský výbor regionů přijme na svém říjnovém plenárním zasedání stanovisko africkém moru prasat (AMP) , jehož vypracování navrhl Sławomir Sosnowski, člen sejmiku Lublinského vojvodství . Místní a regionální orgány upozorňují na to, že africký mor prasat je hrozbou pro rozvoj venkova a pro trh s vepřovým masem.

Situace ohledně epidemie AMP představuje hrozbu pro životní prostředí, hospodářství a především pro obyvatele žijící ve venkovských oblastech a zabývající se chovem prasat. Účelem tohoto stanoviska je vyzvat Evropskou komisi, aby přijala důraznější opatření a legislativní řešení v zájmu nastolení rovnováhy v rozvoji venkovských oblastí např. prostřednictvím regulace populace prasete divokého, hlavního přenašeče viru AMP, ve střední a východní Evropě.

Sławomir Sosnowski (PL/ELS/Polská lidová strana) prohlásil: „AMP je problémem, který nelze řešit, protože proti němu neexistuje žádné očkování. Musíme uznat, že AMP je problémem pro celou EU, a to i pro hospodářství a obchod. Jeho dopady je třeba zmírňovat. Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom proti němu nalezli očkování. Musíme posílit mezinárodní spolupráci v této oblasti a požadovat finanční podporu.“

VR zdůrazňuje, že africký mor prasat je hrozbou a problémem na místní, regionální, vnitrostátní i evropské úrovni, a proto také vyzývá všechny zainteresované strany, aby proti tomuto nesmírně nebezpečnému viru bojovaly zintenzivněním spolupráce. Finanční prostředky určené na boj proti AMP musí být okamžitě a zásadním způsobem navýšeny, a to jak na opatření ad hoc, tak i na výzkum AMP, mj. s cílem nalézt účinné očkování proti této nákaze. VR také vyzývá Evropskou komisi, aby dále zaváděla, monitorovala a hodnotila opatření k boji proti AMP na úrovni členských států za účasti regionálních a místních orgánů.

Rychlost, jakou se tento virus doposud šíří, by mohla vést ke zhroucení evropského trhu s vepřovým masem a připravit stovky tisíc zemědělců o zdroj jejich příjmů. Boj proti této nákaze, která v řadě členských států a regionů EU přerostla v epidemii, vyžaduje přeshraniční spolupráci. Od ledna do poloviny dubna 2018 bylo zaznamenáno 1492 případů nákazy v Polsku, 782 případů u prasete divokého v Litvě, 286 v Lotyšsku, 150 v Estonsku, 25 v České republice a 24 v Itálii.

Další informace

Africký mor prasat je vážná, virová a chronická nákaza prasat. Poprvé se objevila v roce 1910 v Keni a první případy mrtvých divokých prasat v Polsku byly zaznamenány v únoru 2014. Virus, který nákazu AMP způsobuje, je odolný vůči vysokým teplotám i uzení a ve zmrazeném masu může přežít dokonce až tisíc dní. Úmrtnost nakažených zvířat je prakticky 100%.

Nejnovější mapa výskytu afrického moru prasat, kterou vypracovala Komise.

A Review of African Swine Fever – Disease that is Now a Big Concern in Europe (Posouzení situace ohledně afrického moru prasat – nákazy, která v současné době vzbuzuje v Evropě velké obavy), článek zveřejněný v publikaci Contemporary agriculture v roce 2018).

Kontakt:

Wioletta Wojewódzka

Tel.: +32 2 282 22 89

+32 473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Sdílet: