Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Přizpůsobování se změně klimatu – nová příručka pro města a regiony je nyní on-line  

Evropský výbor regionů (VR) zveřejnil první příručku o Zelené dohodě, která je zaměřena na přizpůsobování se změně klimatu. Tato příručka je interaktivní a poskytuje informace o finanční pomoci a technických nástrojích, které lze využít k zavádění opatření k přizpůsobování se změně klimatu podle jednotlivých zeměpisných oblastí a regionálních specifik. Jejím účelem je poskytnout místním a regionálním orgánům soubor nástrojů a doporučení, který jim umožní se lépe přizpůsobit změně klimatu, minimalizovat své slabiny a budovat svou odolnost, aby co nejvíce omezily riziko katastrof, ztráty a škody.Příručka je k dispozici pro všechny členské státy EU.

Nová příručka o přizpůsobování se změně klimatu má kreativní a interaktivní design a poskytuje místním a regionálním orgánům vodítka k tomu, jak mají na místní a regionální úrovni uplatňovat Zelenou dohodu. Pomůže jim také s nalezením správných opatření k řešení rizik souvisejících se změnou klimatu. Dále obsahuje rady ohledně případových studií, finanční pomoci a technické podpory v oblasti přizpůsobování se změně klimatu. První vydání této příručky je zaměřeno na přizpůsobení se globálnímu oteplování, další vydání se pak budou soustředit na renovační vlnu a na biologickou rozmanitost.

Příručka o přizpůsobování se změně klimatu je součástí kampaně Výboru regionů nazvané „Provádění Zelené dohody na místní úrovni“, jejímž cílem je podpořit provádění Zelené dohody na místní a regionální úrovni. Vzhledem k tomu, že na provádění Zelené dohody na místní a regionální úrovni není žádný univerzální recept, obsahuje tato příručka podrobné pokyny a je uzpůsobena všem místním podmínkám (mj. městským i venkovským oblastem, ale např. i oblastem pobřežním či horským).

Zde je odkaz na internetovou stránku příručky. Po kliknutí na níže uvedený název členského státu se přímo otevře stránka s příslušnou jazykovou verzí pro danou zemi. Prozatím je příručka k dispozici pouze v angličtině.

Belgie / Bulharsko / Česká republika / Dánsko / Estonsko / Finsko / Francie / Chorvatsko / Irsko / Itálie / Kypr / Litva / Lotyšsko / Lucembursko / Maďarsko / Malta / Německo / Nizozemsko / Polsko / Portugalsko / Rakousko / Rumunsko / Řecko / Slovensko / Slovinsko / Španělsko / Švédsko

Kontakt: sekretariát oddělení pro provádění Zelené dohody na místní úrovni: greendeal@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023