Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Recept na odstranění nerovností v oblasti zdraví v EU spočívá ve snížení míry znečištění  

Platforma zúčastněných stran pro nulové znečištění, která je výsledkem společné iniciativy Evropského výboru regionů (VR) a Evropské komise, uspořádala 25. dubna své druhé zasedání. Zaměřila se přitom na otázku zdraví a na akční plán pro nulové znečištění jakožto na důležitý faktor snižování znečištění vody, ovzduší a půdy a odstranění nerovností v oblasti zdraví v EU.

Nerovnosti v oblasti zdraví v EU lze a je třeba naléhavě řešit, a to zejména pomocí akčního plánu pro nulové znečištění a jeho zvláštní stěžejní iniciativy zaměřené na „snižování nerovností v oblasti zdraví prostřednictvím nulového znečištění“. To je jeden z hlavních závěrů, k nimž 25. dubna dospěli účastníci druhého zasedání platformy zúčastněných stran pro nulové znečištění. Poukázali přitom na dramatický dopad, jež má znečištění životního prostředí na lidské zdraví – 17 % úmrtí na rakovinu plic souvisí se znečištěním ovzduší a 11 % předčasných úmrtí v EU je způsobeno znečištěním životního prostředí. Kromě snížení znečištění vody, ovzduší a půdy si proto tato nově vytvořená platforma klade v prvé řadě za cíl přispět ke zlepšení veřejného zdraví a ke snížení nerovností v oblasti zdraví, neboť určité skupiny občanů jsou znečištění vystaveny ve větší míře nebo více pociťují jeho dopad na zdraví.

Spolupředsedkyně zmíněné platformy a radní města Nieuwegein Marieke Schouten (NL/Zelení) uvedla: „Vytvoření platformy zúčastněných stran pro nulové znečištění představuje zásadní krok k dosažení cílů, které si Evropská unie stanovila v Zelené dohodě. Zajištění rovného přístupu ke zdraví pro všechny občany EU prostřednictvím nulového znečištění je nezbytné pro dosažení větší odolnosti a vybudování ekologicky šetrné Evropy. Věda a inovace nabízejí inovativní nástroje a významně přispívají ke konkrétním opatřením v boji proti znečištění.“ Marieke Schouten, která je zároveň zpravodajkou stanoviska VR k otázce nulového znečištění, rovněž zdůraznila, že jednotlivé tematické oblasti a činnosti zaměřené na nulové znečištění jsou v souladu se stěžejní iniciativou VR týkající se provádění Zelené dohody na místní úrovni.

Patrick Child, zástupce generálního ředitele GŘ pro životní prostředí Evropské komise a spolupředseda platformy zúčastněných stran pro nulové znečištění, prohlásil: „Vzhledem k současné krizi a ruské invazi na Ukrajinu je Zelená dohoda pro Evropu a také práce, kterou v oblasti nulového znečištění odvádíme, o to potřebnější. Problém energetické bezpečnosti, který se Komise snaží řešit prostřednictvím strategie RePowerEU, vyžaduje, abychom rapidně zrychlili proces dekarbonizace a zavádění obnovitelných zdrojů energie, což by mělo mít pozitivní dopad také na plnění cílů EU v oblasti nulového znečištění. Díky této platformě můžeme sladit náš postup s klíčovými partnery a zúčastněnými subjekty, a zajistit tak co největší přínos pro občany, pokud jde o ochranu životního prostředí a veřejné zdraví.“

Výkonný ředitel Evropské agentury pro životní prostředí Hans Bruyninckx zdůraznil, že „na cestě k dosažení nulového znečištění postupujeme sice pomalu, ale jistě. V celé Evropské unii musíme zlepšit úroveň zdraví a zároveň snížit nerovnosti.“ Jak dále upozornil, nemocem, které způsobuje či zhoršuje znečištění, je třeba předcházet (mj. prostřednictvím akčního plánu pro nulové znečištění), a zajistit tak občanům EU lepší kvalitu života a zároveň chránit životní prostředí.

Členové platformy projednali rovněž návrhy Komise týkající se Iniciativy pro udržitelné výrobky a revize směrnice o průmyslových emisích. Smyslem těchto iniciativ je snížit znečištění a podpořit oběhový charakter výroby a spotřeby, a to v souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu Účastníci poukázali na to, že věda a inovace přinášejí nové možnosti, jak řešit problém znečištění životního prostředí, a že tyto inovace je třeba zavádět a uplatňovat v prvé řadě na místní a regionální úrovni.

Předseda rady provincie Uusimaa Markku Markkula (FI/ELS) představil stanovisko VR k misím programu Horizont Evropa, které vypracoval, a zdůraznil přitom, že tyto „mise“ představují nový a důležitý nástroj, který může do značné míry ovlivnit dosažení cíle nulového znečištění. Zároveň však upozornil, že „musíme vytvořit novou pracovní kulturu založenou na sdílení poznatků, a zmenšit tak zásadní nepoměr mezi vědou, praxí a politikou.“ Na závěr svého vystoupení pak tento bývalý předseda VR připomněl, že „pro pochopení obrovského toku informací a využití společných poznatků je důležitá prognostická činnost, která umožňuje skloubit kulturu, učení, budování kapacit a výzkum. Musíme více investovat do výzkumu a inovací, abychom mohli rozvíjet naši pozitivní uhlíkovou stopu, a byli tak schopni vyvážit znečištění a množství emisí, které jsme způsobili. K tomu však potřebujeme partnery z průmyslu a podnikatelské sféry.“

Účastníci zasedání jednali rovněž o přijetí pracovního programu platformy na období 2022–2024. Třetí zasedání této platformy by se mělo konat v říjnu 2022. Příslušná pozvánka a informace o workshopech a dalších akcích jsou k dispozici na internetových stránkách platformy.

Souvislosti:

Prvního zasedání platformy zúčastněných stran pro nulové znečištění, které se konalo 16. prosince 2021, se zúčastnil komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius a předseda Evropského výboru regionů a guvernér řeckého regionu Střední Makedonie Apostolos Tzitzikostas. Tiskovou zprávu naleznete pod tímto odkazem. Záznam jednání je k dispozici pod tímto odkazem.

Kontakt:

David Crous

Tel. +32 (0)470 881 037David.Crous@cor.europa.eu

Theresa Sostmann

Tel. +32 2 282 2457Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023