Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
V Zelené dohodě pro Evropu jsou formulovány nové priority měst a regionů  
Vzhledem k tomu, že globální oteplování prohlubuje problémy v oblasti klimatu, musí se nově ustanovená komise ENVE zaměřit na příležitosti, které přináší Zelená dohoda pro Evropu

Starosta Sevilly Juan Espadas (ES/SES) dne 27. února předsedal první schůzi Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE) v Evropském výboru regionů (VR), jejíž je předsedou. Zelená dohoda pro Evropu je hlavní prioritou nového funkčního období. Příští stanoviska komise ENVE budou věnována mj. problematice vody, čistého ovzduší, vodíku a biologické rozmanitosti. Byli jmenováni noví zpravodajové pro spisy Evropský právní rámec pro klima, Evropský klimatický pakt a Nový akční plán pro oběhové hospodářství.

Druhá schůze komise ENVE byla zahájena diskusí o Zelené dohodě pro Evropu. Předseda komise ENVE a starosta Sevilly Juan Espadas (ES/SES) prohlásil: „Zelená dohoda pro Evropu je obrovskou výzvou, ale také velkou příležitostí, kterou nesmíme propást. Musíme posílit naše spojenectví s Evropským parlamentem, aby byl při legislativních a politických reformách, které nás čekají, více slyšet hlas měst a regionů. Musíme aktivně usilovat o to, aby byla Zelená dohoda pro Evropu pro naše občany konkrétním přínosem, pokud jde o nová pracovní místa, vyšší kvalitu ovzduší, cenově dostupnou energii a řešení v oblasti čisté mobility pro všechny. Jakožto místní a regionální zástupci musíme zajistit, aby byla ekologická transformace změnou, jíž my všichni získáme. A k tomu se musíme zavázat.“

Poslanec Evropského parlamentu Pierre Larrouturou poukázal na nutnost „znásobit dostupné finanční prostředky, neboť to je jediná cesta k úspěchu transformace, o niž Zelená dohoda pro Evropu usiluje“ . Hlavní zpravodaj Evropského parlamentu k problematice rozpočtu na rok 2021 doporučil stanovit pravidla pro transparentnost, aby se zaručilo, že banky a pojišťovny postupně přestanou financovat investice do fosilních paliv. „Můžeme to udělat, ale musíme určit jasný časový rámec, a to nyní.“

Zpravodaj stanoviska VR Fond pro spravedlivou transformaci Vojko Obersnel (HR/SES) připomněl, že „pokud je EU skutečně odhodlána dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality, pak potřebujeme odpovídající financování, které nesmí být na úkor politiky soudržnosti. V době rostoucího populismu nemůžeme připustit, aby Fond pro spravedlivou transformaci stál proti Evropskému sociálnímu fondu. Občanům nevysvětlíme, že v jednom regionu musíme zredukovat programy zaměřené na trh práce, abychom mohli podpořit ekologickou transformaci v jiném regionu. Proto pro tento nový fond potřebujeme dodatečné finanční prostředky. A to je výzva, která podrobí důvěryhodnost EU zkoušce.“ Stanovisko zpravodaje Vojka Obersnela má být přijato na příštím plenárním zasedání ve dnech 25. a 26. března 2020.

Členové diskutovali o těchto vypracovávaných stanoviscích:

Vodík : Plán pro čistý vodík – příspěvek místních a regionálních orgánů ke klimaticky neutrální Evropě , zpravodajka: Birgit Honé (DE/SES). „Nutně potřebujeme evropskou strategii v oblasti zeleného vodíku a rámec EU, který podpoří budování silného hospodářství založeného na využívání vodíku. Tento zdroj energie nabízí velké příležitosti k inovacím a k tvorbě hodnot a pracovních míst v řadě regionů EU a je jedením z klíčových prvků k dosažení cílů, které jsou vytyčeny v Zelené dohodě pro Evropu a které spočívají v dekarbonizaci a klimatické neutralitě,“ uvedla ministryně pro spolkové a evropské záležitosti a regionální rozvoj spolkové země Dolní Sasko. Stanovisko má být přijato na plenárním zasedání ve dnech 13. a 14. května 2020.

Voda : stanovisko Kontrola účelnosti rámcové směrnice o vodě a směrnice o povodních , zpravodaj: Piotr Całbecki (PL/ELS). „Musíme využívat inovativní nástroje v oblasti hospodaření s vodou, které se budou opírat o výzkum, interdisciplinární vědy a řešení inspirovaná přírodou. Cílem tohoto stanoviska je předložit konkrétní návrhy na zlepšení a zjednodušení právních předpisů a současné zpřísnění norem kvality vody v našich regionech,“ uvedl maršálek Kujavsko-pomořského vojvodství. Stanovisko bude přijato na plenárním zasedání ve dnech 13. a 14. května 2020.

Čisté ovzduší : „Špatná kvalita ovzduší je příčinou předčasných úmrtí a chronických respiračních problémů, zrychluje úbytek biologické rozmanitosti a má negativní dopad na kulturní dědictví. Zlepšení kvality ovzduší pro naše občany můžeme skutečně ovlivnit pouze tím, že budeme uskutečňovat místní a regionální iniciativy a provádět inovativní projekty podporované z fondů EU,“ prohlásil János Ádám Karácsony (HU/ELS), radní obce Tahitótfalu a zpravodaj stanoviska Budoucnost politiky EU v oblasti čistého ovzduší v rámci cíle nulového znečištění . Přijetí stanoviska je plánováno na plenárním zasedání ve dnech 1. a 2. července 2020.

Biologická rozmanitost : „Nesmírná a úžasná biologická rozmanitost naší planety je ohrožena. Musíme okamžitě přijmout kroky k ochraně a obnovení našich ekosystémů a biologické rozmanitosti na všech úrovních, od úrovně místní až po celosvětovou. Má-li být nová strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti úspěšná, musí se města a regiony podílet na koncipování ambiciózních politických opatření, na odpovídajícím financování a na provádění,“ zdůraznil zpravodaj Roby Biwer (LU/SES), radní obce Bettembourg, během diskuse o stanovisku Biologicky rozmanitá města a regiony po roce 2020 v rámci 15. zasedání konference smluvních stran Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti a budoucí strategie EU . Stanovisko bude přijato na plenárním zasedání ve dnech 13. a 14. května 2020.

Členové komise ENVE jmenovali následující zpravodaje:

Juan Manuel Moreno Bonilla (ES/ELS), předseda vlády autonomní oblasti Andalusie, byl jmenován zpravodajem pro spis Evropský právní rámec pro klima, v němž bude zakotven cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.

Tjisse Stelpstra  (NL/EKR), člen výkonné rady provincie Drenthe, byl jmenován zpravodajem pro spis Nový akční plán pro oběhové hospodářství.

Rafał Kazimierz Trzaskowski (PL/ELS), starosta Varšavy, byl jmenován zpravodajem pro spis Evropský klimatický pakt.

Chcete-li získat přístup k dokumentům ze schůze, klikněte sem .

Kontakt: David Crous / david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470881037

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023