Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní představitelé naléhají, aby členské státy EU zvýšily své ambice v oblasti klimatu a dohodly se na nejméně 55% snížení emisí CO 2 do roku 2030  

VR jednal s německou ministryní životního prostředí o tom, jak dosáhnout ekologického, odolného a spravedlivého oživení

Místní a regionální představitelé dnes poukázali na to, že Evropa musí z koronavirové krize vyvodit patřičné důsledky a připravit půdu pro ekologické oživení tím, že umožní městům a regionům zaujmout prvořadé místo v boji proti změně klimatu. Tento závěr vyplynul z diskuse členů Evropského výboru regionů s německou spolkovou ministryní pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost Svenjou Schulze. Evropský výbor regionů rovněž vyzval všechny hlavy států a předsedy vlád EU-27, aby zvýšili své ambice a schválili tento týden alespoň 55% snížení emisí do roku 2030.

Na zasedání Evropské rady tento týden budou vedoucí představitelé 27 členských států EU usilovat o dosažení dohody týkající se nového cíle EU v oblasti snižování emisí do roku 2030. Evropská komise navrhuje snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % ve srovnání s úrovní v roce 1990. Evropský výbor regionů tento návrh podporuje. Vedoucí představitelé regionů, měst a vesnic v EU během virtuální diskuse na plenárním zasedání Výboru zdůraznili, že koronavirová krize by neměla zabránit tomu, aby EU dostála svému závazku vyřešit krizi v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti díky novému, ambicióznějšímu cíli pro rok 2030.  Úspěšné provádění Zelené dohody pro Evropu, která je novou strategií EU pro růst, se musí opírat o  konkrétní projekty na místní úrovni a musí být založeno na decentralizovaném přístupu.

Apostolos Tzitzikostas , předseda Evropského výboru regionů a guvernér řeckého regionu Střední Makedonie, prohlásil : „Naše hospodářství a klima jsou v kritické situaci a všechny regiony, města a vesnice potřebují, aby v Evropě nastalo vyvážené, spravedlivé a ekologické oživení. Členské státy EU se musí dohodnout na snížení emisí CO 2 nejméně o 55 % do roku 2030 a neprodleně schválit dlouhodobý rozpočet EU a plány na podporu oživení. To je zásadně důležité pro to, abychom do roku 2050 v Evropě dospěli k uhlíkové neutralitě a zajistili rychlý přechod k udržitelnější ekonomice, ochranu pracovních míst a vytváření nových příležitostí.“

Spolková ministryně Svenja Schulze na plenárním zasedání VR dne 8. prosince uvedla: „Klíčový faktor úspěchu politiky v oblasti životního prostředí a klimatu je nám stejně jako v boji proti koronavirové pandemii dobře známý. Je jím účinná spolupráce mezi všemi politickými úrovněmi – evropskou, vnitrostátní, regionální a místní. Zelená dohoda je strategií pro hospodářské oživení Evropy, díky níž se Evropa stane odolnější, konkurenceschopnější a příjemnější pro život. Je nezbytné, aby členské státy brzy dosáhly dohody o víceletém finančním rámci a facilitě na podporu oživení a odolnosti, jež by umožnila vynaložit obrovské množství prostředků na ochranu klimatu a biologickou rozmanitost.“

Starosta Sevilly a předseda komise ENVE VR a  pracovní skupiny pro provádění Zelené dohody na místní úrovni Juan Espadas (ES/SES) prohlásil: „Oživení po koronavirové krizi představuje příležitost, jak znovu vybudovat Evropu udržitelným způsobem a urychlit tolik potřebnou ekologickou transformaci. Ať již jde o záchranu ekonomiky prostřednictvím silného evropského rozpočtu či o provádění radikálních opatření v oblasti klimatu, nesmíme ztrácet čas. Plán dosažení cíle v oblasti klimatu do roku 2030 se může tento týden stát jedním z hlavních úspěchů předsednictví. Města a regiony jsou připraveny jednat.“

Stávající předsednictví Rady, které skončí po šesti měsících dne 31. prosince, požádalo VR o vypracování dvou stanovisek, což svědčí o odhodlání německé vlády rozsáhle zapojit místní a regionální orgány do politiky v oblasti klimatu. V  prvním stanovisku se posuzují možnosti, jak se preventivně přizpůsobit změně klimatu, a Evropská komise je v něm naléhavě vyzývána, aby vypracovala novou strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu s jasnými cíli a ukazateli v souladu se zásadami aktivní subsidiarity a proporcionality.

Zpravodaj Markku Markkula (FI/ELS) , který je předsedou rady města Espoo a bývalým předsedou VR (v letech 2015–2017), uvedl: „Politické vedení by mělo ke změně klimatu přistupovat jako k naléhavé situaci, kterou je třeba společně řešit pomocí inovativních opatření, jež umožní překonat uzavřený způsob myšlení a překážky a zohlednit politiky v oblasti zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně. To znamená, že je nutné klást si v oblasti klimatu daleko vyšší ambice, než o jakých se nyní na úrovni EU jedná, a poskytnout městům a regionům nástroje, které jsou nezbytné k vypracování územních řešení. Politika přizpůsobování nemůže fungovat, pokud nebude přihlížet k potřebám, názorům a odborným znalostem regionů a měst.“

Druhé stanovisko , které se zaměřuje na dopad změny klimatu v regionech a obsahuje první hodnocení Zelené dohody pro Evropu, představí ve středu zpravodaj Andries Gryffroy (BE/EA). Tento poslanec Vlámského parlamentu uvedl: „Zelená dohoda bude úspěšná pouze tehdy, bude-li podporovat přístup zdola nahoru. Vyzýváme k užší spolupráci s Evropskou komisí, abychom zajistili, že budou mít regiony a města při jejím provádění ústřední úlohu. Několik regionů a měst přijalo plány energetické transformace nebo místní zelené dohody. Ty se však jen málokdy odrážejí ve vnitrostátních plánech a strategiích. Navrhujeme, aby byly orgány na nižší než celostátní úrovni plně zapojeny do přípravy a provádění národních plánů a aby jim byl umožněn rozsáhlejší a snadnější přístup k financování. Jsme ochotni spolupracovat s Komisí a jejím Společným výzkumným střediskem na vytvoření evropského regionálního srovnávacího přehledu, jenž umožní monitorovat a sledovat pokrok týkající se provádění právních předpisů, politik a financování v oblasti klimatu a Zelené dohody na regionální úrovni.“

Související informace

Na zasedání Evropské rady tento týden (ve dnech 10. a 11. prosince) budou vedoucí představitelé 27 členských států EU usilovat o dosažení dohody týkající se nového cíle EU v oblasti snižování emisí do roku 2030. EU by tak mohla do konce roku 2020 předložit v kontextu Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu svůj aktualizovaný vnitrostátně stanovený příspěvek. V plánu Evropské komise pro dosažení cíle v oblasti klimatu do roku 2030 se navrhuje snížit emise skleníkových plynů alespoň o 55 % ve srovnání s úrovní v roce 1990. Evropský výbor regionů tento návrh podporuje.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

David Crous

Tel.: +32 470 881 037

david.crous@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-RESILIENT-JUST-RECOVERY.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-RESILIENT-JUST-RECOVERY.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-RESILIENT-JUST-RECOVERY.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-RESILIENT-JUST-RECOVERY.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-RESILIENT-JUST-RECOVERY.ASPX

EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
10.02.2023