Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní představitelé a evropský komisař Oettinger prohlašují, že je třeba přijmout rozpočet EU před volbami do Evropského parlamentu, aby byla zajištěna kontinuita investic  

Během diskuse v Evropském výboru regionů v Bruselu místní a regionální politici a komisař pro rozpočet EU Günther Oettinger vyzvali k tomu, aby bylo dosaženo dohody o novém víceletém finančním rámci (VFR), který stanoví roční stropy výdajů pro všechny politiky EU na období 2021–2027, ještě před příštími evropskými volbami v roce 2019, a byla tak zajištěna kontinuita podpory, kterou EU poskytuje občanům a podnikům.

Místní a regionální představitelé EU podporují úsilí Evropské komise o to, aby se zvýšily investice do vzdělávání, výzkumu, mládeže a migrace. Zasazují se také o navrhovaná opatření, jejichž cílem je to, aby byl rozpočet EU méně závislý na finančních příspěvcích členských států. Zástupci měst a regionů zároveň poukazují na to, že navržené 10% snížení finančních prostředků na politiku soudržnosti ohrozí jejich schopnost vyrovnávat rozdíly mezi místními společenstvími v Unii a šířit v nich inovace.

Místní a regionální představitelé EU zdůraznili, že je nutné nejen to, aby byly k dispozici odpovídající finanční prostředky, ale je také třeba řádně definovat úlohu regionů a měst při vytváření nové generace všech politik EU, aby se zlepšila součinnost těchto politik a měly výraznější dopad. V tomto ohledu budou rozhodujícím krokem návrhy Evropské komise týkající se nových nařízení o finančních prostředcích EU, které mají být zveřejněny na konci května a na začátku června.

Předseda Evropského výboru regionů Karl-Heinz Lambertz poznamenal: „Návrh rozpočtu EU stanovuje správné priority, i když to, co skutečně potřebujeme, je vyšší rozpočet EU pro ambicióznější budoucnost Unie. Výbor proto vyzývá k tomu, aby byl zvýšen na 1,3 % HND EU-27.  Je nepopiratelné, že Evropa musí řešit nové výzvy, jako jsou migrace a obrana, ale nemělo by k tomu docházet na úkor politiky soudržnosti EU. Zásadní otázkou nyní bude, jak tyto finanční prostředky spravovat a jak zajistit včasné dosažení dohody, aby mohly místní a regionální orgány plánovat do budoucna.“

Komisař Oettinger vzal na vědomí obavy regionů a vyzval místní představitele, aby společně s vládami svých členských států usilovali o zajištění podpory přiměřenému rozpočtu EU. Vyzval rovněž členy VR, aby při posuzování návrhu Komise věnovali náležitou pozornost novým programům: „Fondy soudržnosti jsou důležité, ale nejsou jediné. Jedná se například o výzkum, který se také provádí v regionech, a o ochranu hranic či migraci. Pokud zdvojnásobíme finanční prostředky určené na program Erasmus+, bude to ve prospěch vašich dětí a nikoli dětí Komise! Do svých výpočtů tedy nezahrnujte pouze strukturální fondy, ale zohledněte i další programy, které jsou pro vaši každodenní činnost také důležité a přínosné.“

Poznámka pro redaktory

ALIANCE SOUDRŽNOSTI

VR prosazuje silnější politiku soudržnosti po roce 2020 a za tímto účelem spolu s nejvýznamnějšími územními sdruženími EU zahájil iniciativu Aliance soudržnosti (#CohesionAlliance), což je hnutí vycházející z místní úrovně, které je otevřené všem, kdo jsou přesvědčeni o tom, že politika soudržnosti EU musí být i nadále pilířem budoucnosti EU. Od jejího zahájení v říjnu minulého roku se k alianci každý den přidávají další subjekty, mezi nimi regionální a místní orgány, sdružení podnikatelů, akademická obec, odborové organizace a expertní skupiny.

Více informací o iniciativách, prohlášeních a pozičních dokumentech #CohesionAlliance je k dispozici na stránkách http://cohesionalliance.eu .

Program květnového plenárního zasedání VR

Kontakt:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 22822461

Mobil: +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023