Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Provádění Zelené dohody na místní úrovni – VR hledá osvědčené postupy  

Evropský výbor regionů vyzývá své členy a mladé zvolené politiky k předkládání osvědčených postupů s cílem shromažďovat, ukazovat a prosazovat v EU nízkouhlíkové projekty a podporovat jejich reprodukování. Patří Vaše město nebo Váš region k zastáncům udržitelnosti? Jste hrdí na projekty, které ve své komunitě provádíte a které souvisejí s prioritami Zelené dohody? Pak je tato výzva určena právě Vám.

Města a regiony podněcují ke změnám, a mohou tak hrát klíčovou úlohu při plnění Zelené dohody a přibližování EU k cíli klimatické neutrality. V souvislosti s pandemií COVID-19 je více než kdy jindy důležité ukázat environmentální, hospodářské a sociální přínosy nízkouhlíkových iniciativ.

Evropský výbor regionů proto vyzývá své členy a mladé zvolené politiky k předkládání osvědčených postupů s cílem shromažďovat, ukazovat a prosazovat v EU nízkouhlíkové projekty a podporovat jejich reprodukování.

Místní a regionální projekty budou sloužit jako podklady pro zřízení platformy, která bude prezentovat to, jak města a regiony již uskutečňují priority Zelené dohody a přispívají k ekologickému oživení, jehož cílem je vybudovat udržitelnější, inkluzivnější a odolnější společnost.

Projekty budou zveřejněny v interaktivní mapě VR a propagovány mezi orgány a institucemi EU, zainteresovanými stranami a sdělovacími prostředky, a to zejména během 18. Evropského týdne regionů a měst v říjnu 2020. Osvědčené postupy budou rovněž využity v souvislosti se stanoviskem k Zelené dohodě, o jehož vypracování do druhé poloviny roku 2020 požádalo Evropský výbor regionů německé předsednictví Rady Evropské unie.

S ohledem na nový rozpočet EU, který se v současné době projednává, na nástroj na podporu oživení Next Generation EU ve výši 750 miliard eur a na plány jednotlivých členských států na podporu oživení a odolnosti Evropský výbor regionů ukáže, proč je nutné, aby města a regiony byly středem pozornosti strategie oživení, a do čeho se musí prioritně investovat.

Kdo se může zúčastnit?

Členové a náhradníci Evropského výboru regionů a účastníci programu VR pro mladé zvolené politiky .

Které projekty jsou způsobilé?

Vyzýváme členy a mladé zvolené politiky, aby informovali o svých nedávných nebo probíhajících projektech a iniciativách, které přispívají k uskutečnění Zelené dohody a přibližování Evropy k cíli klimatické neutrality, počínaje energetickou účinností budov přes využívání obnovitelných zdrojů energie až po čistou mobilitu, ochranu biologické rozmanitosti či iniciativy v oblasti oběhového hospodářství. Způsobilé projekty musí přispívat ke snižování emisí CO2 v odvětvích, na něž se vztahuje Zelená dohoda – nová strategie EU zaměřená na růst s cílem dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality:

  • čistá energie a energetická účinnost (včetně energie z obnovitelných zdrojů a renovace budov),
  • udržitelná doprava,
  • zachování biologické rozmanitosti Evropy,
  • udržitelné finance a udržitelný ekologický průmysl,
  • přechod na oběhové hospodářství,
  • Evropa bez znečištění,
  • potraviny a zemědělství.

Jak se zúčastnit: vyplňte prosím tuto on-line přihlá​šku .

Jaká je lhůta pro přihlášení? Přihlášku prosím zašlete nejpozději do pondělí 21. září 2020.

Kontakt: enve@cor.europa.eu

Provádění Zelené dohody na místní úrovni: na tomto odkazu se můžete informovat o portálu VR věnovaném Zelené dohodě a o příslušné pracovní skupině.

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-CALL-FOR-BEST-PRACTICES.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-CALL-FOR-BEST-PRACTICES.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-CALL-FOR-BEST-PRACTICES.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-CALL-FOR-BEST-PRACTICES.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-CALL-FOR-BEST-PRACTICES.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023