Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
„Stromy pro život“: města a regiony se nyní mohou připojit ‎ k závazku EU vysadit do roku 2030 tři miliardy stromů  

Předseda Evropského výboru regionů (VR) Apostolos Tzitzikostas a nová předsedkyně komise ENVE ve VR a pracovní skupiny VR pro provádění Zelené dohody na místní úrovni Kata Tüttő zahájili dne 17. února iniciativu Stromy pro život. Ta má vybídnout všechny členy VR – ale i města a regiony v celé EU –, aby sdíleli své probíhající projekty a nové závazky v oblasti opětovného zalesňování a ozeleňování městských oblastí. Iniciativa Stromy pro život je součástí kampaně VR zaměřené na provádění Zelené dohody na místní úrovni.

„Je nám potěšením oznámit, že iniciativa Stromy pro život se nyní stala skutečností,“ konstatoval předseda Evropského výboru regionů Apostolos Tzitzikostas.„Žádáme naše členy, aby se podělili o iniciativy v oblasti výsadby stromů, a to o iniciativy své delegace i o své vlastní, a aby tak učinili vyplněním zvláštního dotazníku. Svou účastí budete moci demonstrovat úsilí místních a regionálních orgánů v Evropě jít příkladem na cestě k ekologičtější a udržitelnější budoucnosti naší planety.“

Místostarostka Budapešti a nová předsedkyně komise ENVE ve VR a pracovní skupiny VR pro provádění Zelené dohody na místní úrovni Kata Tüttő uvedla: „V Budapešti si stromů ceníme pro vše dobré, co nám přinášejí. Nejen proto, že zachycují CO2, ale i proto, že na sebe vážou prach, že v horkých letních dnech poskytují stín a že do ovzduší uvolňují páru. Jako jednu z priorit jsme stanovili to, aby v rámci našeho monitorování cílů udržitelného rozvoje byly zaevidovány stromy, a za tímto účelem jsme rovněž vytvořili registr. Ozeleňování městských oblastí je konkrétním opatřením, jež můžeme podniknout, abychom bojovali proti znečištění ovzduší, zastavili úbytek biologické rozmanitosti a učinili naše města příjemnějšími místy k životu. Chceme-li zastavit klimatickou krizi a krizi biologické rozmanitosti, jsou zapotřebí i menší opatření.“

Jestliže se k iniciativě Stromy pro život chcete připojit, vyplňte prosím krátký internetový dotazník. Stromy musí být vysázeny nebo musí vyrazit výhonky po 20. květnu 2020, přičemž je třeba se řídit pokyny pro zalesňování šetrné k biologické rozmanitosti, zabránit nežádoucímu zalesňování citlivých stanovišť, například rašelinišť a mokřadů, a upřednostňovat pokud možno původní druhy stromů a takové odrůdy, ekotypy a původ stromů, jež zohledňují nutnou odolnost vůči změně klimatu.Pokyny a podmínky účasti jsou k dispozici zde.

Iniciativa Stromy pro život vybízí všechny účastníky – a zejména členy VR –, aby nejlépe 30. května a nejpozději 5 června 2022, tedy během Zeleného týdne EU 2022, ve svém regionu, městě či vesnici vysadili strom a aby sdíleli fotografii, která bude každý z těchto závazků propagovat coby příspěvek k opětovnému zalesňování Evropy.

VR bude všechny tyto sdílené závazky podporovat a zviditelňovat, aby tak zdůraznil poselství, že globální oteplování je globální výzvou, která vyžaduje místní řešení.

Příspěvky měst a regionů v rámci iniciativy Stromy pro život se budou přímo započítávat do závazku k výsadbě 3 miliard dalších stromů a přispějí k nové Lesní strategii EU do roku 2030.

Tato výzva k podniknutí opatření navazuje na oznámení, které ve společném dopise v říjnu 2021 zveřejnili předseda VR Apostolos Tzitzikostas a evropský komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius.

Souvislosti

Iniciativa Stromy pro život je jednou z 10 výzev k podniknutí opatření v rámci kampaně VR zaměřené na provádění Zelené dohody na místní úrovni. Provádění Zelené dohody na místní úrovni bylo zahájeno v červnu 2020 zřízením pracovní skupiny a vytvořením souboru iniciativ zaměřených na komunikaci a angažovanost, jejichž cílem je učinit z měst a regionů ústřední prvek přechodu EU ke klimatické neutralitě a poskytnout místním a regionálním orgánům přímo jim určené nástroje pro zapojení se do provádění Zelené dohody pro Evropu a pro urychlení jejího provádění na všech územích.

Podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství mají lesy zásadní význam pro naše zdraví a dobré životní podmínky na naší planetě. Jsou bohaté z hlediska biologické rozmanitosti a nesmírně důležité v boji proti změně klimatu. Vedle dalších přínosů pomůže výsadba dalších 3 miliard stromů v celé EU taktéž

  • ochladit vzduch o 2–8 °C, budou-li stromy vysázeny strategicky v městských oblastech,
  • zajišťovat potraviny, jako jsou ovoce, ořechy a listy,
  • poskytovat stanoviště a ochranu pro rostliny a živočichy, a zvyšovat tak biologickou rozmanitost ve městech.

O další informace můžete požádat sekretariát VR pro provádění Zelené dohody na místní úrovni zasláním e-mailu na greendeal@cor.europa.eu.

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
10.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023