Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Evropský výbor regionů, Evropská komise a Evropský parlament spojily své síly, aby prostřednictvím projektů, které organizují zastupitelé odpovědní za unijní záležitosti, přiblížily Evropu občanům  

Společné prohlášení: místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro demokracii a demografii Dubravka Šuica, předseda Evropského výboru regionů Apostolos Tzitzikostas a poslanec EP a iniciátor pilotního projektu BELC Domènec Ruiz Devesa .

Vítáme výsledek Konference o budoucnosti Evropy, a zejména výzvy k vytvoření systému místních zastupitelů odpovědných za unijní záležitosti jako prostředku, jak přiblížit Evropu občanům v jejích regionech, městech a vesnicích a jak zlepšit evropskou demokracii.

Evropská komise, Evropský výbor regionů a Evropský parlament usilují v úzké spolupráci o společný cíl, jímž je zapojení místních volených zástupců do komunikace o otázkách EU v místě jejich působnosti. V této souvislosti navrhl Evropský parlament projekt Budování Evropy ve spolupráci s místními zastupiteli (BELC), který bude provádět Evropská komise. Tento projekt doplňuje Evropskou síť regionálních a místních zastupitelů odpovědných za unijní záležitosti, kterou v roce 2021 vytvořil VR a která aktivně přispívá k jeho činnosti pořádáním akcí souvisejících s EU v rámci místních a regionálních zastupitelstev a organizováním místních diskusí s občany.

Dnes, u příležitosti zahájení výzvy k podávání přihlášek do iniciativy BELC, jsme se dohodli na vzájemné spolupráci, abychom zajistili, že tyto iniciativy budou probíhat zcela hladce a prostřednictvím koordinovaného postupu na úrovni EU. Výbor zajistí, že jeho síť zastupitelů odpovědných za unijní záležitosti bude o této výzvě informována. Zahrne účastníky pilotního projektu do svého specializovaného programu tematických informačních schůzek a online akcí. Komise ke svým odpovědím adresovaným příjemcům připojí i materiály přijaté jménem regionálních a místních orgánů. Jako členové sítě BELC a/nebo sítě VR budou mít místní volení zástupci při svých komunikačních činnostech zaměřených na občany a místní sdělovací prostředky podporu v příslušném jazyce své země. Budou tak přispívat ke zvyšování povědomí o EU.

Kontakt:

Pressecdr@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Město Michałowo a jeho obyvatelé obdrželi Cenu starosty Pawła Adamowicze za pomoc uprchlíkům na hranici s Běloruskem
Město Michałowo a jeho obyvatelé obdrželi Cenu starosty Pawła Adamowicze za pomoc uprchlíkům na hranici s Běloruskem
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023