Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Africký mor prasat je i nadále problémem a hrozbou – místní a regionální orgány vyzývají k intenzivnější spolupráci v boji proti této nákaze  

Evropský výbor regionů přijme na svém říjnovém plenárním zasedání stanovisko africkém moru prasat (AMP) , jehož vypracování navrhl Sławomir Sosnowski, člen sejmiku Lublinského vojvodství . Místní a regionální orgány upozorňují na to, že africký mor prasat je hrozbou pro rozvoj venkova a pro trh s vepřovým masem.

Situace ohledně epidemie AMP představuje hrozbu pro životní prostředí, hospodářství a především pro obyvatele žijící ve venkovských oblastech a zabývající se chovem prasat. Účelem tohoto stanoviska je vyzvat Evropskou komisi, aby přijala důraznější opatření a legislativní řešení v zájmu nastolení rovnováhy v rozvoji venkovských oblastí např. prostřednictvím regulace populace prasete divokého, hlavního přenašeče viru AMP, ve střední a východní Evropě.

Sławomir Sosnowski (PL/ELS/Polská lidová strana) prohlásil: „AMP je problémem, který nelze řešit, protože proti němu neexistuje žádné očkování. Musíme uznat, že AMP je problémem pro celou EU, a to i pro hospodářství a obchod. Jeho dopady je třeba zmírňovat. Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom proti němu nalezli očkování. Musíme posílit mezinárodní spolupráci v této oblasti a požadovat finanční podporu.“

VR zdůrazňuje, že africký mor prasat je hrozbou a problémem na místní, regionální, vnitrostátní i evropské úrovni, a proto také vyzývá všechny zainteresované strany, aby proti tomuto nesmírně nebezpečnému viru bojovaly zintenzivněním spolupráce. Finanční prostředky určené na boj proti AMP musí být okamžitě a zásadním způsobem navýšeny, a to jak na opatření ad hoc, tak i na výzkum AMP, mj. s cílem nalézt účinné očkování proti této nákaze. VR také vyzývá Evropskou komisi, aby dále zaváděla, monitorovala a hodnotila opatření k boji proti AMP na úrovni členských států za účasti regionálních a místních orgánů.

Rychlost, jakou se tento virus doposud šíří, by mohla vést ke zhroucení evropského trhu s vepřovým masem a připravit stovky tisíc zemědělců o zdroj jejich příjmů. Boj proti této nákaze, která v řadě členských států a regionů EU přerostla v epidemii, vyžaduje přeshraniční spolupráci. Od ledna do poloviny dubna 2018 bylo zaznamenáno 1492 případů nákazy v Polsku, 782 případů u prasete divokého v Litvě, 286 v Lotyšsku, 150 v Estonsku, 25 v České republice a 24 v Itálii.

Další informace

Africký mor prasat je vážná, virová a chronická nákaza prasat. Poprvé se objevila v roce 1910 v Keni a první případy mrtvých divokých prasat v Polsku byly zaznamenány v únoru 2014. Virus, který nákazu AMP způsobuje, je odolný vůči vysokým teplotám i uzení a ve zmrazeném masu může přežít dokonce až tisíc dní. Úmrtnost nakažených zvířat je prakticky 100%.

Nejnovější mapa výskytu afrického moru prasat, kterou vypracovala Komise.

A Review of African Swine Fever – Disease that is Now a Big Concern in Europe (Posouzení situace ohledně afrického moru prasat – nákazy, která v současné době vzbuzuje v Evropě velké obavy), článek zveřejněný v publikaci Contemporary agriculture v roce 2018).

Kontakt:

Wioletta Wojewódzka

Tel.: +32 2 282 22 89

+32 473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/AFRICAN-SWINE-FEVER-STILL-POSES-A-CHALLENGE-AND-THREAT-.ASPX

Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/AFRICAN-SWINE-FEVER-STILL-POSES-A-CHALLENGE-AND-THREAT-.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/AFRICAN-SWINE-FEVER-STILL-POSES-A-CHALLENGE-AND-THREAT-.ASPX

Regiony požadují, aby mohly hrát důležitou úlohu při správě uhlíkového zemědělství v EU, a zabránit tak riziku v oblasti potravinového zabezpečení
Regiony požadují, aby mohly hrát důležitou úlohu při správě uhlíkového zemědělství v EU, a zabránit tak riziku v oblasti potravinového zabezpečení
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/AFRICAN-SWINE-FEVER-STILL-POSES-A-CHALLENGE-AND-THREAT-.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/AFRICAN-SWINE-FEVER-STILL-POSES-A-CHALLENGE-AND-THREAT-.ASPX

Místní a regionální představitelé vítají zjednodušení zápisu zeměpisných označení potravin, zemědělských produktů a lihovin a lepší ochranu proti podvodným praktikám
Místní a regionální představitelé vítají zjednodušení zápisu zeměpisných označení potravin, zemědělských produktů a lihovin a lepší ochranu proti podvodným praktikám
01.12.2022