Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Poslanci Evropského parlamentu a místní vedoucí představitelé budou bojovat za odpovídající pravidla a finanční prostředky pro silnější politiku soudržnosti  

Poslanci Evropského parlamentu a členové Evropského výboru regionů jednomyslně prohlásili, že budou bojovat za odpovídající pravidla a finanční prostředky, jež by posílily politiku soudržnosti na období 2021–2027. Naléhavě vyzvali členské státy, aby projevily jasné ambice směřující k větší soudržnosti a skutečnému rozpočtu EU.

Na společné schůzi Výboru pro regionální rozvoj (REGI) Evropského parlamentu a Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU (COTER) Evropského výboru regionů, která se konala dne 8. října v Bruselu v rámci Evropského týdne regionů a měst, se diskutovalo o jednáních o rozpočtu EU na období 2021–2027 a o nařízeních o evropských strukturálních a investičních fondech (ESI fondech).

Poslanci EP a místní vedoucí představitelé v posledních letech mobilizovali k obraně silné politiky soudržnosti na období 2021–2027, která bude i nadále podporovat občany a podniky ve všech evropských regionech a zapojí regionální a místní samosprávy do rozhodování o investicích. Společně rovněž hájí zjednodušená pravidla a politiku soudržnosti EU, jež nebude podléhat podmínkám, které přímo nesouvisejí s jejími cíli a příjemci. Výbor REGI a komise COTER kritizovaly rozpočtové škrty požadované některými členskými státy a možné oslabení legislativního rámce pro zapojení místních subjektů a připomněly postoj Evropského parlamentu i Výboru regionů.

Členové výboru REGI a komise COTER své obavy a priority rovněž připomněli komisaři pro regionální politiku Johannesi Hahnovi , který je zároveň budoucím komisařem pro rozpočet EU. V diskusi bylo zdůrazněno, že je potřeba zajistit dostatečné finanční prostředky, které by pomohly všem regionům a městům EU stát se ekologičtějšími, inkluzivnějšími a inteligentnějšími, tím, že se zefektivní využívání ESI fondů. Připomněli, že vztah mezi politikou soudržnosti a strukturálními reformami musí být oboustranný, že cíle politiky soudržnosti by neměly být využívány k jiným účelům a že je rovněž nezbytné postarat se o to, aby byl cíl soudržnosti průřezově uplatňován ve všech politikách EU, jak to vyžadují Smlouvy. Společnými prioritami, které nebudou oslabovány přístupem k reformám „shora dolů“, jenž je zacílen na úsporná opatření, se musí stát snižování nerovností a podpora dosažení cílů udržitelného rozvoje.

„Nedostatečné ambice ve vztahu k politice soudržnosti jsou také nedostatečnými ambicemi ve vztahu k Evropě. Škrty v rozpočtu by pro evropský projekt byly tvrdou ranou. Znamenalo by to, že se začínáme vzdávat, a tak necháváme eurofoby vítězit. To nedopustíme,“ řekl Younous Omarjee , předseda výboru REGI.

„Politika soudržnosti je nejvýznamnější investiční politikou, kterou mají naše města a regiony k dispozici. Možnost zdržení příštího víceletého finančního rámce, jež by tuto politiku na jeden až dva roky zastavila, by měla přímý dopad na boj proti klimatické krizi a zvýšila by narůstající sociální a územní nerovnosti,“ uvedla Isabelle Boudineau (FR/SES), předsedkyně komise COTER.

Kontakt:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 22822461

Mobil: +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Olivier Plumandon

Olivier.plumandon@ep.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023