Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Vedoucí představitelé regionů žádají, aby bylo zajištěno sbližování minimálních mezd v celé Evropě a byla přijata opatření proti chudobě pracujících, na jejichž příjmy dopadá koronavirová krize  

VR podporuje návrh směrnice o přiměřených minimálních mzdách v EU

Regiony a města se domnívají, že boj proti chudobě pracujících a zajištění vzestupné konvergence minimálních mezd jsou předpokladem sociálního, spravedlivého a udržitelného tržního hospodářství v Evropské unii. Evropský výbor regionů (VR) proto uvítal návrh Evropské komise na směrnici, jejímž cílem je poskytnout rámec pro stanovení přiměřených minimálních mezd při respektování stávajících vnitrostátních právních předpisů a úlohy sociálních partnerů. Stanovisko VR , které připravil zemský hejtman spolkové země Korutany Peter Kaiser (AT/SES), bylo přijato tento týden po diskusi se zástupcem portugalského předsednictví Rady.

V posledních letech došlo v mnoha členských státech ke zvýšení nerovnosti mezd, přičemž podíl zaměstnanců ohrožených chudobou stoupl z 8,3 % v roce 2010 na 9,3 % v roce 2018. Negativní vliv na mzdy pracovníků, zejména těch s nejnižšími příjmy, mělo kromě toho šíření onemocnění COVID-19. VR proto vyzývá k zahájení procesu sbližování s cílem dosáhnout nižší hranice ve výši nejméně 60 % národního mediánu hrubé mzdy za plný úvazek a zároveň 50 % národní průměrné hrubé mzdy za plný úvazek ve všech členských státech, které mají zákonnou minimální mzdu. Rovněž naléhavě žádá Komisi, aby podpořila jak budoucí budování kapacit, tak autonomii sociálních partnerů na evropské a vnitrostátní úrovni.

První místopředseda Evropského výboru regionů Vasco Cordeiro k tomu uvedl: „ S přiměřenými minimálními mzdami v EU činíme další krok směrem k vymýcení chudoby pracujících a snížení chudoby obecně. Místní a regionální orgány mají klíčovou pozici pro prosazení, podporu a monitorování navrhované směrnice. Společně s akčním plánem pro evropský pilíř sociálních práv a sociálním summitem v Portu se tak znovu potvrdí, že EU věnuje velkou pozornost svým občanům, sociálnímu rozměru a oživení po pandemii.

Náměstek ministra pro práci a odbornou přípravu Portugalska Miguel Cabrita řekl: „ My všichni se domníváme, že je zajištění přiměřených mezd pracovníků v Evropské unii zásadní pro zaručení odpovídajících pracovních a životních podmínek i pro vybudování spravedlivých a odolných ekonomik a společností. Přiměřené mzdy jsou základní součástí evropského sociálního modelu. Všichni obhajujeme myšlenku, že pracovat se musí vyplácet, a sdílíme cíle vedoucí k zajištění přiměřených minimálních mezd v celé EU, a to buď na základě zákona nebo kolektivního vyjednávání při respektování vnitrostátních systémů a autonomie sociálních partnerů.

I když jen velmi málo regionů EU má legislativní pravomoci stanovovat minimální mzdy, hrají klíčovou roli při sjednávání regionálních kolektivních smluv, jakožto zaměstnavatelé a v rámci zadávání veřejných zakázek, což by mělo zajistit, aby hospodářské subjekty dodržovaly platné podmínky odměňování a respektovaly právo na kolektivní vyjednávání. Stanovisko VR zároveň vyzývá k řešení problému chudoby pracujících pomocí mnohostranného přístupu zohledňujícího další faktory , jako je daňový systém, iniciativy v oblasti odborné přípravy, úroveň sociálních výhod a politiky zaměstnanosti.

Zemský hejtman spolkové země Korutany a zpravodaj Peter Kaiser (AT/SES) prohlásil: „ Důstojná minimální mzda je důležitým stavebním kamenem evropského pilíře sociálních práv. To, jak byly osoby s nízkými příjmy prospěšné naší společnosti během krize COVID-19, si zaslouží uznání, ale především konkrétní opatření. Je naléhavě nutné řešit chudobu pracujících a spirálu nezdravé soutěže ve snižování nákladů na práci. Aby se práce v EU vyplácela všem, potřebujeme závazný cíl minimální mzdy, který představuje nejméně 60 % národního mediánu hrubé mzdy a 50 % národní průměrné hrubé mzdy. Tento proces sbližování musí respektovat stávající vnitrostátní systémy stanovování mezd a autonomii sociálních partnerů.

Další informace:

Zajištění přiměřených minimálních mezd pro všechny pracovníky je jednou z 20 základních zásad evropského pilíře sociálních práv . Dne 4. března představila Evropská komise akční plán , který má urychlit jeho provádění a připravit sociální summit EU v Portu ve dnech 7.–8. května.

Tento týden VR zveřejnil novou studii analyzující místní a regionální rozměr minimálních mezd v Evropě. Ta dospěla k závěru, že nerovnováha mezi regiony může zvrátit i jinak dobré záměry politik v oblasti minimálních mezd. Například v mnoha regionech hlavních měst s vysokými životními náklady nezaručuje vnitrostátní minimální mzda důstojný příjem. Kromě toho v rámci EU existují příhraniční regiony, v nichž se minimální mzdy výrazně liší, což může mít dopad na trh práce na obou stranách hranice. Studie navrhuje vypracovat regionální hodnocení „životního minima“ jako základu pro referenční hodnoty a zdůrazňuje klíčovou roli místních a regionálních orgánů při sledování a podpoře cílů nové směrnice.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023