Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Regiony a města žádají v návaznosti na sociální summit v Portu uznání své úlohy při budování sociální Evropy  

Evropský výbor regionů na sociálním summitu EU, který se konal ve dnech 7. a 8. května v Portu, reprezentovali jeho první místopředseda Vasco Cordeiro a předsedkyně komise SEDEC Anne Karjalainen. Vasco Cordeiro a Anne Karjalainen uvítali závazek hlav států a předsedů vlád EU zvýšit úsilí o budování sociální Evropy, posílit sociální soudržnost a dosáhnout nových hlavních cílů EU v oblasti zaměstnanosti, dovedností a snižování chudoby. Vyjádřili však politování nad tím, že v závěrečném prohlášení ze summitu chybí zmínka o úloze regionálních a místních orgánů.

Jak konstatoval první místopředseda Vasco Alves Cordeiro , poslanec parlamentu autonomní oblasti Azory, „provádění evropského pilíře sociálních práv může být úspěšné pouze tehdy, budou-li zapojeny všechny úrovně správy, od evropské až po místní. Je velmi pozitivní, že nutnost posílení územní a sociální soudržnosti za účasti evropské, vnitrostátní, regionální a místní úrovně správy byla zahrnuta do prohlášení zúčastněných stran ze sociálního summitu. Je však zklamáním, že Evropská rada v závěrečném prohlášení summitu neuznala naši úlohu. Tento znepokojivý trend je třeba změnit, a to i v souvislosti s konferencí o budoucnosti Evropy, neboť budování sociální Evropy může probíhat pouze ve spolupráci s místními a regionálními orgány a díky nim.“

„Vítáme, že se vedoucí představitelé EU dohodli na společných cílech, v jejichž rámci tvoří blahobyt a rovnost lidí jádro politiky a sociální otázky představují trvalou prioritu Evropské unie,“ uvedla předsedkyně komise SEDEC Anne Karjalainen (FI/SES), členka zastupitelstva obce Kerava a zpravodajka stanoviska Provádění evropského pilíře sociálních práv z místní a regionální perspektivy, jež bylo vypracováno na žádost portugalského předsednictví Rady EU. „Úspěch však bude záviset na odhodlání všech úrovní správy, od evropské až po místní, budovat silnou a odolnou sociální Evropu, která zaručí, že ekologická a digitální transformace budou spravedlivé a usnadní hospodářské i sociální oživení po krizi COVID-19.“

Další informace:

Místopředseda Cordeiro a zpravodajka Karjalainen se zúčastnili páteční konference na vysoké úrovni , jež proběhla v rámci summitu, za přítomnosti představitelů EU a široké škály zúčastněných stran. Na závěr konference bylo podepsáno společné prohlášení .

Portugalský premiér António Costa vystoupil minulý týden na plenárním zasedání VR , kde vyzdvihl úlohu měst a regionů jako partnerů s klíčovým významem pro dosažení úspěchu, pokud jde o spravedlivé, zelené a digitální oživení Evropy.

Vedoucí představitelé EU se sešli 8. května v Portu, aby se dohodli na konkrétních kvantitativních cílech a harmonogramech provádění evropského pilíře sociálních práv, jenž byl vyhlášen v roce 2017 v Göteborgu. Jak se uvádí v  akčním plánu , který v březnu předložila Evropská komise, podle nově navržených hlavních cílů by do roku 2030 mělo být zaměstnáno nejméně 78 % obyvatel EU ve věku 20 až 64 let, nejméně 60 % všech dospělých by se mělo každoročně účastnit odborné přípravy a počet osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením by se měl snížit alespoň o 15 milionů.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Sdílet :