Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Podmínky pro fungování místní demokracie v zemích procesu rozšíření se neustále zhoršují  
EU se musí z dlouhodobého hlediska zaměřit na celou oblast Balkánu a podporovat při tom změny vycházející zdola.

Evropská unie by měla v mnohem větší míře podporovat upevňování efektivní a nezávislé veřejné správy v balkánských a tureckých obcích a regionech. To by – jak Evropský výbor regionů uvádí ve svém stanovisku přijatém 12. února – pomohlo překonat „stále nepříznivější podmínky“, s nimiž se potýká občanská společnost v některých zemích, podnítit hospodářský růst a obecněji vzato urychlit udržitelný rozvoj.

Evropský výbor regionů svá doporučení předložil nedlouho poté, co Evropská komise formulovala nové návrhy týkající se rozšíření, a čtyři dny před neformálním setkáním čelných představitelů balkánských zemí s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem.

Zpravodaj stanoviska Jaroslav Hlinka (SK/SES), starosta městské části Košice-jih, prohlásil: „EU musí být důvěryhodná, a být důvěryhodným znamená plnit své sliby. Musí tudíž v souladu s doporučením Evropské komise zahájit přístupová jednání se Severní Makedonií a Albánií a měla by neprodleně uvolnit vízový režim pro obyvatele Kosova. V zájmu důvěryhodnosti však také musí přijít s přesvědčivějšími návrhy, jak ostatním balkánským zemím a Turecku pomoci docílit pokroku. V souvislosti s tím je třeba se postavit skutečnosti, že mnozí vedoucí činitelé na celostátní úrovni neprojevují politickou vůli a vyvíjejí tlak na místní politiky, občanskou společnost a nezávislé sdělovací prostředky. Tento trend je nutné zastavit a zvrátit. Musíme rozsáhleji investovat do udržitelného a zdola vycházejícího rozvoje místních komunit a jejich základních stavebních prvků, tj. občanské společnosti, nezávislých médií a místní samosprávy. V opačném případě bude nadále docházet k oslabování místní demokracie a tyto země nebudou schopny dosáhnout cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2030 ani skutečně docílit svého vstupu do EU.“

Více než 60 % právních předpisů EU se provádí na místní úrovni, jedna třetina rozpočtu EU putuje na regionální rozvoj a 65 % cílů udržitelného rozvoje vyžaduje zapojení regionů a měst.

Jedná se o nejnovější z  řady každoročně vydávaných stanovisek k politice EU v oblasti rozšíření. Na rozdíl od uplynulých let v něm VR položil větší důraz na obecnější cíle dlouhodobějšího rázu pro tento region, a to v podobě samostatné části věnované úloze místních a regionálních orgánů při provádění Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030. Zdůrazňuje v ní především opatření v oblasti klimatu a také výhody, které městům a regionům přináší připojení se k Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky, což je zdola vycházející hnutí, jemuž EU poskytuje technickou a politickou podporu.

V připomínkách, v nichž se VR vyjadřuje k místní politice v jednotlivých zemích, upozorňuje na to, že nesplňuje nejenom unijní, ale ani celoevropské normy. O tom, že se v Mostaru v Bosně a Hercegovině nedaří uspořádat volby do místního zastupitelstva, VR hovoří jako o „bezprecedentním porušování zásad zakotvených v článku 3 Evropské charty místní samosprávy“. V případě Turecka pak některé jeho počínání – nařízení Nejvyšší volební rady opakovat místní volby v Istanbulu, sesazení demokraticky zvolených starostů měst Diyarbakır, Mardin a Van a „další represe proti členům a zaměstnancům obecních rad“ – označil za „neslučitelné s duchem a zásadami Evropské charty místní samosprávy“.

VR rovněž vyjádřil znepokojení nad tím, že Srbsko a Černá Hora neprojevují snahu zmírnit polarizaci své politické scény, a obzvláště pak vyzval Komisi k tomu, aby přiměla Srbsko zabývat se „obviněními ze zastrašování“ demokraticky zvolených veřejných činitelů z opozičních stran, především v obcích Paraćin, Šabac a Čajetina. S oběma zeměmi již byla zahájena přístupová jednání.

Jedním z konkrétních kroků, které by EU podle VR měla učinit, je vytvoření zvláštní položky v dlouhodobém rozpočtu EU určené místním a regionálním orgánům. Tento návrh má podporu Evropského parlamentu. Předseda Evropské rady Charles Michel vyjádřil naději, že budou jednání o rozpočtu dovršena na summitu, který začne 20. února.

VR poukazuje na řadu existujících programů a mechanismů – například SIGMA , TAIEX Twinning –, do nichž by mohly být zahrnuty orgány na nižší než celostátní úrovni v tomto regionu s cílem podpořit správu a řízení na místní úrovni a poskytnout prostředky na odbornou přípravu a vzájemnou spolupráci. Uvítal by však také, kdyby Komise na pomoc místním a regionálním orgánům navrhla nová opatření a nové nástroje a mechanismy.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-DEMOCRACY-FACES-INCREASINGLY-HOSTILE-ENVIRONMENT-IN-ENLARGEMENT-COUNTRIES.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-DEMOCRACY-FACES-INCREASINGLY-HOSTILE-ENVIRONMENT-IN-ENLARGEMENT-COUNTRIES.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-DEMOCRACY-FACES-INCREASINGLY-HOSTILE-ENVIRONMENT-IN-ENLARGEMENT-COUNTRIES.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/UKRAINES-REGIONS-AND-CITIES-TAKE-FURTHER-STEPS-TOWARDS-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-DEMOCRACY-FACES-INCREASINGLY-HOSTILE-ENVIRONMENT-IN-ENLARGEMENT-COUNTRIES.ASPX

Ukraine's regions and cities take further steps towards EU
Ukraine's regions and cities take further steps towards EU
05.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-DEMOCRACY-FACES-INCREASINGLY-HOSTILE-ENVIRONMENT-IN-ENLARGEMENT-COUNTRIES.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023