Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Předseda Lambertz poprvé pronese projev na téma „Stav Evropské unie – pohled regionů a měst“  

Předseda Evropského výboru regionů (VR) Karl-Heinz Lambertz pronese dne 10. října na plenárním zasedání VR v Bruselu vůbec první projev na téma „Stav Evropské unie – pohled regionů a měst“. Po něm bude následovat diskuse o budoucnosti Evropy za účasti předsedy Evropské rady Donalda Tuska a čelních představitelů místní úrovně EU. Komisař pro opatření v oblasti klimatu Miguel Arias Cañete poté vytyčí priority EU pro jednání OSN o klimatu v Bonnu, a to v kontextu obnovování koalice pro klima mezi městy a regiony EU a jejich protějšky z USA a Kanady.

#SOTREG „Stav Evropské unie – pohled regionů a měst“ , #CoRplenary, 10. října ve 14:30

V kontextu probíhající rozpravy o budoucnosti Evropy přispěje předseda VR svým projevem, v němž zhodnotí stav Unie z perspektivy regionů a měst, k formulování budoucí agendy EU. Projev se bude věnovat výzvám, jež budou místní a  regionální orgány v nadcházejících letech řešit v oblastech, jako je např. migrace, zaměstnanost a růst, změna klimatu a sociální a územní soudržnost.

Akce bude vysílána živě na kanálu EbS, na internetových stránkách VR a na Facebooku .

#EURegionsWeek, 9.–12. října

Zahajovací část plenárního zasedání odstartuje rovněž 15. ročník Evropského týdne regionů a měst, v jehož rámci do Bruselu od 9. do 12. října dorazí více než 5000 zástupců místních orgánů, odborníků na regionální politiku EU a osob činných v této oblasti. Plánovaných 130 workshopů poskytne jedinečnou příležitost k výměně názorů a zkušeností, co se týče třech hlavních témat, kterými jsou: Budování odolných regionů a měst – #LocalResilience; Regiony a města jakožto iniciátoři změn – #TakeAction; Sdílení poznatků pro dosažení výsledků – #SharingKnowledge. Novinářům je k dispozici zvláštní program obsahující informace určené médiím. Zahájení bude přenášeno živě na internetových stránkách VR.

Zahájení #CohesionAlliance, 9. října

Během zahájení Evropského týdne regionů a měst (#EURegionsWeek) bude rovněž oficiálně spuštěna #CohesionAlliance: koalice všech, kdo věří, že politika soudržnosti EU musí být i nadále pilířem budoucnosti EU. Aliance byla vytvořena hlavními evropskými sdruženími měst a regionů a Evropským výborem regionů a požaduje, aby rozpočet EU po roce 2020 přispěl k posílení politiky soudržnosti, její větší účinnosti, zviditelnění a dostupnosti v každém regionu EU. Připojit se k ní může kdokoli, kdo věří v politiku soudržnosti EU, od vlád jednotlivých zemí a regionálních a místních samospráv, přes malé a střední podniky a nevládní organizace až po školy, univerzity a kulturní organizace. Internetová stránka www.cohesionalliance.eu bude v provozu od 9. října.

Města a regiony v boji proti změně klimatu . #COP23 se blíží

Měsíc před jednáními OSN o klimatu, jež se uskuteční v Bonnu, stanoví komisař Arias Cañete na plenárním zasedání VR priority EU s cílem urychlit provádění Pařížské dohody. Přejeme si, aby regiony a města byly plně zapojeny do nové globální správy v oblasti klimatu a aby byla obnovena transatlantická koalice v oblasti klimatu mezi městy z EU, USA a Kanady. Hlavní výzvou – jak usnadnit přístup měst a regionů k financování opatření v oblasti klimatu – se zabývá stanovisko, které vypracoval Marco Dus (IT/SES), nazvané Financování opatření v oblasti klimatu: klíčový nástroj provádění Pařížské dohody.

Ustavení evropské platformy pro širokopásmové připojení , 12. října

Dne 12. října budou předseda Lambertz a komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Mariya Gabriel spolupředsedat ustavující schůzi platformy pro širokopásmové připojení, kterou společně zřídily Evropská komise a VR. V rámci platformy bude zahájen pravidelný dialog mezi odborníky a představiteli místní a regionální úrovně s cílem přispět k zavádění rychlejšího, kvalitnějšího a udržitelného vysokorychlostního širokopásmového připojení ve všech regionech EU.

Zvládání přírodních katastrof v regionech EU , Mezinárodní den pro snižování rizika katastrof (#IDDR2017), 12. října

Předmětem konference, kterou spolupořádají VR a Organizace spojených národů, je zmírnění dopadu extrémního počasí – což je problém, který zhoršuje změna klimatu – a dalších katastrof. Konferenci v předvečer zahájí předseda Lambertz, komisařka pro regionální politiku Corina Crețu a zvláštní zástupce OSN pro snižování rizika katastrof Robert Glasser. A podobného tématu se týká také stanovisko z vlastní iniciativy, které VR přijme 11. října a jež připravil Vito Santarsiero (IT/SES): Evropská politika seismického zodolnění budov a infrastruktury.

Další stanoviska, jež mají být přijata:

PAC – Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí, zpravodaj: Andrew Varah Cooper (UK/EA)

Budoucnost Nástroje pro propojení Evropy – doprava, zpravodaj: Ximo Puig i Ferrer (ES/SES)

Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů, zpravodaj: Bouke Arends (NL/SES)

Reforma vlastních zdrojů EU v rámci příštího VFR na období po roce 2020, zpravodajka: Isabelle Boudineau (FR/SES)

Strategický přístup k odolnosti ve vnější činnosti EU, zpravodaj: Marcin Ociepa (PL/EKR)

PAC – Kosmická strategie pro Evropu, zpravodaj: Andres Jaadla (EE/ALDE)

Ochrana migrujících dětí, zpravodajka: Yoomi Renström (SV/SES)

Evropský pilíř sociálních práv a diskusní dokument o sociálním rozměru Evropy, zpravodaj: Mauro D'Attis (IT/ELS)

Budování evropské ekonomiky založené na datech, zpravodaj: Kieran McCarthy (IE/EA)

Balíček týkající se služeb: ekonomika služeb ve prospěch evropských občanů, zpravodaj: Jean-Luc Vanraes (BE/ALDE)

Posílení územní odolnosti: poskytnutí nástrojů regionům a městům, aby mohly čelit globalizaci, zpravodajka: Micaela Fanelli (IT/SES)

Praktické informace :

Zahájení ( #CoRplenary & #EURegionsWeek ):

místo: budova Evropského parlamentu, hlavní jednací sál, rue Wiertz 60

čas: pondělí 9. října od 14:30 do 16:30

o zahájení bude přenášeno živě na internetových stránkách VR

o informace ohledně Evropského týdne regionů a měst určené médiím

Plenární zasedání ( #CoRplenary ):

místo: budova Charlemagne (Evropská komise), rue de la Loi, Brusel

čas: úterý 10. října od 15:00 do 21:00 a středa 11. října od 9:00 do 13:00

o viz program jednání & podklady pro plenární zasedání

o plenární zasedání přenášeno živě na internetových stránkách VR

o informace ohledně plenárního zasedání určené médiím

Kontakt : PresseCdr@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023