Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Regiony a města žádají v návaznosti na sociální summit v Portu uznání své úlohy při budování sociální Evropy  

Evropský výbor regionů na sociálním summitu EU, který se konal ve dnech 7. a 8. května v Portu, reprezentovali jeho první místopředseda Vasco Cordeiro a předsedkyně komise SEDEC Anne Karjalainen. Vasco Cordeiro a Anne Karjalainen uvítali závazek hlav států a předsedů vlád EU zvýšit úsilí o budování sociální Evropy, posílit sociální soudržnost a dosáhnout nových hlavních cílů EU v oblasti zaměstnanosti, dovedností a snižování chudoby. Vyjádřili však politování nad tím, že v závěrečném prohlášení ze summitu chybí zmínka o úloze regionálních a místních orgánů.

Jak konstatoval první místopředseda Vasco Alves Cordeiro , poslanec parlamentu autonomní oblasti Azory, „provádění evropského pilíře sociálních práv může být úspěšné pouze tehdy, budou-li zapojeny všechny úrovně správy, od evropské až po místní. Je velmi pozitivní, že nutnost posílení územní a sociální soudržnosti za účasti evropské, vnitrostátní, regionální a místní úrovně správy byla zahrnuta do prohlášení zúčastněných stran ze sociálního summitu. Je však zklamáním, že Evropská rada v závěrečném prohlášení summitu neuznala naši úlohu. Tento znepokojivý trend je třeba změnit, a to i v souvislosti s konferencí o budoucnosti Evropy, neboť budování sociální Evropy může probíhat pouze ve spolupráci s místními a regionálními orgány a díky nim.“

„Vítáme, že se vedoucí představitelé EU dohodli na společných cílech, v jejichž rámci tvoří blahobyt a rovnost lidí jádro politiky a sociální otázky představují trvalou prioritu Evropské unie,“ uvedla předsedkyně komise SEDEC Anne Karjalainen (FI/SES), členka zastupitelstva obce Kerava a zpravodajka stanoviska Provádění evropského pilíře sociálních práv z místní a regionální perspektivy, jež bylo vypracováno na žádost portugalského předsednictví Rady EU. „Úspěch však bude záviset na odhodlání všech úrovní správy, od evropské až po místní, budovat silnou a odolnou sociální Evropu, která zaručí, že ekologická a digitální transformace budou spravedlivé a usnadní hospodářské i sociální oživení po krizi COVID-19.“

Další informace:

Místopředseda Cordeiro a zpravodajka Karjalainen se zúčastnili páteční konference na vysoké úrovni , jež proběhla v rámci summitu, za přítomnosti představitelů EU a široké škály zúčastněných stran. Na závěr konference bylo podepsáno společné prohlášení .

Portugalský premiér António Costa vystoupil minulý týden na plenárním zasedání VR , kde vyzdvihl úlohu měst a regionů jako partnerů s klíčovým významem pro dosažení úspěchu, pokud jde o spravedlivé, zelené a digitální oživení Evropy.

Vedoucí představitelé EU se sešli 8. května v Portu, aby se dohodli na konkrétních kvantitativních cílech a harmonogramech provádění evropského pilíře sociálních práv, jenž byl vyhlášen v roce 2017 v Göteborgu. Jak se uvádí v  akčním plánu , který v březnu předložila Evropská komise, podle nově navržených hlavních cílů by do roku 2030 mělo být zaměstnáno nejméně 78 % obyvatel EU ve věku 20 až 64 let, nejméně 60 % všech dospělých by se mělo každoročně účastnit odborné přípravy a počet osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením by se měl snížit alespoň o 15 milionů.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023