Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Oslavy 60. výročí podepsání Římské smlouvy: příležitost k „úvahám“, naslouchání a vytyčení nové cesty pro Evropu  

Před nadcházejícím 60. výročím podepsání Římské smlouvy a v souvislosti s rostoucí lhostejností občanů vůči evropskému projektu se města a regiony EU zavazují nést svůj díl odpovědnosti za dosažení většího zapojení občanů do utváření nové cesty pro Unii. návaznosti na diskusi s delegací 200 mladých evropských občanů o budoucnosti Evropy dnes členové Evropského výboru regionů (VR) přijali usnesení , jímž se v celé EU zahajuje rozsáhlý proces konzultací s občany na téma „Úvahy o Evropě“. Výsledek této široce pojaté iniciativy bude podkladem pro příspěvek VR k nadcházejícím politickým diskusím o budoucnosti Unie.

Předseda VR Markkula při zahájení rozpravy na plenárním zasedání zdůraznil, že „v dnešní složité době by výročí, jakým je 60 let od podpisu Římské smlouvy a 25 let od podpisu Maastrichtské smlouvy, měla být příležitostí k otevřené diskusi o Evropě. Nastal čas činit více, než jen hovořit a naslouchat. Musíme jednat. Chceme činy a chceme je hned. To je to, co lidé, včetně mladé generace, od Evropy chtějí a co jsme chtěli dát najevo dnešním „příspěvkem zohledňujícím mládež“. Potřebujeme takovou Evropskou unii, v níž budou mít občané pocit, že se s jejich názorem skutečně počítá a že mohou klidně jít za svými sny. Chceme Evropskou unii předělat společně s občany a pro ně.“

Díky úzké spolupráci s Evropským fórem mládežeModelovým Evropským parlamentem byly pro dnešní diskusi o Evropě velmi přínosné nápady a názory přibližně 200 mladých evropských občanů, kteří se aktivně zapojili do práce na plenárním zasedání. Jejich účast je výsledkem „dialogu s mladými občany“ o tom, „jak obnovit důvěru v Evropskou unii s pomocí regionů a měst“, který proběhl v rámci festivalu Youth Opinion Festival (YO!Fest) dne 7. února v Maastrichtu a jehož se zúčastnili zástupci VR ze všech politických stran.

Jako součást svého příspěvku k rozsáhlejším politickým úvahám o budoucnosti EU přijali členové VR usnesení, v němž podpořili myšlenku zahájit rozsáhlý proces konzultací na téma „Úvahy o Evropě“, většinou formou dialogů s občany a obecních debat na úrovni místní správy, aby shromáždili názory občanů a zajistili, že jejich postoj bude prezentován na úrovni EU. Tento přístup „zdola nahoru“ je ještě důležitější poté, co předseda Evropské rady Tusk oficiálně požádal VR o vypracování stanoviska k „Úvahám o Evropě“ na základě postoje měst a regionů. Stanovisko VR, jehož přijetí se plánuje na rok 2018, bude čerpat z výsledků konzultace a vypracuje ho předseda VR Markkula společně s prvním místopředsedou Lambertzem.

Pan Lambertz zdůraznil, že „se zvláštními příležitostmi, jako je letošní výročí podepsání Římské a Maastrichtské smlouvy, jsou spojena zvláštní očekávání. Evropa prochází mimořádně krušnými časy a čelí mnoha krizím. Musíme přeměnit nynější skepsi v naději. To je úkol, k němuž my – jakožto zástupci místní a regionální úrovně, kteří mají blízko k občanům – můžeme cenným způsobem přispět. Toto usnesení by nemělo být jen dalším dokumentem, který zapadne v množství digitálních souborů. Mělo by spustit proces úvah o budoucnosti Evropy, jenž povede ke konkrétním výsledkům.“

Představitelé místní a regionální úrovně EU ve svém usnesení požadují mj.:

takovou Evropu, která bude schopna znovu získat důvěru svých občanů v evropský projekt;

takovou Unii, která bude poskytovat účinná a rychlá řešení zásadních společných výzev, které města, regiony a členské státy nedokáží vyřešit samy. Jde například o zvýšení konkurenceschopnosti EU, posílení soudržnosti, proměnu EU v bezpečný prostor pro všechny, vypořádání se s migrační a uprchlickou krizí, boj proti změně klimatu, potírání nezaměstnanosti a boj proti terorismu;

takovou Evropu, která bude chápat, že je důležité zajistit splnění zvláštních potřeb mladých lidí a vést otevřený dialog mezi příslušníky všech generací.

Poznámky pro redaktory:

Iniciativa VR, jejímž cílem je vést s evropskými občany konzultace na téma Evropy přímo na nejnižší úrovni, již byla zahájena a probíhá. Její součástí je 27 místních akcí na téma „Diskutujme o Evropě!“, které VR uspořádal v roce 2016 spolu se svými členy a partnery na místní a regionální úrovni ve 13 členských státech EU a jichž se zúčastnilo celkem více než 3 200 občanů.

Tento proces bude v roce 2017 zintenzivněn, takže proběhne dalších zhruba 70 místních akcí ve všech členských státech.

Výbor rovněž vybízí místní a regionální orgány, aby pořádaly své vlastní diskuse, mj. v rámci svých vlastních institucionálních subjektů, aby bylo zajištěno, že během tohoto období úvah budou vyslyšeny názory občanů.

Více informací o iniciativě VR „Úvahy o Evropě“ naleznete zde.

Fotografie z plenárního zasedání si můžete zdarma stáhnout z Flickr gallery VR.

Fotografie ze slavnostního podepisování dokumentu „Nová smlouva pro mládež: Evropa za 25 let“ naleznete zde.

Kontakt:
Nathalie Vandelle
Tel.: +32 (0)2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Sdílet :