Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Společné tiskové prohlášení předsedy vlády spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko Armina Lascheta a předsedy Evropského výboru regionů Apostolose Tzitzikostase  

Předseda vlády spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko Armin Laschet přivítal v úterý 3. března na státním kancléřství v Düsseldorfu nově zvoleného předsedu Evropského výboru regionů Apostolose Tzitzikostase. Hovořili spolu o výzvách, před nimiž Evropa v současnosti stojí, mj. o vážné situaci na řecko-turecké hranici a rychle se šířící nákaze koronavirem.

Předseda vlády Laschet řekl : „Bylo mi potěšením setkat se s předsedou VR Tzitzikostasem a těším se na naši spolupráci v nadcházejících letech. Evropský výbor regionů je nejdůležitějším hlasem regionů v Evropě. Jsem přesvědčen, že jeho předseda Tzitzikostas tento hlas dále posílí a postará se o to, aby byl slyšet v celé Evropské unii. K řešení současných výzev totiž potřebujeme silnější Evropu a společný postup.“

Předseda Tzitzikostas uvedl: „Bylo mi dnes velkou ctí setkat se s předsedou vlády Laschetem. Je vizionářským a spolehlivým vedoucím představitelem Německa a angažovaným Evropanem. To, čeho dosáhl ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, je pro nás všechny příkladem toho, jak mohou evropské regiony řešit společné výzvy v zájmu občanů. EU musí naléhavě přijmout opatření k pragmatickému řešení migrace. Nejedná se o vnitrostátní záležitost, ale o záležitost EU, která se týká všech evropských občanů.“

Předseda vlády spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a předseda Evropského výboru regionů jsou odhodláni vypořádat se s rozdíly a rostoucí polarizací v Evropské unii. „Potřebujeme k tomu však společnou evropskou vizi, díky níž se prohloubí spolupráce mezi členskými státy, regiony, městy a obcemi. Evropská unie potřebuje nový impuls k řešení dalekosáhlých změn, které našim občanům přináší digitalizace, demografie a potřeba bojovat proti změně klimatu,“ prohlásil Armin Laschet .

Základním předpokladem tohoto nového impulsu je včasné dosažení ambiciózní dohody o budoucím rozpočtu EU (víceletém finančním rámci), který bude založen na spravedlivé rovnováze mezi těmi, kteří mají z našeho společného trhu největší prospěch, a těmi, kteří stále ještě zaostávají.

Předseda vlády spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a předseda Evropského výboru regionů rovněž diskutovali o nedávných návrzích Evropské komise, které se týkají Zelené dohody a umělé inteligence. Uvítali tyto snahy a zdůraznili, že musí být doplněny o společné úsilí na vnitrostátní a místní a regionální úrovni. Nadcházející německé předsednictví Rady EU v druhé polovině roku 2020 má potenciál řešit současné výzvy a spojit Evropskou unii.

Armin Laschet a Apostolos Tzitzikostas zejména zdůraznili potřebu pomoci těm regionům, které jsou obzvláště zasaženy rozhodnutím EU dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. „Zejména uhelné regiony procházející transformací, jako je Rheinisches Revier, potřebují evropskou podporu na rozvoj infrastruktury, posílení inovační kapacity a zajištění investic do odborné přípravy a změn kvalifikace. Vítáme proto návrh nového Fondu EU pro spravedlivou transformaci, který tyto regiony podpoří,“ uvedl Apostolos Tzitzikostas .

Výjezdní schůze předsednictva Evropského výboru regionů, která se bude konat dne 11. září v parlamentu spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, bude příležitostí ke společné diskusi o budoucnosti Evropy a k hledání řešení toho, jak poskytnout lepší zpětnou vazbu ohledně předpisů EU a přiblížit Evropu jejím občanům.

Mluvčí předsedy:

Michele Cercone

Tel.: +32 (0)498982349

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/JOINT-PRESS-STATEMENT-BY-MINISTER-PRESIDENT-OF-NORTH-RHINE-WESTPHALIA-ARMIN-LASCHET-AND-PRESIDENT-OF-THE-EUROPEAN-COMMITT.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/JOINT-PRESS-STATEMENT-BY-MINISTER-PRESIDENT-OF-NORTH-RHINE-WESTPHALIA-ARMIN-LASCHET-AND-PRESIDENT-OF-THE-EUROPEAN-COMMITT.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/JOINT-PRESS-STATEMENT-BY-MINISTER-PRESIDENT-OF-NORTH-RHINE-WESTPHALIA-ARMIN-LASCHET-AND-PRESIDENT-OF-THE-EUROPEAN-COMMITT.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/JOINT-PRESS-STATEMENT-BY-MINISTER-PRESIDENT-OF-NORTH-RHINE-WESTPHALIA-ARMIN-LASCHET-AND-PRESIDENT-OF-THE-EUROPEAN-COMMITT.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/JOINT-PRESS-STATEMENT-BY-MINISTER-PRESIDENT-OF-NORTH-RHINE-WESTPHALIA-ARMIN-LASCHET-AND-PRESIDENT-OF-THE-EUROPEAN-COMMITT.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023