Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Opětovné využívání vody v zemědělství a zachování zeleně v našich městech  
Města a regiony EU požadují rozšíření navrhovaného nařízení o opětovném využívání vody na zelené městské oblasti a navrhují řešení ohledně právní jistoty pro hospodářské subjekty a koncové uživatele

Města a regiony EU požadují rozšíření opětovného využívání vody na všechny členské státy EU a oblasti působnosti navrhovaného nařízení ze zavlažování v zemědělství i na zavlažování městské zeleně. Třetina území EU trpí vodním stresem a nedostatek vody je problémem v mnoha členských státech. Změna klimatu má za následek nepředvídatelný chod počasí. Očekává se, že opětovné využívání vody bude muset být odpovědí na přibývající sucho a nedostatečnou kvantitu a kvalitu zdrojů pitné vody.

Evropský výbor regionů (VR) přijal stanovisko Návrh nařízení o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody . Toto stanovisko přispívá k novým pravidlům, jež v květnu 2018 navrhla Evropská komise s cílem podnítit a usnadnit opětovné využívání vody v EU k zavlažování v zemědělství.

Zpravodaj Oldřich Vlasák (CZ/EKR) prohlásil: „Účinné hospodaření s vodou má mimořádný význam, neboť jedna třetina území EU trpí vodním stresem. Rád bych tudíž Evropskou komisi vybídl k rozšíření oblasti působnosti nařízení tak, aby se vztahovalo nejen na zavlažování v zemědělství, ale také na zavlažování městské zeleně, jako jsou parky, zahrady a sportoviště, a na čištění ulic. Přispěje to k zachování zeleně v našich městech.“

VR podporuje snahy EU o zavedení oběhového hospodářství v sektoru vody, požaduje však zajištění toho, aby dodatečné náklady a dodatečná zátěž nebyly nepřiměřeně přesouvány na obce, zemědělce a veřejnost.

Místní a regionální politici požadují zlepšení technických aspektů legislativního návrhu, aby se předešlo neodůvodněné zátěži a překážkám v jeho účinném fungování.

Města a regiony žádají, aby byla vyjasněna odpovědnost poskytovatelů recyklované odpadní vody, mj. i s ohledem na subjekty zabývající se řízením koloběhu vody a na koncové uživatele. Členové podpořili návrh prodloužit lhůtu pro vstup tohoto nařízení v platnost na tři roky, tak aby měly místní a regionální orgány více času na zajištění bezproblémového uplatňování nových pravidel.

Místní činitelé požadují zavedení příslušných norem pro odběr vzorků a analýzy s přihlédnutím k normám ISO pro kvalitu recyklované odpadní vody pro zavlažování ve specifických třídách v závislosti od typu plodin.

VR doporučuje rozšířit opětovné využívání vody na všechny členské státy EU. Podle studie VR o opětovném využívání vody a legislativním rámci v regionech EU se voda opětovně využívá pouze v sedmi členských státech EU: Španělsku, Francii, Portugalsku, Itálii, Kypru, Řecku a Itálii.

21. ledna příštího roku přijme výbor ENVI Evropského parlamentu k tomuto navrhovanému nařízení svůj návrh zprávy.

Souvislosti:

Stanovisko Účinný systém hospodaření s vodou – přístup k inovativním řešením – zpravodaj: Cees Loggen (NL/ALDE) , přijato v únoru 2017.

Stanovisko Jakost vody určené k lidské spotřebě – zpravodaj: Mark Weinmeister (DE/ELS) , přijato v květnu 2018.

Fotografie z plenárního zasedání jsou k dispozici zde :

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470881037

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REUSING-WATER-FOR-AGRICULTURE-AND-KEEPING-OUR-URBAN-AREAS-GREEN.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REUSING-WATER-FOR-AGRICULTURE-AND-KEEPING-OUR-URBAN-AREAS-GREEN.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REUSING-WATER-FOR-AGRICULTURE-AND-KEEPING-OUR-URBAN-AREAS-GREEN.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REUSING-WATER-FOR-AGRICULTURE-AND-KEEPING-OUR-URBAN-AREAS-GREEN.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REUSING-WATER-FOR-AGRICULTURE-AND-KEEPING-OUR-URBAN-AREAS-GREEN.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023