Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Zapojte se do společného průzkumu VR a OECD ‎ věnovaného cílům udržitelného rozvoje  

Evropský výbor regionů (VR) zahájil ve spolupráci s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj - (OECD) průzkum zaměřený na klíčové přispění na místní a regionální úrovni k plnění cílů udržitelného rozvoje. Podělte se do 22. února o své zkušenosti a přispějte k budoucí strategii EU pro cíle udržitelného rozvoje.

Od roku 2015, kdy Organizace spojených národů přijala Agendu pro udržitelný rozvoj 2030 a 17 cílů udržitelného rozvoje, má všech 193 signatářských zemí pravidelně podávat zprávy o provádění této univerzální agendy, která se týká všech politik a vyžaduje angažovanost všech zúčastněných subjektů. Klíčovými partnery v tomto procesu provádění jsou regionální a místní orgány, a to nejen proto, že velká většina cílů udržitelného rozvoje (podle OECD 65 %) tyto orgány přímo zahrnuje nebo na ně má přímý dopad, ale také z toho důvodu, že se mnohé z těchto orgánů již úspěšně zapojily do lokalizace cílů udržitelného rozvoje .

Evropský výbor regionů by na základě zpětné vazby od místních a regionálních orgánů ohledně jejich činnosti související s cíli udržitelného rozvoje rád prezentoval, jakým způsobem města a regiony na plnění těchto cílů pracovaly či momentálně pracují. Tyto informace budou použity s cílem formovat budoucí strategii EU pro cíle udržitelného rozvoje, lépe prosazovat územní přístup v procesech tvorby politik na evropské a vnitrostátní úrovni a podporovat opatření v oblasti provádění. Vaše názory týkající se toho, co by EU měla učinit, pokud jde o cíle udržitelného rozvoje, a na jaké priority by se měla zaměřit, budou rovněž použity jako podklad pro přípravu stanoviska VR o udržitelné Evropě do roku 2030, jež má být vypracováno v průběhu roku 2019.

Mimoto tento průzkum přispěje k šířeji pojatému programu OECD s názvem A   Territorial Approach to SDGs: A role for cities and regions to leave no one behind (Územní přístup k cílům udržitelného rozvoje: přispění měst a regionů k tomu, aby nikdo nezůstal stranou), který usiluje o podporu měst a regionů při prosazování územního přístupu k cílům udržitelného rozvoje prostřednictvím:

poměřování své pozice ve srovnání s vnitrostátním průměrem a s partnery na stejné úrovni,

navázání víceúrovňového dialogu s nižšími a vyššími úrovněmi správy s cílem dosáhnout konsenzu ohledně toho, kdo co může dělat, a 

sdílení osvědčených postupů a poznatků nabytých v rámci mezinárodní činnosti.

Vyplnit dotazník

Průzkum je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Pro výběr jazyka klikněte na rozbalovací - nabídku vpravo.

Průzkum bude probíhat do půlnoci v pátek 22. února.

Veškeré odpovědi zůstanou anonymní.

Pro další informace zašlete e-mail na adresu econ-survey-cor@cor.europa.eu .

VR děkuje Síti regionálních orgánů pro udržitelný rozvoj (nrg4SD) za spolupráci.

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-INDUSTRY’S-GREEN-TRANSITION-IN-SPOTLIGHT-AT-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU_RECOVERY_PLAN_TERRITORIAL_COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
23.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023