Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Pandemie: VR podepsal akční plán s WHO a upozornil na riziko vzniku územních rozdílů v dostupnosti vakcín  

Místní a regionální představitelé ze zemí EU jsou znepokojeni tím, jakým tempem jsou v EU zaváděny očkovací látky, a požadují rozsáhlejší koordinaci a rovný přístup k vakcínám pro všechny Evropany.

Evropský výbor regionů a Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes podepsaly akční plán, který má díky společnému výzkumu a přípravě politických opatření zvýšit odolnost systémů zdravotní péče na regionální a místní úrovni. Smyslem tohoto plánu, který vychází z dlouhodobé spolupráce, jež byla navázána v listopadu 2016, je rovněž posílit koordinaci mezi jednotlivými úrovněmi správy v oblasti zdraví, a přispět tak k řešení některých z nejnaléhavějších problémů, které způsobila pandemie COVID-19. Na jeho základě bude možné společně posuzovat účinnost zdravotní politiky v praxi a navrhovat kroky, jež by mohly zajistit, aby byly regionální a místní systémy lépe schopny se s těmito problémy vypořádat.

V usnesení , které bylo projednáno 4. února na #CoRPlenary , vyjádřili místní a regionální představitelé ze zemí EU znepokojení nad tím, jakým tempem v EU probíhá koordinované zavádění vakcín, a vyzvali k vypracování evropského srovnávacího přehledu, aby bylo možné sledovat distribuci a využívání očkovacích látek v jednotlivých regionech. Vyslovili se zejména proti nacionalistickým tendencím v tomto procesu, které jsou v rozporu se zásadami „solidarity, jednoty a efektivity“ a „rovného přístupu k očkovacím látkám pro všechny občany EU“.

Předseda Evropského výboru regionů a guvernér řeckého regionu Střední Makedonie Apostolos Tzitzikostas prohlásil: „ Akční plán, který jsme dnes podepsali s WHO, zvýší odolnost systémů zdravotní péče v našich regionech, městech a vesnicích. Jestliže jsme si z obtížné situace, v níž jsme se v důsledku pandemie ocitli, vzali nějaké ponaučení, pak je to skutečnost, že regionální a místní orgány hrají zásadní roli při přípravě opatření, reakci na krizi a jejím řešení a překonávání.“

V souvislosti se spuštěním očkovací kampaně v EU uvedl: „Vakcinace má stěžejní význam pro oživení našich regionálních a místních ekonomik. Musíme zabránit tomu, aby členské státy a jejich jednotlivé územní celky navzájem soupeřily o získání očkovacích látek. V procesu vakcinace v žádném případě nesmí nastat rozdíly, které by prohloubily nerovnosti mezi našimi regiony, městy a vesnicemi. Proto VR vyzývá k vypracování evropského srovnávacího přehledu, který by umožnil sledovat dostupnost a rozdělování vakcín na regionální úrovni.“

Během diskuse se ujal slova ředitel Regionální kanceláře WHO pro Evropu Dr. Hans Henri P. Kluge , který zdůraznil, že: evropské místní orgány stály a i nadále stojí v první linii boje proti pandemii COVID-19. Města jsou v této krizi epicentry, a to nejen co se týče komunitního a celostátního šíření nákazy, ale také z hlediska poskytování zdravotní péče, dopravy a obchodu. Představují úroveň správy, která má k občanům nejblíže. A plní také důležitou úlohu při výměně zkušeností a potírání dezinformací, jelikož poskytují příslušné služby a jsou ústředními aktéry udržitelné budoucnosti.“

Návrh usnesení ke kampani očkování proti onemocnění COVID-19 .

Související informace

Kontakt:

Michele Cercone

mluvčí předsedy

Tel.: +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

David French

Tel.: +32 (0)473 85 47 59

David.French@cor.europa.eu

Sdílet: