Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Zelená dohoda bude prováděna na místní úrovni  

Evropský výbor regionů vytvořil novou pracovní skupinu, která má zajistit, aby města a regiony mohly nastartovat Zelenou dohodu pro Evropu prostřednictvím konkrétních projektů a přímého financování místních a regionálních orgánů.

Evropský výbor regionů dnes zahájil činnost pracovní skupiny pro provádění Zelené dohody na místní úrovni. Tvoří ji 13 zástupců zvolených na místní nebo regionální úrovni a jejím cílem je zajistit, aby města a regiony EU byly přímo zapojeny do vytváření, provádění a hodnocení četných iniciativ v rámci Zelené dohody pro Evropu, což je strategie EU pro udržitelný růst v zájmu dosažení klimatické neutrality do roku 2050.

Nastal čas společně investovat a urychlit přechod na čisté, udržitelné a uhlíkově neutrální hospodářství. Prostřednictvím balíčku EU pro oživení a Zelené dohody pro Evropu musíme posílit a financovat města a regiony, aby si vytvořily odolnost a vzpamatovaly se z krize způsobené onemocněním COVID-19. To je hlavní poselství první schůze pracovní skupiny pro provádění Zelené dohody na místní úrovni. Pracovní skupina zahajuje svou činnost ve chvíli, kdy Evropská komise předložila nový nástroj na podporu oživení ve výši 750 miliard EUR a posílila části navrhovaného dlouhodobého rozpočtu na období 2021–2027 ve výši 1 100 miliard EUR, které souvisejí s klimatem. Nyní je potřeba schválení členskými státy EU a Evropským parlamentem.

Juan Espadas (ES/SES) , starosta města Sevilla a předseda pracovní skupiny, řekl: „Svět čelí nejzávažnější krizi, kterou pamatujeme, nesmíme však zapomenout, že problémy s klimatem nezmizely. Zelená dohoda pro Evropu je nejlepší nástroj, který máme k dispozici k řešení obou krizí společně. Je to příležitost k investicím do čisté veřejné dopravy, energie z obnovitelných zdrojů, cenově dostupného tepelně izolovaného bydlení, udržitelného zemědělství a ochrany biologické rozmanitosti. Jde o pozitivní revoluci, které však nelze dosáhnout bez plného zapojení měst a regionů a bez evropské podpory. Z pozice předsedy pracovní skupiny se chci postarat o to, aby naše požadavky zazněly zcela zřetelně.“

Aurore Lalucq (FR/S&D) , poslankyně EP a spolupředsedkyně meziskupiny Evropského parlamentu pro Zelenou novou dohodu, ve svém příspěvku do diskuse o „zeleném oživení“ uvedla: „Zelená dohoda z doby před krizí COVID-19 nemůže být po této krizi stejná. Nyní potřebujeme větší ambice, vyšší rozpočet EU a rozsáhlejší investice. Zelená dohoda je řešením hospodářské krize, ale i příležitostí k zavedení nového modelu rozvoje, jenž spojuje environmentální a sociální spravedlnost. Při přizpůsobování makroekonomických rozhodnutí jednotlivým územím prostřednictvím rozsáhlého sociálního dialogu musíme projevit představivost, pragmatismus a pružnost. Zelená dohoda je správnou cestou k zavedení ambiciózní politiky zaměstnanosti a k tomu, aby každý občan EU dostal důstojnou práci a důstojný plat. Máme-li uspět, musíme mobilizovat všechny subjekty na celostátní, ale také na evropské a místní úrovni. Proto je dialog mezi meziskupinou Evropského parlamentu pro Zelenou novou dohodu a Evropským výborem regionů nepostradatelný, stejně jako dialog mezi evropskými orgány a místními samosprávami.

Diederik Samsom , vedoucí kabinetu komisaře Franse Timmermanse, výkonného místopředsedy Evropské komise odpovědného za Zelenou dohodu pro Evropu, prohlásil: „Jsme odhodláni zajistit, že se Zelená dohoda bude provádět opravdu na místní úrovni. Krize COVID-19 nás nutí přizpůsobit se nové realitě, ale současně upřednostnit a urychlit provádění těch částí Zelené dohody, jež přímo přispívají k růstu a pracovním místům, tedy například „renovační vlny“, oběhového hospodářství a ekologizace našich měst a městské dopravy. Žádná transformace nebude úspěšná, pokud nebude pevně ukotvena v evropských městech a regionech. Musíme spolupracovat, abychom evropským občanům ukázali, že naše práce přináší výsledky.“

Cílem pracovní skupiny pro provádění Zelené dohody na místní úrovni je zajistit, aby se jak Zelená dohoda pro Evropu, tak strategie EU na podporu oživení skutečně zhmotnily v projektech a přímém financování místních a regionálních orgánů. Pracovní skupina má tři konkrétní cíle :

  • propojit ve VR názory měst a regionů na četné politické iniciativy v rámci Zelené dohody pro Evropu a zajistit, aby byly vyslyšeny,
  • usnadnit spolupráci orgánů EU, aby se města a regiony staly středobodem politik podporujících uhlíkovou neutralitu,
  • tlumočit, jakým výzvám místní a regionální orgány čelí při provádění ekologické transformace na místní úrovni, a zdůraznit jejich úspěchy a osvědčené postupy, aby se usnadnila jejich reprodukce po celé Evropské unii.

K prioritním spisům pracovní skupiny nyní patří: evropský právní rámec pro klima klimatický pakt , Fond pro spravedlivou transformaci , nová průmyslová strategie pro Evropu , čisté ovzduší voda , vodík , nový akční plán pro oběhové hospodářství , biologická rozmanitost lesy .

Pracovní skupina je složena ze 13 členů všech šesti komisí a všech šesti politických skupin ve VR, což z ní činí skutečně horizontální a inkluzivní iniciativu.

Pracovní skupina se bude pravidelně scházet a předávat podklady pro plenární zasedání Evropského výboru regionů, počínaje příštím plenárním zasedáním ve dnech 1. a 2. července, na němž se bude diskutovat o tématu Regiony a města za ekologické oživení , jehož se zúčastní poslanec EP a předseda výboru ENVI Evropského parlamentu Pascal Canfin . Proběhnou také další dvě diskuse: jedna o budoucím víceletém finančním rámci v souvislosti s oživením po krizi způsobené koronavirem, jíž se zúčastní komisař Johannes Hahn , a druhá o hospodářských aspektech oživení po pandemii COVID-19, jíž se zúčastní komisař Thierry Breton .

Souvislosti:

Nový internetový portál k provádění Zelené dohody na místní úrovni otevřete kliknutím na tento odkaz .

Přečtěte si usnesení k Zelené dohodě, které Evropský výbor regionů přijal v prosinci 2019. 

Zaostřeno na zpravodaje k Zelené dohodě: zde si nyní můžete přečíst naši novou řadu rozhovorů.

Zelená dohoda pro Evropu představuje cestu k tomu, aby se hospodářství EU stalo udržitelným. Zahrnuje novou strategii udržitelného růstu a soubor legislativních opatření, politických kroků a mechanismů financování. Má tři cíle: aby do roku 2050 nebyly žádné čisté emise skleníkových plynů, aby byl hospodářský růst oddělen od využití zdrojů a aby nebyl opominut žádný jednotlivec ani žádné místo ( Evropská komise ). Do působnosti Zelené dohody pro Evropu spadají tyto oblasti:

  • udržitelná energetika
  • oběhové hospodářství
  • čistá doprava
  • příroda a biologická rozmanitost
  • potraviny a zemědělství
  • ekologické financování

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023