Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Stav Evropské unie – pokud bude Evropa uplatňovat přístup shora dolů, nebude schopna splnit své sliby ani se přiblížit občanům  

Prohlášení Apostolose Tzitzikostase, předsedy Evropského výboru regionů

Předseda Evropského výboru regionů (VR) Apostolos Tzitzikostas se vyjádřil k  projevu o stavu Evropské unie , který dnes přednesla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, takto:

„Projev o stavu EU naprosto správně ukázal, že v Evropské unii sílí solidarita a že je Unie schopna podnikat náležité kroky v reakci na pandemii. Je třeba uznat, že vlády, průmysl a veřejné služby v celé Evropě společně vyvíjejí neuvěřitelné úsilí, aby dodaly očkovací látky do všech regionů a měst. VR rovněž plně podporuje priority, které dnes byly stanoveny. Jako Unie, která má k dispozici rozpočtové prostředky EU a plán na podporu oživení, jehož rozsah nemá obdoby, musíme nyní společně investovat, abychom zajistili, že spolu překonáme krizi a zároveň urychlíme klimatickou a digitální transformaci.

Těchto společných cílů však nedosáhneme, pokud uplatníme přístup shora dolů. EU musí reagovat na skutečné potřeby lidí přímo tam, kde žijí a pracují. Evropa dokáže dosáhnout úspěchu a znovu si získat podporu v srdcích a myslích občanů pouze tehdy, bude-li postupovat zdola nahoru. Život našich komunit postihla pandemie a nedávné záplavy a požáry. O záchranu životů a našich ekonomik usilovalo v první linii milion evropských místních a regionálních představitelů ve spolupráci s veřejnými a záchrannými službami. Pokud by do přípravy a provádění národních plánů pro oživení a odolnost nebyli v dostatečné míře zapojeni místní aktéři, kteří jsou odpovědní za plnění 70 % všech právních předpisů EU, bylo by oživení v Evropě ohroženo. Zelená dohoda se stane skutečností pouze tehdy, budou-li ji provádět volení zastupitelé na místní a regionální úrovni. V opačném případě neuspěje. Neosloví-li Konference o budoucnosti Evropy všechny místní komunity v celé Evropě, hrozí, že bude pouze jakousi ‚módní přehlídkou‘ orgánů a institucí v Bruselu.

V dnešním projevu byla promarněna příležitost uznat zásadní úlohu místních aktérů a poskytnout novou vizi správy věcí veřejných, díky níž by se EU stala efektivnější a přiblížila se občanům. Evropa již nemůže zůstat abstraktním projektem, který by byl řízen shora. Je třeba navázat skutečné partnerství s těmi, kteří tvoří základní kámen našeho evropského domu demokracie – s regionálními a místními volenými předsedy, guvernéry, starosty a členy zastupitelstva. To je skutečnost, kterou nelze přehlížet, chceme-li do budoucna občanům společně zajistit větší prosperitu, spravedlnost a odolnost. Naší úlohou je tlumočit názory místních a regionálních samospráv, a proto na podzim na Konferenci o budoucnosti Evropy zdvojnásobíme úsilí o obnovení této rovnováhy.“

12. října: Evropský výbor regionů zveřejní své zhodnocení stavu regionů a měst v EU

Dne 12. října 2021 představí Evropský výbor regionů svůj Výroční regionální a místní barometr EU , v němž poskytne přehled o rozličných dopadech pandemie na regiony a města v EU a poukáže na hluboké rozdíly, které existují v rámci Unie a jednotlivých členských států. Dále ukáže, že pandemie měla na místní a regionální finance „efekt rozevírajících se nůžek“, a bude informovat o tom, jak naše regiony a města postupují nebo se potýkají s obtížemi při snaze o zvládnutí ekologické a digitální transformace, jak se stalo složitější zmírnit hospodářské a sociální rozdíly mezi regiony a jak regiony a města modernizují místní demokracii. Díky nejrozsáhlejšímu průzkumu, který byl kdy u 1,15 milionu místních a regionálních politiků v EU uskutečněn, zde budou prezentovány názory politiků, kteří ve svých místních komunitách den co den budují Unii.

Kontaktní osoba:

Michele Cercone

Tel.: +32 2 282 349

michele.cercone@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023