Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Předseda Tzitzikostas: Návrhy rozpočtu a plánu oživení EU ochrání a posilují regiony, města a vesnice, jak požadoval Evropský výbor regionů  

Víceletý finanční rámec EU na období 2021–27 a plán oživení odpovídají požadavkům Evropského výboru regionů týkajícím se podpory oživení regionálních a místních komunit. Tyto návrhy jsou důkazem přidané hodnoty Evropské unie a odpovědí populistům a euroskeptikům.

„Nový rozpočet EU ve výši 1 100 miliard EUR a plán oživení ve výši 750 miliard EUR jsou zaměřeny na bezpečnost, oživení a odolnost regionů, měst a vesnic v celé Evropě a obsahují klíčové požadavky, jež vznesl Evropský výbor regionů (VR),“ prohlásil předseda VR Apostolos Tzitzikostas v souvislosti s návrhy víceletého finančního rámce a plánu oživení EU, jež předložila Evropská komise. Jak dále dodal, tyto návrhy „jsou zároveň důkazem přidané hodnoty Evropské unie v této těžké době, a představují tak jasnou odpověď populistům a euroskeptikům. Vyzývám členské státy EU a Evropský parlament, aby urychleně posoudily a přijaly návrhy, které dnes předložila předsedkyně Ursula von der Leyen.“

„Jak požadoval Evropský výbor regionů, součástí návrhu nového rozpočtu EU je i fond EU na podporu oživení ve formě grantů ve výši nejméně 500 miliard EUR. Návrh rozpočtu zavádí také nový program v oblasti zdravotní péče, do nějž by se měly zapojit všechny úrovně správy (EU, celostátní i regionální) s cílem zlepšit zdravotnické služby a zařízení v celé Evropě. Tento návrh přispívá k oživení politiky soudržnosti EU, na které jsou v něm vyhrazeny prostředky ve výši více než 373 miliard EUR, dále posiluje investice do rozvoje venkova (90 miliard EUR) a podporuje také spravedlivou transformaci (40 miliard EUR). V souladu s našimi požadavky dávají návrhy Komise rovněž odpověď na důležité otázky, jež sužují klíčová odvětví, jako jsou cestovní ruch, kultura či malé a střední podniky,“ uvedl předseda Tzitzikostas.

Podle předsedkyně Komise VR pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU ( COTER ) Isabelle Boudineau (FR/SES) je „kromě částek uvedených v nových návrzích nezbytné, aby se evropské prostředky dostaly ke svým příjemcům rychle a byly v praxi užitečně investovány. Regiony a města samy nejlépe vědí, do kterých oblastí nebo odvětví musíme naléhavě investovat, abychom se vyrovnali s důsledky krize a připravili na budoucnost. To nelze řídit shora, a proto potřebujeme reformovaný evropský semestr, do nějž se zapojí místní a regionální orgány a který se zaměří na lokalizaci cílů udržitelného rozvoje. Pokud nás Evropská unie zklame a rozhodnutí o víceletém finančním rámci a plánu oživení nepřijme včas, bude to mít katastrofální důsledky jak ze sociálního, ekonomického, tak především politického hlediska.“

První místopředseda VR Vasco Cordeiro (PT/SES) uvedl, že „ve víceletém finančním rámci, který navrhla Komise, byla navýšena podpora pro všechna města a regiony, aby byly schopné překonat sociální a hospodářské potíže a omezit územní nerovnosti a rozdíly mezi občany. Jedná se o zásadní aspekt nejen pro politiku soudržnosti, která je nyní zapotřebí více než kdy jindy, ale také pro celý plán oživení a rozpočet EU. Naše regiony a města by měly mít snadný přístup ke všem finančním prostředkům, aby mohly průběžně jednat a zajistit tak, aby investice EU byly účinné a zaměřovaly se na skutečné potřeby našich občanů.“

Zpravodaj VR k víceletému finančnímu rámci Nikola Dobroslavić (HR/ELS) prohlásil: „Vítám záměr Komise rozšířit stávající programy politiky soudržnosti s dodatečným financováním až do roku 2022 a zvýšit úroveň investic v rámci regionální politiky v období 2021–2027 na podporu udržitelného růstu a odolnosti. Podpoří to vytváření pracovních míst, konkurenceschopnost podniků, hospodářský růst a udržitelný rozvoj. VR je odhodlán i nadále usilovat o zviditelňování rozpočtu EU a jeho přidané hodnoty pro život lidí.“

SOUVISLOSTI

Od vypuknutí pandemie COVID-19 je Evropský výbor regionů hlasem jednoho milionu regionálních a místních volených politiků celé Evropy .

Ve svém prohlášení , které přijal dne 8. května, VR požadoval:

1.) Plán k zajištění udržitelné, odolné a sociální Evropy, včetně fondu EU na podporu oživení ve výši nejméně 500 miliard EUR, který by byl provázán s ambiciózním rozpočtem EU a byl by postaven na evropském pojištění dluhů.

2.) Mechanismus EU pro případy zdravotní nouze, který umožní financovat nákup zdravotnického materiálu a posoudit, přizpůsobit a monitorovat kapacity regionálních systémů zdravotní péče a investovat do zajištění odolnosti a udržitelnosti zdravotní péče.

3.) Systémy financování, které pomohou regionálním a místním komunitám kompenzovat místní daňové ztráty a reorganizovat veřejné služby tak, aby byly digitální, udržitelné a odolné.

4.) Zjednodušené postupy pro financování udržitelné místní infrastruktury.

5.) Nástroje a právní opatření určené na podporu malých a středních podniků, cestovního ruchu a kultury.

6.) Plán začlenění venkova s cílem podpořit inovace, podnikání a propojení ve venkovských oblastech.

Kontakt:

Mluvčí předsedy:

Michele Cercone

Tel.: +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SWEDISH-REGIONS-CITIES-FUTURE-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
12.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INTERVIEW-WITH-CEES-LOGGEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
11.07.2023