Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Další pokrok v rámci Východního partnerství vyžaduje další peníze  
Revize strategie EU ve vztahu k jejím východním sousedům by se měla více zaměřit na podporu sociální, hospodářské a správní reformy na místní a regionální úrovni.

Na partnerství Evropské unie se šesti zeměmi na její východní hranici, včetně Ukrajiny, by mělo být v příštím desetiletí vyčleněno výrazně více finančních prostředků, tolik soubor doporučení Evropského výboru regionů ze dne 5. prosince. Výbor v něm rovněž vyzval EU k tomu, aby usilovněji pracovala na rozšíření výhod spolupráce nad rámec hlavních měst jednotlivých států. Mezi množství dalších konkrétních návrhů byla zahrnuta i výzva k vytvoření akademie, která by školila státní zaměstnance v místní a regionální správě, a větší podpora přeshraničních projektů na místní úrovni.

Stanovisko bylo předloženo v okamžiku, kdy EU rozhoduje o svém rozpočtu na období 2021–2027 a rekapituluje svou spolupráci se šesti členy Východního partnerství: Ukrajinou, Běloruskem, Moldavskem, Arménií, Ázerbájdžánem a Gruzií. Celkově se stanovisko staví kladně k desetiletí úsilí EU o podporu konkrétních změn za účelem zlepšení správy, posílení hospodářství, podpory občanské společnosti a upevnění vazeb. Podporuje rovněž přístup EU spočívající v nejvyšší časové, finanční a praktické investici do těch zemí, které se více zaměřují na reformy, ale tvrdí, že by EU měla posílit svou podporu reforem na místní a regionální úrovni.

Zpravodaj Tadeuš Andžejevski (LT/EKR), člen rady města Vilnius prohlásil: „V uplynulém desetiletí jsme byli svědky přerozdělení pravomocí ve prospěch regionální a místní správy, výrazně především na Ukrajině, a skutečné vůle některých regionů a měst provádět reformy a účastnit se iniciativ EU jdoucích zdola nahoru, což je velmi pozitivní. Takovým příkladem je globální Pakt starostů a primátorů , který se zaměřuje na opatření v oblasti klimatu, a nová iniciativa vytvořená konkrétně pro země Východního partnerství Starostové a primátoři pro hospodářský růst. Jsme svědky toho, jak za podpory EU spolupracují orgány na nižší než celostátní úrovni s partnery v regionu, a úspěšně jsme testovali partnerství mezi městy a regiony v EU a v zemích Východního partnerství. Musíme tyto změny na místní úrovni podpořit, a to politicky, finančně i technicky. Tato podpora by měla zahrnovat posun ve vyváženosti vztahů, kdy by města a regiony měly hrát větší úlohu při rozhodování a řízení projektů na svém území.“

Dále uvedl: „Stejně jako Evropská komise jsme přesvědčeni o tom, že 25% navýšení rozpočtu je důvodné. Je zřejmé, že EU může velkou měrou přispět ke zlepšení správy, posílení hospodářství, podpoře občanské společnosti a upevnění vazeb. Na místní a regionální úrovni by mohly mít výrazný a dlouhodobý přínos zejména změny ve třech oblastech. Jednou z nich jsou větší investice do řádné správy – například prostřednictvím akademie, která bude školit státní zaměstnance. Můžeme podněcovat hospodářský růst tím, že budeme pomáhat zlepšovat statistiky, usnadňovat přístup k programům EU a pomáhat malým podnikům. Ze zkušenosti v EU víme, že posilování kontaktů mezi lidmi a rozvoj přeshraničních programů jsou ze sociálního, kulturního i hospodářského hlediska velmi přínosné. Musíme tedy více investovat do rozšiřování těchto modelů v rámci vztahů s našimi východními sousedy.“

Na závěr dodal: „Jedná se o ambiciózní, avšak poměrně prosté návrhy, které jsou přínosné pro občany, podniky, veřejnou správu, demokracii a právní stát v těchto šesti zemích. Jsou rovněž přínosem pro občany podniky a zahraniční politiku EU a novou Evropskou komisi, která usiluje o větší zaměření na geopolitiku.“

Stanovisko VR Místní a regionální orgány utvářející budoucnost Východního partnerství bude podkladem pro mezivládní jednání před summitem v polovině roku 2020. VR svými návrhy přispěl k již uzavřené konzultaci se zainteresovanými stranami, kterou uspořádala EU. Současná strategie se zaměřuje na „20 cílů pro rok 2020“ a na čtyři konkrétní úkoly: silnější hospodářství, silnější správa, lepší propojení a silnější společnost.

Doporučení VR zahrnují mnoho podrobnějších myšlenek propagovaných nebo podporovaných místními a regionálními politiky v zemích Východního partnerství prostřednictvím Konference regionálních a místních orgánů zemí Východního partnerství (CORLEAP), kterou VR vytvořil v roce 2011. Patří mezi ně zprávy o  demokracii na místní úrovni , hospodářském rozvoji , energetické účinnosti , přeshraniční spolupráci , kapacitě na místní a regionální správní úrovni a partnerstvích mezi regiony a mezi městy .

Podle doporučení VR bude CORLEAP posílena s cílem více podpořit decentralizaci v zemích Východního partnerství a prohloubit spolupráci mezi sdruženími místních a regionálních orgánů z EU a ze zemí Východního partnerství.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

More open, flexible and localised Eastern Partnership now needed
More open, flexible and localised Eastern Partnership now needed
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR_WORKING_GROUP_ON_UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

„Stojíme za Ukrajinou – dnes i do budoucna“
„Stojíme za Ukrajinou – dnes i do budoucna“
24.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-1-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

Eastern Partnership and media freedom opinions win early backing
Eastern Partnership and media freedom opinions win early backing
01.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022