Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Podle místních představitelů poškodí brexit bez dohody místní ekonomiky a naruší přeshraniční obchod na irském ostrově  
Z uskutečněné studie vyplývá, že ekonomika Spojeného království je rizikům spojeným s absencí dohody vystavena v téměř pětkrát větší míře než regiony EU-27.

Místní a regionální představitelé dnes upozornili na rostoucí obavy ohledně možného vystoupení Spojeného království z Evropské unie bez dohody a toho, jakým způsobem by to postihlo jejich obce a regiony. S odvoláním na závěry, které dnes v Bruselu představilo výzkumné konsorcium vedené Birminghamskou univerzitou , varoval Evropský výbor regionů (VR) coby shromáždění zastupující místní a regionální orgány na úrovni EU před tím, že brexit bez dohody by měl katastrofální hospodářské a politické důsledky pro místní ekonomiky.

Předseda VR Karl-Heinz Lambertz poukázal na hospodářský dopad brexitu: „Je stále zjevnější, že absence dohody závažným způsobem poškodí místní ekonomiky v EU i ve Spojeném království a že za to nakonec zaplatí občané. EU vyčlení prostředky na ochranu svých regionů, které tato skutečnost zasáhne nejvíce, je však jasné, že ekonomika Spojeného království je ohrožena v téměř pětkrát větší míře než zbytek Evropské unie. Všichni si přejeme, aby byla dohoda uzavřena, a stávající dohoda je nesrovnatelně lepší než katastrofální situace, jež by nastala bez ní.“

François Decoster (FR/ALDE), předseda meziregionální skupiny Brexit ve VR, kterou tvoří 22 členů z různých členských států, vyzval před nedávnem k tomu, aby EU v rámci svých regionálních fondů – tj. politiky soudržnosti – vyčlenila nové prostředky pro regiony, kterých se bezprostředně dotkne změna vnitřní hranice na hranici vnější. EU tento návrh v nedávné době schválila.

Pan Decoster, místopředseda rady regionu Hauts-de-France, prohlásil: „Jakožto představitel regionu, který leží u Lamanšského průlivu a v němž se nachází jeden z největších evropských přístavů, Calais, jsem od samého počátku věděl, že brexit v jakékoli formě bude pro naši ekonomiku nepříznivý. Avšak regiony v severozápadní Evropě nejsou jedinou částí EU, která by si měla dělat starosti. Brexit pravděpodobně prohloubí regionální rozdíly v mnoha evropských zemích, jakož i v Irsku a ve Spojeném království, což bude nezbytné zohlednit v rámci politiky soudržnosti EU.“

V souvislosti s obavami z toho, že se nedosáhne dohody ohledně irského ostrova, předseda Lambertz (BE/SES) doplnil: „Je načase, aby politici přestali hrát mocenské hry a začali myslet především na občany. To znamená, že je nutné zaručit co nejdříve všem občanům jejich práva a zabránit riskantním následkům brexitu bez dohody, při němž by na irském ostrově vznikla tvrdá hranice. Dohoda o vystoupení z EU, jež byla dohodnuta v listopadu 2018, zůstává tím nejlepším a jediným dostupným řešením.“

Michael Murphy (IE/ELS), člen rady hrabství Tipperary, vedoucí irské delegace ve VR a místopředseda meziregionální skupiny Brexit, se k tomuto názoru připojil a uvedl: „Brexit uškodí všem zúčastněným stranám, a studie, která nám dnes byla prezentována, to potvrzuje. Lze s jistotou říci, že dopad brexitu se v prvé řadě projeví na místní a regionální úrovni. V mém regionu se tak vlastně již děje – řada podniků působících v zemědělsko-potravinářském odvětví ukončuje svou činnost kvůli nestálému kurzu libry. Nejvíce postiženy budou regiony, které se Spojeným královstvím obchodují nejintenzivněji, a studie dokládá, že mnohé z těchto regionů mají již nyní poměrně slabou ekonomiku.“

VR zorganizoval v uplynulých 22 měsících řadu diskusí, jichž se ve dvou případech zúčastnil Michel Barnier , hlavní vyjednavač EU pro jednání o vystoupení Spojeného království z EU. Tyto diskuse byly zaměřeny mimo jiné na občany, obchod a příhraniční regiony. Vyšlo během nich najevo, že občané EU a Spojeného království pociťují nejistotu a že brexit by mohl způsobit náklady přístavům, odvětví rybolovu, cestovního ruchu a zemědělství a oblasti výzkumu a vzdělávání. Pan Barnier by se měl rovněž zúčastnit summitu regionů a měst , který VR pořádá v Bukurešti dne 14. března, pouhé dva týdny před plánovaným vystoupením Spojeného království z EU.

Kromě toho VR ve spolupráci se sdružením Eurochambres uskutečnil průzkum mezi místními a regionálními orgány a místními obchodními komorami a nechal vypracovat nezávislou studii, z níž jsou patrné rozdílné hospodářské důsledky v jednotlivých částech Evropy, přičemž nejhůře má být postiženo Spojené království a Irsko a značně se situace dotkne například Belgie, Francie, Německa a Nizozemska.

VR v této věci vydal v  březnu 2017 a v  květnu 2018 dvě politická usnesení, v nichž zdůraznil, že je důležité zabezpečit mír a zamezit vzniku hranice mezi Irskem a Severním Irskem, a zároveň vyzval EU k tomu, aby místním a regionálním orgánům pomohla vypořádat se s dopady brexitu. VR se vyslovuje pro to, aby byly mezi EU a Spojeným královstvím v budoucnu navázány takové vztahy, které umožní úzkou spolupráci s regiony, městy, podniky a vysokými školami v Anglii, Skotsku, Walesu a Severním Irsku.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NO-DEAL-BREXIT-DAMAGES-IRELAND.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NO-DEAL-BREXIT-DAMAGES-IRELAND.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NO-DEAL-BREXIT-DAMAGES-IRELAND.ASPX

Staňte se členy Evropské sítě místních a regionálních zastupitelů (#EUCouncillors)
Staňte se členy Evropské sítě místních a regionálních zastupitelů (#EUCouncillors)
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NO-DEAL-BREXIT-DAMAGES-IRELAND.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NO-DEAL-BREXIT-DAMAGES-IRELAND.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023