Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
V plánech pro oživení by neměly být opomenuty venkovské oblasti  

Členové Výboru regionů (VR) na začátku Týdne vize venkova vyjádřili obavy, že by venkovské oblasti mohly mít menší prospěch z plánů Evropské unie pro oživení po pandemii COVID-19, jejichž účelem je vybudovat více ekologickou, digitální a odolnou Evropu. Následující prohlášení, které členové přijali na schůzi Komise pro přírodní zdroje (NAT) ve VR, získalo podporu meziskupiny Evropského parlamentu pro venkovské, horské a odlehlé oblasti a inteligentní vesnice. Tato skupina důrazně odmítá plány, které by se neřídily zásadou partnerství a neumožnily zapojení venkovských oblastí do jejich přípravy.

Řada stávajících problémů se ve venkovských oblastech následkem pandemie zhoršila a znovu vyšla najevo zranitelnost těchto regionů, zejména pokud jde o digitální kapacitu, kvalitu a poskytování zdravotnických služeb, vzdělávání, přístup k širokopásmovému připojení, specifické potřeby obyvatelstva, odolnost distribučních řetězců a inovační dovednosti. Je nutná jasná strategie, aby se zabránilo tomu, že plány na podporu oživení prohloubí rozdíly mezi zaostávajícími venkovskými komunitami a městskými oblastmi, které stále rychleji spějí k udržitelnosti a digitalizaci. Jinak hrozí, že promarníme zásadní příležitost, která by umožnila hospodářský a sociální růst v celé Unii, a ztratíme konsensus budoucích generací na největší části území EU.

Členové komise NAT se obávají, že:

  • regiony, a zejména venkovské regiony, nejsou ve většině členských států dostatečně zapojeny do rozhodování, jež se týká vypracování národních plánů pro oživení a odolnost,
  • v důsledku strukturálního rámce národních plánů pro oživení a odolnost a jejich priorit činnosti a metod provádění by mohlo být na venkovské oblasti vyčleněno méně prostředků z nástroje Next Generation EU, a to i přesto, že pandemie COVID-19 má na tyto regiony obzvláště silný dopad,
  • řada finančních prostředků bude přidělena na základě výzvy k předkládání návrhů, což by mohlo oslabit schopnost venkovských oblastí využívat prostředky z nástroje Next Generation EU, neboť tyto oblasti se obvykle vyznačují nižší schopností budovat kapacity a slabší technickou podporou při plánování a vynakládání finančních prostředků EU,
  • současné vymezení venkovských oblastí pravděpodobně podceňuje jejich skutečný rozsah v Evropě, neboť přechodné šedé zóny se s největší pravděpodobností potýkají se stejnými problémy jako venkovské oblasti.

Členové komise NAT vyzývají k tomu, aby:

  • evropské orgány a vlády členských států zapojily místní a regionální orgány do přípravy národních plánů pro oživení a odolnost. Mají-li být tato opatření být účinná, musí mít místní rozměr,
  • členské státy navázaly politický dialog se všemi příslušnými zúčastněnými stranami. Venkovské regiony nemohou být opomíjeny a jejich potřeby musí být plně zohledněny a obsaženy v národních plánech pro oživení a odolnost,
  • všechny příslušné institucionální subjekty důkladně monitorovaly využívání prostředků z nástroje Next Generation EU na územní úrovni, a zajistilo se tak jejich spravedlivé rozdělení mezi regiony,
  • členské státy a řídicí orgány usnadnily a zjednodušily přístup venkovských oblastí k finančním prostředkům z nástroje Next Generation EU.

Zde je k dispozici seznam členů komise NAT meziskupiny Evropského parlamentu pro venkovské, horské a odlehlé oblasti a inteligentní vesnice .

Kontakt:

Evropský výbor regionů

Andrew Gardner

Tel.: +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Meziskupina Evropského parlamentu pro venkovské, horské a odlehlé oblasti a inteligentní vesnice

Adam Mouchtar

Tel.: +32 499 421 655

adam.mouchtar@europarl.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Vyhlašujeme soutěž o ceny EU za ekologickou produkci
Vyhlašujeme soutěž o ceny EU za ekologickou produkci
27.03.2023