Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní představitelé a evropský komisař Oettinger prohlašují, že je třeba přijmout rozpočet EU před volbami do Evropského parlamentu, aby byla zajištěna kontinuita investic  

Během diskuse v Evropském výboru regionů v Bruselu místní a regionální politici a komisař pro rozpočet EU Günther Oettinger vyzvali k tomu, aby bylo dosaženo dohody o novém víceletém finančním rámci (VFR), který stanoví roční stropy výdajů pro všechny politiky EU na období 2021–2027, ještě před příštími evropskými volbami v roce 2019, a byla tak zajištěna kontinuita podpory, kterou EU poskytuje občanům a podnikům.

Místní a regionální představitelé EU podporují úsilí Evropské komise o to, aby se zvýšily investice do vzdělávání, výzkumu, mládeže a migrace. Zasazují se také o navrhovaná opatření, jejichž cílem je to, aby byl rozpočet EU méně závislý na finančních příspěvcích členských států. Zástupci měst a regionů zároveň poukazují na to, že navržené 10% snížení finančních prostředků na politiku soudržnosti ohrozí jejich schopnost vyrovnávat rozdíly mezi místními společenstvími v Unii a šířit v nich inovace.

Místní a regionální představitelé EU zdůraznili, že je nutné nejen to, aby byly k dispozici odpovídající finanční prostředky, ale je také třeba řádně definovat úlohu regionů a měst při vytváření nové generace všech politik EU, aby se zlepšila součinnost těchto politik a měly výraznější dopad. V tomto ohledu budou rozhodujícím krokem návrhy Evropské komise týkající se nových nařízení o finančních prostředcích EU, které mají být zveřejněny na konci května a na začátku června.

Předseda Evropského výboru regionů Karl-Heinz Lambertz poznamenal: „Návrh rozpočtu EU stanovuje správné priority, i když to, co skutečně potřebujeme, je vyšší rozpočet EU pro ambicióznější budoucnost Unie. Výbor proto vyzývá k tomu, aby byl zvýšen na 1,3 % HND EU-27.  Je nepopiratelné, že Evropa musí řešit nové výzvy, jako jsou migrace a obrana, ale nemělo by k tomu docházet na úkor politiky soudržnosti EU. Zásadní otázkou nyní bude, jak tyto finanční prostředky spravovat a jak zajistit včasné dosažení dohody, aby mohly místní a regionální orgány plánovat do budoucna.“

Komisař Oettinger vzal na vědomí obavy regionů a vyzval místní představitele, aby společně s vládami svých členských států usilovali o zajištění podpory přiměřenému rozpočtu EU. Vyzval rovněž členy VR, aby při posuzování návrhu Komise věnovali náležitou pozornost novým programům: „Fondy soudržnosti jsou důležité, ale nejsou jediné. Jedná se například o výzkum, který se také provádí v regionech, a o ochranu hranic či migraci. Pokud zdvojnásobíme finanční prostředky určené na program Erasmus+, bude to ve prospěch vašich dětí a nikoli dětí Komise! Do svých výpočtů tedy nezahrnujte pouze strukturální fondy, ale zohledněte i další programy, které jsou pro vaši každodenní činnost také důležité a přínosné.“

Poznámka pro redaktory

ALIANCE SOUDRŽNOSTI

VR prosazuje silnější politiku soudržnosti po roce 2020 a za tímto účelem spolu s nejvýznamnějšími územními sdruženími EU zahájil iniciativu Aliance soudržnosti (#CohesionAlliance), což je hnutí vycházející z místní úrovně, které je otevřené všem, kdo jsou přesvědčeni o tom, že politika soudržnosti EU musí být i nadále pilířem budoucnosti EU. Od jejího zahájení v říjnu minulého roku se k alianci každý den přidávají další subjekty, mezi nimi regionální a místní orgány, sdružení podnikatelů, akademická obec, odborové organizace a expertní skupiny.

Více informací o iniciativách, prohlášeních a pozičních dokumentech #CohesionAlliance je k dispozici na stránkách http://cohesionalliance.eu .

Program květnového plenárního zasedání VR

Kontakt:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 22822461

Mobil: +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023