Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Bulletin VR č. 4 (vydaný komisí SEDEC): Aktuální informace o krizi COVID-19  

Pandemie COVID-19 má dramatické dopady na náš svět a na náš způsob života. Způsobila tisícové ztráty na životech a má ve všech ohledech bezprecedentní důsledky pro náš každodenní život. Komise pro sociální politiku, vzdělávání, zaměstnanost, výzkum a kulturu (SEDEC) v Evropském výboru regionů vypracovává pravidelné bulletiny o oblastech politiky, které spadají do její působnosti. Tyto bulletiny odrážejí nejnovější výzkum, články a diskuse o socioekonomickém dopadu pandemie v Evropě a o různých činnostech a opatřeních, kterými se čelí jejím důsledkům a které jsou plánovány a prováděny na unijní, celostátní, regionální a místní úrovni.

Čtvrté ​vydání bulletinu komise SEDEC si můžete přečíst zde.

Zprávy a příspěvky zasílejte na adresu: sedec@cor.europa.eu.​


Sdílet :