Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Ekonomika platforem: je třeba přijmout pravidla EU, aby se zajistila spravedlivá hospodářská soutěž a práva pracovníků  

Místní a regionální vedoucí představitelé zdůraznili Nicolasi Schmitovi, novému evropskému komisaři pro pracovní místa a sociální práva, že EU musí stanovit jasná pravidla pro ekonomiku platforem, která zaručí práva pracovníků a zajistí rovné podmínky na jednotném trhu pro hospodářské činnosti online i offline.

Ve dvou dnes přijatých stanoviscích Evropského výboru regionů (VR) se klade důraz na to, že mnoho stávajících právních předpisů EU je zastaralých a nebere v potaz vznikající nové obchodní modely a nestandardní formy zaměstnání, které jsou u digitálních platforem časté. Zejména provádění směrnice o elektronickém obchodu , která byla přijata v roce 2000, vedlo k několika soudním řízením se společnostmi, jako jsou Uber a Airbnb.

Nicolas Schmit ve svém projevu na plenárním zasedání Evropského výboru regionů, který byl jeho prvním veřejným vystoupením ve funkci komisaře pro pracovní místa a sociální práva, řekl: „Komise prostřednictvím svého nového programu usiluje o řešení přetrvávajících problémů a využití příležitostí, které představuje nový svět práce, globalizace, automatizace, digitalizace a umělá inteligence, a to ve spojení s naším přechodem na uhlíkově neutrální ekonomiku. Musíme zajistit, aby byl průběh tohoto přechodu pro všechny Evropany přínosný, zejména pokud jde o jejich pracovní místa a zdroje obživy. Při zajišťování toho, aby se tento společný záměr stal skutečností, budou nápomocné naše regionální samosprávy a orgány.“

Předseda Evropského výboru regionů Karl-Heinz Lambertz uvedl: „Středobodem budoucnosti EU, jež bude chránit lidi a zároveň přijímat technologické změny, musí být sociální práva. EU musí stanovit jasný plán, který zajistí, že změny v našich průmyslových odvětvích nepovedou k další polarizaci v oblasti mezd a ke zvyšování nerovností. Budou-li přijaty správné právní předpisy, je práce prostřednictvím platforem jednou z příležitostí, jak zajistit, aby byla digitalizace pro všechny přínosem a nikdo nezůstal opomenut.“

Dvě zmíněná stanoviska se zaměřují na různé aspekty ekonomiky sdílení a práce prostřednictvím platforem. V  prvním stanovisku , které vypracoval Dimitrios Birmpas (EL/SES), radní obce Egaleo, se zdůrazňuje, že k zajištění sociální ochrany a sociálních práv pracovníků platforem proti praktikám, jako je záměrná chybná klasifikace pracovníků jako osob samostatně výdělečně činných ze strany zaměstnavatelů, kteří se snaží obejít právní úpravy zaměstnanosti, daňové povinnosti a zastoupení zaměstnanců, je nezbytný komplexní regulační rámec na úrovni EU.

„Práce prostřednictvím platforem přináší pro trh práce řadu příležitostí, protože je snadno dostupná a flexibilní. Je však třeba zavést náležitá opatření, aby byly pro pracovníky platforem zajištěny důstojné pracovní podmínky. Základní pracovní a sociální předpisy musí být rozšířeny na ekonomiku platforem a její pracovníky, mnozí z nichž jsou mladí lidé. S ohledem na nadnárodní povahu digitální ekonomiky je nezbytné ustavit jasný evropský rámec, který by řešil četné regulační problémy vyplývající z práce prostřednictvím platforem, včetně toho, jak určit existenci pracovního poměru,“ tvrdí zpravodaj, který přivítal záměr komisaře Schmita řešit pracovní podmínky pracovníků platforem a nové druhy nejistoty.

Ve druhém stanovisku Výbor vyzývá, aby EU jasně definovala status platforem ekonomiky sdílení podle přesného stupně kontroly, kterou platforma vykonává, aby bylo zřejmé, jakými pravidly se řídí jejich činnost. Kromě toho by měla být prostřednictvím celounijních prahových hodnot vyjasněna definice „poskytovatele služeb“, jelikož ekonomika sdílení stírá hranici mezi soukromými a profesionálními subjekty. Nové právní předpisy EU by rovněž měly vyžadovat, aby platformy veřejným orgánům poskytovaly údaje nezbytné pro prosazování pravidel a zajištění toho, že dodavatelé v rámci ekonomiky sdílení budou platit svůj spravedlivý díl daní.

Zpravodaj: Peter Florianschütz (AT/SES), poslanec Vídeňského zemského sněmu a člen rady města Vídeň, řekl: „V EU potřebujeme jasná a spravedlivá pravidla pro digitální platformy. Právní předpisy musí platit pro všechny a EU se musí postarat o zájmy svých občanů ve městech, obcích a regionech. Momentálně máme více problémů než řešení, počínaje daňovými otázkami a krátkodobými pronájmy v oblasti bydlení a konče potížemi v oblasti městské mobility a ve veřejné sféře. EU musí svým městům lépe naslouchat.“

Výbor ve svém stanovisku rovněž vyjádřil znepokojení nad roztříštěností jednotného trhu, protože členské státy, regiony a města stanovují pro účastníky trhu v ekonomice sdílení různá pravidla. Domnívá se, že harmonizovaná pravidla by podpořila růst menších podniků působících v oblasti ekonomiky sdílení proti stávajícím velkým mezinárodním platformám, jež se snáze vyrovnávají se složitostí právní úpravy.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

V zájmu podpory regionů a měst při probíhající transformaci je podle představitelů místní úrovně třeba řešit problém digitální propasti.
V zájmu podpory regionů a měst při probíhající transformaci je podle představitelů místní úrovně třeba řešit problém digitální propasti.
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EC-PROPOSAL-SGP-REACTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

EU fiscal rules must address need for public investment in cohesion and sustainability
EU fiscal rules must address need for public investment in cohesion and sustainability
09.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

Evropa potřebuje silnější, moderní a jednodušší politiku soudržnosti, aby mohla bojovat proti rostoucím nerovnostem
Evropa potřebuje silnější, moderní a jednodušší politiku soudržnosti, aby mohla bojovat proti rostoucím nerovnostem
12.10.2022