Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Zástupci místních orgánů upozorňují Charlese Michela, že konference o budoucnosti Evropy musí upevnit demokratický model EU a posílit základy Evropy, tj. její regiony, města a vesnice.  

Předseda Evropské rady Charles Michel diskutoval se členy Evropského výboru regionů o budoucnosti Evropy a o zeleném oživení po pandemii COVID-19

Evropský výbor regionů přivítal na svém plenárním zasedání (#CoRplenary) dne 17. března předsedu Evropské rady Charlese Michela. Ten představil svou vizi toho, jakou úlohu by místní a regionální orgány měly hrát v procesu oživení Evropy a v rámci evropské demokracie. Dále pak se členy VR debatoval o budoucnosti Evropy (záznam této diskuse můžete zhlédnout zde ).

Předseda VR Apostolos Tzitzikostas tlumočil Charlesi Michelovi očekávání regionů a měst. Uvedl: „V posledních dvanácti měsících se celou Evropou prohnalo onemocnění COVID-19. Avšak ani v těchto velmi těžkých časech nepřestal Evropský výbor regionů pracovat, a pracovat nepřestali ani hejtmani, starostové či regionální a místní zastupitelé, kteří přímo na místě dennodenně bojují za záchranu životů, pracovních míst a místních podniků. Krize COVID-19 jasně ukázala, že současná dvourozměrná Evropa, opírající se pouze o členské státy a Brusel, má jen omezené možnosti. Konference o budoucnosti Evropy skýtá jedinečnou příležitost, jak upevnit náš společný ‚evropský dům demokracie‘. To však nebude nic platné a v životě lidí se tím nic nezmění, stane-li se z tohoto procesu jakási ‚soutěž krásy‘ mezi orgány EU a hlavními městy jednotlivých států. Cílem musí být vybudovat lepší, otevřenější a méně byrokratickou, odolnou, udržitelnou a efektivnější Evropu. Musíme společně přispět k modernizaci ‚evropského domu demokracie‘, jehož ochrannou střechou je EU, silnými zdmi členské státy a pevnými základy regiony, města a vesnice.“

Předseda Evropské rady Charles Michel prohlásil: „Jelikož jsem i já sám působil v místních orgánech ve Valonsku, vím, jak významná je úloha regionálních a místních orgánů při překonávání této krize, která již rok sužuje Evropu a celý svět. Ukázaly, jak důležitou součástí demokracie jsou, neboť stály v první linii poskytování služeb našim občanům. Byly a jsou velmi aktivní a podnikly konkrétní kroky. Dokázaly, že místní politici jsou naprosto legitimní a mají svou úlohu. Tváří v tvář všem výzvám a příležitostem, před nimiž Evropská unie stojí – ať už jde o ochranu hodnot a demokracie, zelené oživení po skončení pandemie COVID-19, nebo digitalizaci –, považuji místní a regionální představitele za cenné partnery, s nimiž musí vlády úžeji spolupracovat. Mají nejblíže lidem, jsou pragmatičtí, mají přímý kontakt občany a vědí, jak je mobilizovat. Je nutné, aby byli více zapojeni do plánů na podporu oživení, neboť spravují více než 30 % veřejných investic a mohou zásadně přispět k dosažení úspěchu. V rámci konference o budoucnosti Evropy je jen a pouze na nich, jak se zapojí do diskuse. Rád bych, aby ‚evropské kouzlo‘ bylo více prodchnuto energií, kterou vyvíjejí místní a regionální orgány v každodenním životě.“

První místopředseda VR Vasco Cordeiro řekl: „Bude-li konference o budoucnosti Evropy chtít uspět na všech frontách, pak je na nejlepší cestě k tomu, aby ztroskotala. Měla by se soustředit především na dvě oblasti: jak Evropa funguje a jak by měla fungovat. V obou případech je úloha místních a regionálních orgánů nepostradatelná. To platí rovněž pro oživení Evropy. Je načase realizovat pilíř sociálních práv a také zajistit, aby obecná úniková doložka platila i v příštím roce. Z tohoto důvodu také Evropský výbor regionů požaduje zlaté pravidlo pro udržitelné investice.“

Místní orgány usilují společně s Unií o digitalizaci venkovských oblastí, propojení nejvzdálenějších ostrovních nebo horských regionů, modernizaci malých a středních podniků a škol a zvýšení odolnosti území. Regiony, města a vesnice přispívají k „ozeleňování“ Evropy, neboť provádějí 70 % všech unijních právních předpisů a opatření na zmírňování změny klimatu a 90 % politik pro přizpůsobení se změně klimatu. VR zřídil skupinu na vysoké úrovni pro evropskou demokracii , která má podpořit jeho činnost v rámci konference.

Kontakt:

Michele Cercone

Mobilní tel.: +32 (0)498 982 349

michele.cercone@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023