Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Novou předsedkyní komise SEDEC byla na schůzi v Brně zvolena Taňa Christova  

Předsedkyní Komise pro sociální politiku, vzdělávání, zaměstnanost, výzkum a kulturu (SEDEC) v Evropském výboru regionů byla na výjezdní schůzi této komise dne 3. října v Brně zvolena Taňa Christova (BG/ELS) z Bulharska. Starostka města Gabrovo bude stát v čele komise SEDEC po dobu dvou a půl let, tj. během druhé poloviny současného pětiletého funkčního období Výboru. Z titulu své nové funkce bude řídit činnost měst a regionů EU v celé řadě otázek, od politiky zaměstnanosti a sociální politiky, přes vzdělávání a odbornou přípravu, kulturu, rovnost a politiku mládeže až po výzkum, inovace a umělou inteligenci.

Taňa Christova, narozená v roce 1971, je od roku 2011 starostkou města Gabrovo a od roku 2012 patří mezi přední členy Evropského výboru region (VR), v němž vede rovněž bulharskou delegaci. V období od září 2019 do února 2020 již komisi SEDEC krátce předsedala. V letech 2010 až 2011 pracovala také jako vedoucí politického úřadu bulharského ministra pro fondy EU.

Po svém jmenování Taňa Christova prohlásila: „Do budoucna by měla být v rámci EU přijímána taková rozhodnutí, která budou odrážet přání a požadavky našich občanů. To je také hlavní závěr, k němuž dospěli účastníci Konference o budoucnosti Evropy. A stejně tak přistupujeme i my k naší práci v Evropském výboru regionů, a zejména v komisi SEDEC. Jsme odhodláni spolupracovat s městy a regiony, abychom pomohli nalézt řešení v reakci na neutuchající volání po zajištění rovných příležitostí a důstojných pracovních podmínek. A ocenit musíme také mimořádné nadšení budovat inkluzivnější a lidštější společnost, které dávají najevo občané mladší generace. Výzkum vycházející z daných místních podmínek, kvalitní vzdělávání a dovednosti, plodné inovační ekosystémy, v nichž se věda snoubí s kreativitou: to jsou jen některé z klíčových nástrojů, které naší každodenní činností v rámci komise SEDEC podporujeme. Jsem odhodlána usilovat ruku v ruce s regionálními a místními představiteli, partnerskými orgány a institucemi EU, univerzitami a malými a středními podniky o to, aby tato naše vize byla korunována úspěchem.“

Novou první místopředsedkyní komise SEDEC se stala Inga Bērziņa (LV/Renew E.), členka zastupitelstva obce Kuldīga, a druhým místopředsedou byl zvolen Ricardo Rio (PT/ELS), starosta města Braga.

Taňa Christova se své funkce ujala okamžitě a již na výjezdní schůzi v Brně vedla jednání, na němž byla projednána dvě stanoviska. První z nich, které vypracoval Tine Radinja (SI/Zelení), starosta města Škofja Loka, obsahuje úvahy nad tím, jakým směrem by se mohla do budoucna ubírat politika EU v oblasti mládeže. Na základě zkušeností načerpaných v průběhu letošního roku, který je Evropským rokem mládež, v něm členové VR vyzývají k neotřelému a komplexnímu zamyšlení nad touto politikou a nad tím, jak otázky týkající se mládeže začlenit do všech oblastí politiky a zajistit, aby se mladí lidé mohli aktivně zapojit do rozhodování ohledně budoucnosti Evropy.

Kromě toho členové rovněž přijali stanovisko Nový evropský program inovací, jehož autorem je Markku Markkula (FI/ELS, člen zastupitelstva města Espoo). VR v něm zdůrazňuje, že ambiciózních cílů inovační politiky, které vytyčila Evropská komise, lze dosáhnout zamezením roztříštěnosti a řízením důrazných opatření na základě účinné spolupráce ve městech a regionech mezi průmyslem, akademickou obcí a regionálními a místními správními orgány s tím, že se budou řešit společenské výzvy, jako je změna klimatu, větší odolnost a digitální transformace.

Dvoudenní schůze komise pokračovala v úterý dopoledne, kdy se konala konference na téma Zapojení mládeže do vědy, výzkumu a inovací. Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jiří Nantl ve svém úvodním projevu zdůraznil, že současná krize vyžaduje okamžitá a krátkodobá řešení, „nesmíme však při tom opustit naši vizi ani ztratit důvěru v budoucnost.

Řada evropských regionů má výkonná inovační centra, a je tak schopna nalézt v této oblasti řešení, která bude možné uplatnit v blízké i daleké budoucnosti. I Jihomoravský kraj nabízí bohaté příležitosti k vývoji inovací. S řadou z nich se seznámíte na dnešní konferenci. A právě v nich spočívá naše vize a řekl bych, že i naše naděje. Zároveň však přinášejí i nové výzvy, zejména v oblasti vzdělávání,“ uvedl Jiří Nantl.

Kontaktní osoba:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473 536 887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-NEW-CHAIR.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-NEW-CHAIR.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-NEW-CHAIR.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/35-YEARS-OF-ERASMUS-REGIONS-CAN-MAKE-THE-EU-SUCCESS-STORY-MORE-INCLUSIVE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-NEW-CHAIR.ASPX

35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CRITICAL-SIGNAL-NEW-INNOVATION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-NEW-CHAIR.ASPX

Regions and cities want the New EU Innovation Agenda to tackle persisting innovation divides
Regions and cities want the New EU Innovation Agenda to tackle persisting innovation divides
01.12.2022