Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Regionální a místní představitelé: rozhodovací proces EU je třeba revidovat, aby dokázal lépe reagovat na pandemii  

Jeden milion regionálních a místních volených politiků musí být plně zapojen do hledání konkrétních odpovědí na obavy občanů

Dne 11. září jednali členové předsednictva* Evropského výboru regionů (VR) o dopadech krize COVID-19 na vesnice, města a regiony a o nezbytnosti zlepšit fungování Evropské unie. Akce, jež se konala on-line, se zúčastnili také předseda vlády německé spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko Armin Laschet a místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič.

Jak účastníci uvedli, pandemie COVID-19 vyvolala otázky týkající se nejen odolnosti EU, ale také účinnosti jejích pravomocí a rozhodovacích postupů v reakci na závažné krize. Tisíce starostů, představitelů regionů a zastupitelů nesly odpovědnost za evropské záchranné sítě a budou klíčovými aktéry při provádění evropských a vnitrostátních plánů na podporu oživení. Nadcházející konference o budoucnosti Evropy** je vhodnou příležitostí ke kolektivní diskusi o těchto otázkách, přičemž příspěvek regionálních a místních orgánů bude zásadní pro naplnění očekávání občanů.

„Vlády členských zemí i EU během druhé vlny pandemie znovu spoléhají na místní a regionální orgány při poskytování služeb, ochraně životů a záchraně pracovních míst. Regionální a místní orgány zůstávají během této tragické pandemie první obrannou linií, od organizace návratu do škol přes řešení tlaků na zdravotnické služby až po zajišťování pracovních míst a podporu malých a středních podniků," řekl předseda VR Apostolos Tzitzikostas. A dále uvedl: „Uzavření státních hranic není řešením. Součástí reakce Evropy musí být konkrétní mechanismy přeshraniční regionální spolupráce v oblasti zdravotnictví a dalších veřejných služeb. Chceme-li účinně jednat ve prospěch našich občanů a podniků, musíme se vyvarovat byrokratických překážek nebo nadměrné centralizace a podporovat užší celoevropskou koordinaci. Konference o budoucnosti Evropy je vhodnou příležitostí ke zlepšení fungování demokracie v EU. Výbor je připraven spolupracovat s německými spolkovými zeměmi na prosazování hlasu jednoho milionu volených zástupců na místní a regionální úrovni EU. Je teď na čase zajistit, aby byly regionální a místní orgány – vedle orgánů vnitrostátních a orgánů EU – jednou provždy uznány za jeden ze tří rozměrů našeho evropského domu demokracie.“

„Boj proti koronaviru a utváření budoucnosti po krizi vyžadují, abychom v Evropě spolupracovali na všech úrovních. Regiony hrají v tomto ohledu klíčovou úlohu. Musíme nalézat evropská řešení s regionální odpovědností. Stejně jako se přes hranice šíří virus, musíme v boji proti němu přes hranice působit i my," uvedl Armin Laschet, předseda vlády spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko.

Účastníci zdůraznili, že pandemie vyvíjela a stále vyvíjí tlak na efektivní spolupráci a jednání všech úrovní správy. Pilíři programu zlepšování právní úpravy Evropské komise jsou určení nejvhodnější úrovně správy pro přípravu a provádění politik EU – tzv. subsidiarita – při současném zohlednění finančního a administrativního dopadu – tzv. proporcionalita. Tyto dva pilíře jsou využívány k posílení otevřenosti a transparentnosti rozhodovacího procesu EU a ke zlepšení kvality nových právních předpisů EU.

„Komise Ursuly von der Leyen již před pandemií obnovila svůj závazek ke zlepšování právní úpravy a trvající potřebu tvorby politik založených na důkazech. Nyní, v měnícím se světě, je to tím prozíravější. Poskytovat občanům i podnikům příležitosti k účasti na tvorbě politik, právní jistotu a vysoké standardy ochrany je pro Komisi nanejvýš důležité. Nelze toho samostatně dosáhnout na žádné z úrovní. Místní, regionální, celostátní a evropské subjekty proto musí spojit své úsilí. Můžeme tím zajistit nejen to, že se zotavíme z krize, ale také to, že se vydáme vpřed, k budování zelené, digitální a spravedlivé Evropy. V této souvislosti oceňuji nedávný příspěvek Výboru regionů k našemu programu zlepšování právní úpravy, zejména vytvoření sítě regionálních center a jeho podporu při konzultacích a vybraných hodnoceních," uvedl ve svém videoprojevu Maroš Šefčovič, místopředseda Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled.

Členové předsednictva během diskuse zdůraznili, že klíčem k úspěchu, a to zejména během pandemie COVID-19, je poskytování technické zpětné vazby v rané fázi provádění právních předpisů EU na místní a regionální úrovni. Evropský výbor regionů zřídil v roce 2018 síť regionálních center (RegHub) za účelem shromažďování místních a regionálních údajů o provádění politiky EU prostřednictvím cílených konzultací. Síť je dobře vybavena k tomu, aby mohla účelně přispívat k přezkumům a hodnocením politik EU v reakci na COVID-19.

Souvislosti:

*Předsednictvo VR odpovídá za přípravu politického programu shromáždění. Skládá se ze dvou nebo tří členů VR z každého členského státu. Předsednictvo tradičně zasedá každý půlrok v zemi, která má rotující předsednictví Rady EU. Schůze předsednictva se měla konat v Düsseldorfu, ale vzhledem k nejnovějšímu nárůstu počtu případů onemocnění COVID-19 v celé Evropě se konala on-line.

**Očekává se, že konference o budoucnosti Evropy posílí účast občanů na demokracii EU i nad rámec voleb a zajistí, že jejich hlasy budou lépe slyšet a bude jim více nasloucháno. Konference měla začít na Den Evropy 9. května 2020 a měla trvat dva roky, ale krize COVID-19 vedla ke zpožděním. Německé předsednictví EU se zavázalo, že konferenci zahájí co nejdříve.

Kontakt:
Carmen Schmidle
Tel. +32 (0)2 282 2366
Mob. +32 (0)494 735787
​carmen.schmidle@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023