Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Regiony v akci – od neutrality z hlediska změny klimatu po vymýcení energetické chudoby  
Místní a regionální orgány navrhují opatření k vytvoření Evropy, která se do roku 2050 stane neutrální z hlediska změny klimatu, mj. založení Evropského střediska pro sledování neutrality z hlediska klimatu a stanovení cílů EU pro vymýcení energetické chudoby

Energetická chudoba a boj proti globálnímu oteplování byly hlavními body programu 23. schůze Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE) Evropského výboru regionů. Diskuse se rovněž týkala provádění cílů udržitelného rozvoje a Pařížské dohody o klimatu na místní úrovni, jakož i explicitní podpory pro uhelné regiony. Předseda komise ENVE pan Cor Lamers před květnovými volbami do Evropského parlamentu zdůraznil, že je třeba „naplnit očekávání naší mládeže, pokud jde o aktuální naléhavou situaci v oblasti klimatu“.

Předseda Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE) Cor Lamers (NL/ELS) , starosta města Schiedam, při zahájení 23. schůze komise řekl: „Mladí Evropané nám každý týden připomínají aktuální naléhavou situaci v oblasti klimatu. Musíme naplnit jejich očekávání. Musíme přijít s novými a inovativními opatřeními, abychom maximálně využili potenciál přechodu Evropy k čisté energii na přeměnu v udržitelný růst a pracovní místa. Jako shromáždění EU měst a regionů jsme odhodláni plně usilovat o konkretizaci formálních mechanismů zapojení místních a regionálních orgánů do unijních a vnitrostátních politik v oblasti klimatu a energetiky.“

Členové přijali návrh stanoviska Čistá planeta pro všechny – Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky . Zpravodaj Michele Emiliano (IT/SES) , předseda regionální rady Apulie, uvedl: „Potřebujeme nová opatření a lépe zacílené veřejné financování na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni, pokud chceme mít ekonomiku s nulovými čistými emisemi a dosáhnout cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje. Přechod k uhlíkové neutralitě je příležitostí poskytnout pobídky pro čisté technologie, nové dovednosti a pracovní místa. Pro přechod na energii z obnovitelných zdrojů je velmi důležité stanovení náležitých cen za energii z fosilních zdrojů pomocí emisních povolenek a zdanění. Směrnice o zdanění energie a pravidla státní podpory by měly snížit daně z obnovitelných zdrojů, aby se podpořilo jejich přijetí trhem.“

Města a regiony požadují, aby výdaje rozpočtu EU pro oblast klimatu byly zvýšeny nejméně na 30 % a zároveň byly zavedeny daňové úlevy v rámci programů financování činností zaměřených na klimatickou neutralitu EU. Ve stanovisku předsedy Emiliana je zopakována výzva VR, aby orgány a instituce EU a členské státy vytvořily mnohoúrovňovou platformu pro vedení trvalého dialogu o energetice, institucionalizovaly místně stanovené příspěvky v rámci vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu a zřídily evropské středisko pro sledování neutrality z hlediska klimatu s cílem zmapovat oblasti citlivé z hlediska klimatu a pomoci jim. 

Ve stanovisku se dále požaduje, aby regiony a místní orgány byly systematicky zapojovány do provádění cílů udržitelného rozvoje, Pařížské dohody a přípravných prací COP25, včetně zástupce VR, který bude mít status pozorovatele ve všech přípravných orgánech UNFCCC. Stanovisko, o němž se bude hlasovat na červnovém plenárním zasedání, je příspěvkem ke strategii dosažení neutrality z hlediska klimatu do roku 2050 , kterou Evropská komise zveřejnila v listopadu 2018.

Členové jednohlasně přijali stanovisko Víceúrovňová správa a meziodvětvová spolupráce v zájmu odstranění energetické chudoby . Zpravodajka Kata Tüttő (HU/SES) , členka místního zastupitelstva XII. obvodu města Budapešti, řekla: „Více než 50 milionů Evropanů se v zimě potýká s potížemi při vytápění svých domovů kvůli vysokým cenám energie, nízkým příjmům a vlhkým, nezdravým domácnostem. Příliš mnoho Evropanů si musí v zimě vybrat mezi jídlem a teplem. EU má velmi ambiciózní cíle v oblasti energetiky a životního prostředí. Je načase stanovit evropský cíl, pokud jde o skoncování s energetickou chudobou.“

Zpravodajka Tüttő hájí právo každého na cenově dostupnou energii a navrhuje „moratorium na přerušení poskytování veřejných služeb kvůli prodlení s placením, tak aby žádná domácnost nezůstala bez základních dodávek služeb vytápění nebo chlazení“. O stanovisku se má hlasovat na plenárním zasedání ve dnech 26. a 27. června 2019.

Členové se dohodli na vypracování stanoviska z vlastní iniciativy k Paktu starostů a primátorů po roce 2020. Jako zpravodajka byla jmenována paní Benedetta Brighenti (IT/SES) , členka zastupitelstva obce Castelnuovo Rangone v regionu Emilia-Romagna.

Členové komise ENVE se ve dnech 12. až 14. června 2019 sejdou v Bukurešti na společné konferenci 12. strategickému plánu pro energetické technologie (plán SET) Evropské komise. Společně se Sdružením rumunských obcí a rumunským předsednictvím Rady EU se akce zaměří na technologické a finanční nástroje, které mohou podpořit pronikání inovativních ekologických výrobků a služeb na trh a přispět k transformaci energetiky na místní úrovni.

Členové diskutovali o těchto stanoviscích:

Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030: návaznost na cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje, ekologickou transformaci a Pařížskou dohodu o změně klimatu , zpravodajka: Sirpa Hertell (FI/ELS). Města a regiony požadují zavedení cílů a ukazatelů pokroku při provádění cílů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Stanovisko má být přijato v říjnu 2019.

Provádění Pařížské dohody prostřednictvím inovativní a udržitelné transformace energetiky na regionální a místní úrovni , zpravodaj: Witold Stępień (PL/ELS). Stanovisko má být přijato v říjnu 2019.

Provádění balíčku předpisů týkajících se čisté energie: Integrované vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu jako nástroj přístupu místní a územní správy ke klimatu a k aktivní a pasivní energetice , zpravodaj: József Ribányi (HU/ ELS). Stanovisko má být přijato v říjnu 2019.

Poznámky pro redaktory:

Fotografie ze schůze komise ENVE si můžete stáhnout zde.

Chcete-li získat přístup ke všem dokumentům ze schůze komise ENVE, klikněte sem.

Evropský výbor regionů reagoval na jednotlivé aspekty balíčku předpisů týkajících se čisté energie v těchto stanoviscích:

Realizace nové politiky pro spotřebitele energie , zpravodaj: Michel Lebrun (BE/ELS), člen rady obce Viroinval (duben 2016).

Správa energetické unie a čistá energie , zpravodaj: Bruno Hranić (HR/ELS), starosta obce Vidovec (červenec 2017).

Energetická účinnost a budovy , zpravodaj: Michiel Rijsberman (NL/ALDE), člen výkonné rady provincie Flevoland (červenec 2017).

Energie z obnovitelných zdrojů a vnitřní trh s elektřinou , zpravodajka Daiva Matonienė (LT/EKR), členka rady městské obce Šiauliai.

leden 2019 – tisková zpráva Evropské komise : „Čistá planeta pro všechny – Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky“; plné znění strategie (CS)

leden 2019 – třetí zpráva Evropské komise Ceny energií a náklady na energie v Evropě

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470881037

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023