Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Regiony a města spojily síly s UEFA za účelem podpory regionálních investic EU do sportu  
Fotogalerie | Twitter: #CohesionAlliance

Evropský výbor regionů (VR) a UEFA spojily síly, aby zlepšily přístup k finančním prostředkům EU určeným pro oblast sportu. Oba subjekty poukázaly na význam regionálních investic EU – politiky soudržnosti EU –, pokud jde o podporu regionů při zajišťování sportu na místní úrovni, a na jejich následnou roli při podpoře územní soudržnosti v Evropě. Tato hlavní myšlenka byla obsažena ve společném prohlášení, které podepsali předseda VR Karl-Heinz Lambertz a první místopředseda UEFA Karl-Erik Nilsson na konferenci na vysoké úrovni, jež se dnes konala v Bruselu.

Konference se zúčastnili zástupci orgánů a institucí EU, včetně komisaře EU Tibora Navracsicse, a zástupci všech 55 národních fotbalových asociací, jež jsou členy UEFA. Na akci byl zdůrazněn význam financování EU pro sport v rámci #CohesionAlliance (Aliance soudržnosti), což je celounijní koalice všech, kdo jsou přesvědčeni, že politika soudržnosti EU musí být i nadále jedním z pilířů budoucnosti EU.

Karl-Heinz Lambertz , předseda Evropského výboru regionů, řekl: „Máme stejný cíl jako UEFA: posílit soudržnost a solidaritu v Evropě. Investice do sportu se vrátí v podobě přínosu pro zdraví, sociální začleňování, cestovní ruch a hospodářský rozvoj. Proto je zcela zásadní, aby EU i nadále poskytovala dostatečné finanční prostředky pro politiku soudržnosti, aby regiony a města mohly zajišťovat přijatelnou přeshraniční sportovní infrastrukturu. Jakožto zastánci #CohesionAlliance víme z vlastní zkušenosti, že strukturální fondy EU mohou mít skutečný význam a poskytovat našim komunitám zdravější a kvalitnější život.“

Karl-Erik Nilsson , první místopředseda UEFA, jenž #CohesionAlliance podepsal 20. března tohoto roku, vyzvedl, že „UEFA věří v důležitost sportu a každoročně přispívá ohromnou částkou do asistenčního programu HatTrick . Tento program podporuje významné aktivity v oblasti infrastruktury a sportu v celé Evropě. Úsilí UEFA je nicméně nutné podpořit pomocí specializovaných finančních prostředků EU, zejména na nejnižší úrovni. Investovat do sportu znamená investovat do budoucnosti Evropy. Sportovní organizace, vnitrostátní orgány a orgány EU musí spolupracovat na co nejširším využití existujících příležitostí financování.“

Tibor Navracsics , komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport, řekl: „Sport má jedinečný potenciál k tomu, aby nám pomohl řešit velké výzvy stojící před našimi společnostmi a aby posílil rozvoj měst a regionů. Abychom tento potenciál co nejlépe využili, musíme najít způsoby, jak sport zasadit do našich činností napříč oblastmi politiky. Zejména ho musíme účinněji začlenit do místních a regionálních strategií a stavět při tom na silných stránkách a ambicích jednotlivých regionů a měst.“

VR a UEFA ve společném prohlášení, které podepsali předseda Lambertz a první místopředseda Nilsson, zdůrazňují, že:

Sport významně přispívá k dosažení strategických cílů politiky soudržnosti EU a cílů udržitelného rozvoje.

Návrh Evropské komise na zdvojnásobení finančních prostředků pro Erasmus v příštím dlouhodobém rozpočtu EU (jenž bude zahrnovat období 2021–2027) a pozornost věnovaná sportu na nejnižší úrovni, řádné správě a integritě ve sportu jsou vítaným krokem vpřed.

Dvě hlavní překážky pro volný a rovný přístup všech občanů, včetně osob se zdravotním postižením, ke sportovním aktivitám jsou v současnosti chybějící politiky založené na sportu a chybějící infrastruktura pro sport na nejnižší úrovni. Zajištění všeobecného přístupu ke sportovním aktivitám je klíčové pro umožnění hospodářského a sociálního rozvoje a zvýšení celkového počtu lidí zapojených do sportovních aktivit.

Je třeba lépe uznat přínos sportu k posilování hospodářského rozvoje a podpoře sociálního začleňování. Právní předpisy, jimiž se řídí evropské strukturální a investiční fondy, a další příslušné evropské politiky by měly podporovat politiky založené na sportu, včetně investic do fyzické sportovní infrastruktury, aby se tak prostřednictvím sportu posílila solidarita a prosperita.

VR a UEFA se dohodly na spolupráci v rámci #CohesionAlliance s cílem prosadit silnou politiku soudržnosti, jež bude podporovat hospodářskou, sociální a územní soudržnost po roce 2020 v celé EU.

VR nedávno předložil Evropské komisi mnoho z těchto doporučení ve svém stanovisku Začlenění sportu do agendy EU na období po roce 2020 (zpravodaj: Roberto Pella (IT/ELS), starosta obce Valdengo).

Základní informace

#CohesionAlliance je koalice všech, kdo věří, že politika soudržnosti EU musí být i nadále pilířem budoucnosti EU. V důsledku brexitu a nutnosti, aby EU financovala nové priority, např. obranu, bezpečnostní opatření a kontrolu vnějších hranic, hrozí, že budou finanční prostředky na politiku soudržnosti v příštím dlouhodobém rozpočtu EU, tj. víceletém finančním rámci , který stanoví stropy výdajů EU na období po roce 2020, sníženy.

Zabránit tomu a zvýšit povědomí o zásadní úloze politiky soudržnosti, to byly primární důvody, z nichž přední asociace regionů a měst – Sdružení evropských příhraničních regionů (AEBR), Shromáždění evropských regionů (AER), Konference evropských regionálních zákonodárných shromáždění (CALRE), Rada evropských obcí a regionů (CEMR), Konference okrajových přímořských regionů (CPMR) a  EUROCITIES – a  Evropský výbor regionů v říjnu 2017 zahájily #CohesionAlliance.

Aliance požaduje, aby rozpočet EU po roce 2020 přispěl k posílení politiky soudržnosti, její větší účinnosti, zviditelnění a dostupnosti v každém regionu Evropské unie. Prohlášení aliance podepsalo od zahájení její činnosti více než 8300 individuálních signatářů, 116 regionů, 109 měst a krajů, 50 sdružení místních a regionálních orgánů, 40 poslanců Evropského parlamentu a 35 odvětvových sdružení z EU.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související informace
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023