Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Evropská komise a Evropský výbor regionů spustily platformu zúčastněných stran pro nulové znečištění  

Evropská komise a Evropský výbor regionů dnes spustily platformu zúčastněných stran, která má pomoci s prováděním akčního plánu EU: „Vstříc nulovému znečištění ovzduší, vod a půdy“ . Akční plán – klíčový výstup Zelené dohody pro Evropu a hlavní téma letošního Zeleného týdne EU – byl přijat 12. května 2021. Předkládá integrovanou vizi, pokud jde o snížení znečištění do roku 2050 na úroveň, která již nebude škodlivá pro zdraví lidí a přírodní ekosystémy, a také o průběžné cíle do roku 2030 a opatření k jejich dosažení.

Při převádění této vize do praxe hrají klíčovou úlohu města a regiony. Snížení znečištění vyžaduje čistá řešení pro regionální a městskou mobilitu a energetiku, investice do budov a infrastruktury i celkové územní plánování. Všechna tato rozhodnutí mají vliv na zdraví a kvalitu života občanů.

Komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius uvedl: „Města a regiony stojí v čele provádění politik týkajících se znečištění a jsou hlavními hnacími silami ekologické transformace. Mnoho z nich již nachází inovativní řešení, jak vyčistit ovzduší, vodu a půdu na svém území, a podporuje udržitelnější způsoby výroby a spotřeby. Jsem potěšen, že tuto novou platformu, jejímž účelem je sdílet zmíněné dobré nápady a v praxi podporovat cíle nulového znečištění, vytváříme v partnerství s Evropským výborem regionů.“

Předseda Evropského výboru regionů a guvernér regionu Střední Makedonie v Řecku Apostolos Tzitzikostas platformu přivítal těmito slovy: „Všichni máme povinnost počínat si tak, abychom chránili naše životní prostředí a našim dětem a planetě zajistili bezpečnou a zdravou budoucnost, kterou si zaslouží. Vlády, podniky a zúčastněné strany se musí spojit, aby zastavily znečišťování našich vod, ovzduší a půdy. K tomu je zapotřebí vedení na místní úrovni, proto je Evropský výbor regionů potěšen, že spolu s Evropskou komisí spouští platformu zúčastněných stran pro nulové znečištění.“

Vasco Alves Cordeiro , první místopředseda Evropského výboru regionů a poslanec regionálního parlamentu Azorských ostrovů, se zúčastnil zahajovací akce platformy zúčastněných stran pro nulové znečištění. Při této příležitosti řekl: „Místní a regionální orgány jsou odpovědné za provádění 70 % politik EU, 70 % opatření v oblasti zmírňování změny klimatu a až 90 % opatření k přizpůsobení se této změně. Akční plán nulového znečištění je nezbytný v zájmu záchrany životů a vytvoření udržitelnější budoucnosti. Platforma pomůže převést evropské cíle do místních a regionálních reálných podmínek, protože regiony a města dokáží lépe posoudit účinnost opatření a plnění cílů. Aby byl tento proces úspěšný, musí se jednat o otevřený a inkluzivní proces, který zmobilizuje občany, malé a střední podniky, firmy, sociální hnutí a výzkumné instituce. Při tom je nutné hledat synergie a zajišťovat územní soudržnost.“

Platforma zúčastněných stran pro nulové znečištění pomůže s realizací stěžejních iniciativ a opatření stanovených v Akčním plánu nulového znečištění díky:

sdružování subjektů z různých komunit a oblastí odborných znalostí za účelem řešení vzájemně souvisejících výzev, např. posílení společné agendy v oblasti životního prostředí a zdraví,

definování společné vize, jak dosáhnout cílů nulového znečištění,

rozvoji a sdílení osvědčených postupů týkajících se průřezových témat, jako je financování inovací a pracovních míst v oblasti nulového znečištění, podpora udržitelné výroby a spotřeby a vytváření tematických center, jako je centrum technologií pro čisté ovzduší (Clean Air Tech Hub).

Spuštění bylo oznámeno na závěrečném zasedání letošního Zeleného týdne EU , největší každoroční akce věnované politice EU v oblasti životního prostředí, na níž se sešlo více než 3 000 účastníků z celé EU, aby diskutovali o nulovém znečištění z mnoha úhlů. Diskuse probíhaly na hlavní konferenci v Bruselu, on-line a na více než 600 partnerských akcí v celé Evropě. Zelený týden EU začal v pondělí 31. května 2021 v Lahti, Evropském zeleném městě pro rok 2021.

Doplňující informace

Znečištění je největší environmentální příčinou duševních a tělesných onemocnění a předčasných úmrtí, zejména u zranitelných skupin, jako jsou děti, osoby s určitými zdravotními problémy a starší generace. Lidé ve více znevýhodněných oblastech často žijí v blízkosti kontaminovaných lokalit nebo v oblastech se zvýšeným dopravním tokem. Znečištění je rovněž jedním z hlavních důvodů ztráty biologické rozmanitosti, neboť snižuje schopnost ekosystémů poskytovat služby, jako je ukládání uhlíku a dekontaminace vzduchu a vody.

Znečištěním jsou postižena zejména města. Více než 100 měst v EU stále nesplňuje normy EU pro kvalitu ovzduší. Odpadní vody pocházející od přibližně 37 milionů lidí jsou navzdory zlepšení při dodržování předpisů v oblasti čištění městských odpadních vod stále čištěny nedostatečně, přičemž sedm hlavních měst členských států EU nesplňuje minimální požadavky. Zajištění řádného čištění odpadních vod bude v příštích letech vyžadovat investice přesahující 200 miliard EUR.

Zelený týden EU byl první významnou akcí zainteresovaných stran, která byla uspořádána na téma nulového znečištění po přijetí Akčního plánu nulového znečištění. Na tyto diskuse naváže platforma zúčastněných stran pro nulové znečištění. Komise a Evropský výbor regionů zahájí do konce roku činnosti prostřednictvím vyhlášení výzvy k vyjádření zájmu s cílem zajistit širokou účast a zaměřit se na klíčová témata pro společné kroky. Platforma zúčastněných stran pro nulové znečištění rovněž vytvoří synergie s dalšími relevantními iniciativami, jako jsou evropský klimatický pakt Evropská platforma zainteresovaných stran pro oběhové hospodářství .

Další informace

Sdělení Akční plán EU: „Vstříc nulovému znečištění ovzduší, vod a půdy“

Zelený týden EU 2021 věnovaný nulovému znečištění

Pracovní skupina Evropského výboru regionů pro provádění Zelené dohody na místní úrovni

Dotazy týkající se platformy zúčastněných stran pro nulové znečištění:

ENV-ZERO-POLLUTION@ec.europa.eu

Kontakt pro tisk

Evropská komise: Daniela Stoycheva / Daniela.Stoycheva@ec.europa.eu

Evropský výbor regionů: David Crous / David.Crous@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023