Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Nominační proces prvního ročníku Ceny starosty Pawła Adamowicze zahájen  

Toto ocenění bude každoročně udělováno vedoucím představitelům měst nebo organizacím občanské společnosti či jejím představitelům, již na místní či regionální úrovni prosazují svobodu a solidaritu, rovnost a nediskriminaci.

Evropský výbor regionů společně s Mezinárodní sítí měst poskytujících útočiště (ICORN) a městem Gdaňsk zahajuje nominační proces na Cenu starosty Pawła Adamowicze za statečnost a za mimořádné výsledky při podpoře svobody, solidarity a rovnosti za rok 2021.

Nyní lze předkládat letošní nominace kandidátů na Cenu starosty Pawła Adamowicze, která bude každoročně udělována vedoucím představitelům měst a organizacím občanské společnosti či jejím představitelům, již působí na místní nebo regionální úrovni a stejně jako starosta Adamowicz prosazují svobodu a solidaritu, rovnost a nediskriminaci. Tímto oceněním se vzdává hold bývalému starostovi města Gdaňsk, který byl ubodán 13. ledna roku 2019 a jenž byl před svou násilnou smrtí terčem stupňujících se nenávistných útoků. Ocenění je určeno bojovníkům proti nesnášenlivosti, nenávistným výrokům a xenofobii.

Kandidáta na tuto cenu může navrhnout skupina 15 členů Evropského výboru regionů, města nebo regiony, jež jsou členy sítě ICORN, a rovněž přizvané mezinárodní organizace, jež se významně angažují a mají příslušnou odbornost v relevantních oblastech. Kandidáti mohou pocházet z kterékoliv země světa, to samé platí i o jejich místě působnosti. Nominaci lze podat do 15. září 2021 (do 23:59 hod. bruselského času). Slavnostní předání ocenění proběhne v prosinci.

Předseda Evropského výboru regionů a guvernér řeckého regionu Střední Makedonie Apostolos Tzitzikostas uvedl: „Evropská unie je založena na demokratických hodnotách, které je třeba hájit a podporovat na úrovni nejbližší občanům, tedy v jejich regionech, městech a vesnicích. Jednou z těchto hodnot je svoboda projevu. Toto ocenění je vyjádřením úcty a má být jasným poselstvím naděje pro všechny volené představitele, úředníky a řadové občany, kteří se přes veškerá rizika angažují ve prospěch lepších a otevřenějších místních komunit, a podporují tak fungování místní demokracie. Vzdáváme hold těm, kdo se nezdráhají každý den věnovat úsilí tomu, aby se místo, kde žijí, stalo lepším, jako to dělal starosta Adamowicz v Gdaňsku. Hledáme angažované a odvážné místní představitele, díky kterým se demokracie na místní úrovni stává odolnější, společnost otevřenější a instituce uctivými, vstřícnými a spravedlivými.

Magdalena Adamowicz , poslankyně Evropského parlamentu a vdova po Pawłu Adamowiczi, prohlásila: „Dobro je potichu, zlo nadělá spoustu hluku. Zvláště v dnešní době, kdy světem rámusí xenofobie, homofobie, radikalismus, nacionalismus a všudypřítomné nenávistné projevy, je naším úkolem hledat ty, kdo činí dobro, a dávat je za příklad. To je účel Ceny starosty Pawła Adamowicze. Z celého srdce vás žádám, abyste se rozhlédli kolem sebe a nominovali všechny ty, kdo konají v zájmu ostatních lidí, jejich důstojnosti, rovnosti a bezpečí. Dobro je potichu, ale my musíme mluvit co nejhlasitěji o všech, kdo ho činí!“

Aleksandra Dulkiewicz , starostka Gdaňsku, poznamenala: „Projekt Ceny starosty Pawła Adamowicze je společnou iniciativou organizace ICORN, Evropského výboru regionů a města Gdaňsk. Jedná se o důležitý krok směrem k posílení myšlenek sociální integrace, účasti občanů, prosazování rovných příležitostí a dodržování lidských práv a občanských svobod. Muž, jehož jméno tato významná cena nese, zaníceně bojoval proti předsudkům, xenofobii a násilí ve veřejném životě. Jsme pevně přesvědčeni o tom, že svými životy a hodnotami, které vyznávají, budou oceněné osoby v souladu s ideály svobody a solidarity, jichž si tolik váží město, odkud Paweł Adamowicz pocházel.“

Výkonný ředitel sítě ICORN Helge Lunde prohlásil: „Města se stávají bezpečnými útočišti pouze tehdy, pokud mají lidé odvahu respektovat práva ostatních. V dnešním politickém světě se právě města stala symboly solidarity a důvěry, soužití a spolupráce, a takovým byl i Gdaňsk pod vedením svého zesnulého starosty Pawła Adamowicze.“

Souvislosti:

Paweł Adamowicz byl pobodán 13. ledna 2019 ve chvíli, kdy pronášel proslov na charitativní akci. Den poté svým zraněním podlehl. Bylo mu 53 let. Před svou násilnou smrtí byl terčem stupňujících se nenávistných útoků. Jeho zavraždění vyvolalo debatu o tom, nakolik úpadek veřejného diskurzu přispívá k rozmachu násilí, extremismu, propagandy a nesnášenlivosti.

Paweł Adamowicz usilovně šířil základní hodnoty EU a byl aktivním členem Evropského výboru regionů. V roce 2016 zavedl v Gdaňsku po setkání s papežem Františkem „model pro integraci přistěhovalců“, který se stal inspirací pro řadu dalších polských měst.

Další informace:

Evropský výbor regionů ze své pozice politického shromáždění místních a regionálních politiků v EU a z podnětu polské delegace dne 7. února 2019 jednomyslně přijal usnesení , v němž odsoudil veškeré formy vyhrožování politickým představitelům a nenávistné výroky na jejich adresu.

Mezinárodní síť měst poskytujících útočiště (ICORN) je mezinárodní organizace sdružující 75 měst a regionů z Evropy i jiných částí světa, jež pod svá ochranná křídla berou pronásledované spisovatele a umělce a podporují svobodu projevu a mezinárodní solidaritu a hájí demokratické hodnoty. Ve městech náležících k této síti již nalezlo útočiště více než 250 spisovatelů a umělců. Díky tomu mohou v bezpečí pokračovat ve své mimořádně důležité činnosti, kdy jednak upozorňují na porušování lidských práv a svobody projevu ve své vlasti a jednak pomáhají svým tamním kolegům. Zásluhou starosty Pawła Adamowicze se k síti ICORN 30. srpna 2017 připojil i Gdaňsk.

Cena starosty Pawła Adamowicze – webová stránka : #AdamowiczAward

Pravidla a předpisy, kvalifikační kritéria a kritéria pro výběr

Kontakt:

Evropský výbor regionů

Wioletta Wojewodzka

Tel.: +32 (0)2 282 2289

Mobilní tel.: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Město Gdaňsk

Maciej Buczkowski

Tel.: + 48 58 323 62 84

maciej.buczkowski@gdansk.gda.pl

Mezinárodní síť měst poskytujících útočiště

Helge Lunde

Tel.: + 47 51 50 71 25

helge@icorn.org

Sdílet :