Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Evropská komise a Evropský výbor regionů zahájily spolupráci na realizaci Zelené dohody na místní úrovni  

Evropská komise a Evropský výbor regionů (VR) se zavázaly k zahájení nové fáze spolupráce, jež má urychlit realizaci Zelené dohody v evropských městech a regionech. Během diskuse vyzval Frans Timmermans, výkonný místopředseda Evropské komise pro Zelenou dohodu pro Evropu, místní a regionální samosprávy, aby převzaly odpovědnost za ty aspekty Zelené dohody, v nichž mají kompetence, a podílely se na jejich utváření.


Členové VR spolupráci přivítali a podpořili Zelenou dohodu, kterou označili za nejdůležitější nástroj, kterým může EU zajistit ekologické a inkluzivní hospodářské oživení ve všech regionech, městech a vesnicích.

Cílem nové spolupráce je poskytnout místním a regionálním samosprávám podporu a poznatky, jež potřebují k tomu, aby mohly účinněji žádat o prostředky z národních fondů na podporu oživení a z fondů EU. Díky tomu bude možné proměnit Zelenou dohodu ve skutečnost v každé obci, a to především pokud jde o zvyšování energetické účinnosti budov, rozvoje udržitelné dopravy a ochrany přírodního prostředí. Obě instituce budou společně pracovat na posílení možností a zapojení místních a regionálních samospráv v Evropě v rámci provádění Zelené dohody a zároveň podpoří vlády členských států v jejich úsilí učinit ze Zelené dohody pilíře svých národních investičních plánů.

Apostolos Tzitzikostas , předseda Evropského výboru regionů a guvernér řeckého regionu Střední Makedonie, k tomu uvedl: „ Nedopustíme, aby pandemie stála v cestě našemu závazku chránit naše životní prostředí. Je nutné, aby se ve všech regionech a obcích, chudých i bohatých, ve městech i na venkově, dosáhlo ekologického a spravedlivého oživení, které podpoří naši odolnost. Musíme teď spolupracovat a urychlit přechod na zelenou ekonomiku tím, že budeme na místní úrovni realizovat konkrétní projekty. Naše nová spolupráce s Evropskou komisí je zlomovým bodem našeho partnerství. Posílí možnosti a zapojení místních a regionálních samospráv a podpoří je v realizaci Zelené dohody na našich ulicích a v plnění slibů, které jsme dali našim občanům a našim dětem.“

Při svém projevu na plenárním zasedání Frans Timmermans , výkonný místopředseda Evropské komise a komisař pro Zelenou dohodu pro Evropu, prohlásil: „Klimatická opatření se rodí v ulicích našich obcí a měst. Evropská komise a Evropský výbor regionů budou spolupracovat na realizaci iniciativy „renovační vlna“ a na rozvoji čisté dopravy a zelených měst. Výbor by měl získat křeslo v politické radě Paktu starostů a primátorů a stát se významným pilířem klimatického paktu, jenž by měl být zahájen v letošním roce a jehož členové se stanou vyslanci pro otázky klimatu. Pusťme se v našich regionech do práce na ochraně klimatu, která se stane inspirací pro zbytek světa.“

VR nedávno zahájil činnost pracovní skupiny pro provádění Zelené dohody na místní úrovni , která má zajistit, že strategie EU pro udržitelný rozvoj a plány na podporu oživení po krizi způsobené pandemií COVID-19 přinesou výsledek v podobě přímého financování pro města a regiony.

Místopředsedovi Evropské komise Fransi Timmermansovi Výbor předal sbírku 200 osvědčených postupů členů VR, která dokládá, že města a regiony již na své úrovni realizují transformaci díky konkrétním projektům zaměřeným na energetickou účinnost, nízkoemisní dopravu, udržitelné hospodaření s potravinami a zelenou infrastrukturu.

Diskuse na téma Zelené dohody se uskutečnila během 140. plenárního zasedání VR a zahájení Evropského týdne regionů a měst , během něhož byl rovněž představen první výroční regionální a místní barometr a proběhly diskuse s předsedkyní Evropské komise Uršulou Von der Leyenovou a spolkovou kancléřkou Angelou Merkelovou​.

Plenární shromáždění projednalo soubor návrhů týkajících se zásadních aspektů Zelené dohody :

Klimatický pakt : Primátor Varšavy Rafał Trzaskowski (PL/ELS) představil své stanovisko Evropský klimatický pakt . Primátor Trzaskowski dále dodal: „ Jsme odhodláni podporovat naplňování Zelené dohody. Chceme realizovat ambiciózní a realistické cíle v zájmu našich obyvatel a v zájmu vytváření nových pracovních míst. Klimatický pakt by se měl opírat o dva pilíře. Tím prvním musí být úzká spolupráce mezi místními a regionálními orgány a orgány a institucemi EU na konkrétních projektech, například v oblasti renovace budov. A za druhé: klimatický pakt musí zastřešit klimatická partnerství na místní úrovni v celé EU, jejichž prostřednictvím se budeme jeden od druhého učit. Jsem primátorem Varšavy a vím, jak moc během pandemie poklesly naše rozpočty. Proto musíme získat přímý přístup k finanční podpoře EU, abychom mohly realizovat udržitelné politiky.“

Udržitelná města : Juan Espadas (ES/SES) , primátor Sevilly, člen komise ENVE a pracovní skupiny pro provádění Zelené dohody na místní úrovni, představil své stanovisko Obnovení Lipské charty o udržitelných evropských městech . Primátor Espadas uvedl: „ Kolem roku 2050 bude ve městech žít až 68 % světové populace, města tedy musí být hnací silou budování udržitelné budoucnosti. Vyzýváme německé předsednictví EU, aby obnovenou Lipskou chartu o udržitelných evropských městech učinilo na evropské úrovni závaznou, aby tak našim městům mohla spolu s Evropskou zelenou dohodou, cíli udržitelného rozvoje a posílenou Městskou agendou udávat směr na cestě k všeobecnému blahobytu .“

Biologická rozmanitost : Zpravodaj Roby Biwer (LU/SES), člen zastupitelstva obce Bettembourg, představil stanovisko VR Biologicky rozmanitá města a regiony po roce 2020 v rámci 15. zasedání konference smluvních stran Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti a strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 . Zpravodaj Biwer prohlásil: Vysíláme varovný signál k trvalému obrácení křivky úbytku biologické rozmanitosti a ekosystémů. Je nutné, aby tento cíl podpořily všechny úrovně správy a aby se stalo hlavním pilířem našeho úsilí o oživení. Evropská zelená dohoda se může stát nejdůležitějším nástrojem pro budování udržitelné budoucnosti, ochranu naší planety, řešení klimatické krize a předcházení budoucím epidemiím. Musíme začít jednat. Teď hned!“

Oběhové hospodářství : Zpravodaj Tjisse Stelpstra (NL/ECR), člen výkonné rady provincie Drenthe, představil stanovisko VR Nový akční plán pro oběhové hospodářství . Zpravodaj Stelpstra uvedl: „COVID-19 odhalil, jak jsme závislí a zranitelní. Tato krize je varovným signálem pro nás pro všechny, že musíme udělat velký krok směrem k udržitelnosti. Tento nový akční plán úzce souvisí se snižováním CO2, které je tolik nezbytné. Je nutné si stanovit konkrétní cíle a díky inovacím zavést nové standardy. Pokud můžeme něco zlepšit, tak tak učinit musíme!“

Doplňující informace

Naposled promluvil místopředseda Timmermans ke shromáždění EU měst a regionů v prosinci roku 2019 u příležitosti přijetí usnesení k Zelené dohodě . Hlavním doporučením tohoto usnesení bylo zvýšit cíl pro snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 na alespoň 55 %, což mezitím Evropské komise podpořila.

Provádění Zelené dohody na místní úrovni – Green Deal Going Local (GDGL) je nová iniciativa Evropského výboru regionů, jejímž cílem je učinit z měst a regionů pilíře Evropské zelené dohody a zajistit, že jak strategie EU pro udržitelný rozvoj, tak i plány na podporu oživení po krizi způsobené pandemií COVID-19 přinesou výsledek v podobě přímého financování pro města a regiony a konkrétních projektů pro každý územní celek. Tato iniciativa byla zahájena 15. června 2020, kdy vznikla zvláštní pracovní skupina o 13 členech . Související tisková zpráva je k dispozici zde.

Více o prvních 200 osvědčených postupech VR pro provádění Zelené dohody se můžete dozvědět v naší online mapě.

Výroční regionální a místní barometr (#EURegionalBarometer) poskytl podklady pro usnesení „Místní a regionální orgány čelí

pandemii COVID-19 a podílejí se na procesu oživení, jež bude přijato 329 členy VR 13. října ( návrh usnesení k dispozici zde ). Zahajovací projev předsedy Tzitzikostase je k dispozici na stránce předsedy Evropského výboru regionů.

Zjištění výročního regionálního a místního barometru( související tiskovou zprávu si přečtěte zde )

Kontakt: David Crous // david.crous@cor.europa.eu // +32 (0) 470 88 10 37

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023