Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Zelená dohoda pro Evropu: města a regiony vytyčily plán pro rok 2021  

Evropský výbor regionů (VR) předložil plán týkající se provádění Zelené dohody pro Evropu v roce 2021. Na 4. schůzi pracovní skupiny pro provádění Zelené dohody na místní úrovni se představitelé měst a obcí dohodli na politických cílech a prioritách, jež by měly přispět k urychlení přechodu k uhlíkově neutrálnímu hospodářství a současně zajistit městům a regionům ústřední úlohu v procesu oživení po krizi COVID-19. Hlavními cíli jsou podpora aktivní subsidiarity, posílení institucionální spolupráce a usnadnění přímého přístupu k finančním prostředkům EU. Oblastmi, na něž je třeba se zaměřit, jsou pak renovace budov, „ozeleňování“ městských oblastí a dekarbonizace dopravy. Na schůzi pracovní skupiny se mimo jiné diskutovalo o Výzvě pro inteligentní města nebo o mechanismu pro spravedlivou transformaci . Obě tato témata jsou velmi významná pro plnění programu Zelené dohody.

Na úvod debaty o politických cílech, milnících a klíčových oblastech provádění Zelené dohody na místní úrovni v roce 2021 promluvil předseda pracovní skupiny a komise ENVE Juan Espadas (ES/SES) o dvou stěžejních iniciativách Evropské komise, jež byly na schůzi představeny. Starosta Sevilly uvedl: „ Když říkáme, že Zelená dohoda musí mít místní rozměr, jinak nebude vůbec, není to pouhá deklamace. Evropská unie nikdy nedosáhne klimatické neutrality, nebudou-li tytéž ambiciózní cíle sdílet i její územní celky. Projekty, jako je Výzva pro inteligentní města a platforma pro spravedlivou transformaci, jsou příkladem, jak můžeme Zelenou dohodu realizovat v praxi tím, že v zájmu pomoci městům a regionům poskytneme nezbytnou podporu a nalezneme synergie. Klimatická krize je tou největší výzvou, před níž stojíme, a proto potřebujeme najít inovativní způsoby, jak spolupracovat na dosažení sdíleného a společného cíle.“

Členové debatovali o dvou stěžejních iniciativách Evropské komise, jež mají podpořit přechod EU ke klimatické neutralitě. Iordana Eleftheriadou GŘ GROW prezentovala Výzvu pro inteligentní města Myriam Boveda GŘ REGIO podala aktuální informace o  mechanismu pro spravedlivou transformaci. Obě iniciativy mají podpořit zavádění místních a regionálních Zelených dohod.

Michael Murphy (IE/ELS) , člen rady hrabství Tipperary a předseda komise ECON VR , řekl: „Jsem bytostně přesvědčen, že chceme-li vymýtit chudobu a respektovat meze naší planety, musí cíle udržitelného rozvoje a Zelená dohoda pro Evropu jít ruku v ruce.“

Místopředsedkyně rady regionu Nová Akvitánie a předsedkyně Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU ( COTER ) ve VR Isabelle Boudineau (FR/SES) v průběhu diskuse o prioritách pracovní skupiny prohlásila: „Budoucí strategie Evropské komise pro udržitelnou a inteligentní mobilitu musí odrážet odhodlání územních celků provádět Zelenou dohodu. Význam přeshraničních spojení, internalizace externích nákladů, a zejména zásada „znečišťovatel platí“, úloha veřejné dopravy v našich městech a venkovských oblastech, důležitost každodenní mobility a přechod od silniční a letecké dopravy k železniční dopravě – to vše jsou témata, u nichž musí být naše názory vzaty v potaz. Bez nás Evropská komise svých cílů nedosáhne.“ Starosta Sevilly Juan Espadas představí pokrok pracovní skupiny pro provádění Zelené dohody na místní úrovni na příští schůzi komise COTER dne 26. února 2021.

Starosta Varšavy Rafał Trzaskowski (PL/ELS) se podělil o své postřehy ze schůze politického výboru Paktu starostů a primátorů , jíž se poprvé zúčastnil coby člen tohoto výboru. Uvedl: „Na poslední schůzi jsme přijali nový závazek – Pakt starostů a primátorů za spravedlivější a klimaticky neutrální Evropu –, a to s cílem sladit Pakt se Zelenou dohodou a učinit z něj hlavní nástroj pro realizaci přechodu k uhlíkově neutrálnímu hospodářství. Všichni musíme spojit síly, má-li být Zelená dohoda provedena na místní úrovni. Žádáme Evropskou komisi, aby místním a regionálním představitelům poskytla finanční i nefinanční podporu, a napomohla tak praktickému uskutečnění Zelené dohody i tomu, že klimatická transformace bude sociálně přijatelná. Finanční podpora EU, včetně Fondu soudržnosti, se musí dostat přímo do měst a regionů, a to transparentně a spravedlivě. Nesmíme marnit čas.“

Na příštím plenárním zasedání VR, které se bude konat v březnu, bude shromáždění EU místních a regionálních orgánů diskutovat s evropskou komisařkou pro energetiku Kadri Simson renovační vlně , rozsáhlém plánu EU na zvýšení energetické účinnosti evropského fondu budov. V  návrhu stanoviska , který vypracoval zpravodaj Enrico Rossi (IT/SES), člen rady obce Signa (Florencie) a bývalý předseda rady regionu Toskánsko (2010–2020), předložil VR soubor komplexních opatření, jež by měly snížit uhlíkovou stopu budov a zároveň vytvořit pracovní místa a řešit problém energetické chudoby.

Pracovní skupina pro provádění Zelené dohody na místní úrovni byla ustavena 15. června 2020 a sestává ze třinácti členů Evropského výboru regionů.

Finální verze plánu týkajícího se provádění Zelené dohody na místní úrovni v roce 2021, který pracovní skupina vypracuje, bude v brzké době k dispozici na specializovaném internetovém portálu VR.

Další informace

Provádění Zelené dohody na místní úrovni spadá pod prioritu VR budovat odolné komunity , přičemž jde o iniciativu, jejímž cílem je zajistit, aby města a regiony hrály v Zelené dohodě pro Evropu ústřední roli, aby měly jak v souvislosti se strategií EU pro udržitelný růst, tak v rámci plánů na podporu oživení po pandemii COVID-19 přímý přístup k finančním prostředkům a aby byly ve všech územních celcích realizovány konkrétní projekty. Aby tato iniciativa byla inspirativní a aby urychlila provádění opatření, byla k ní vytvořena on-line mapa obsahující 200 osvědčených postupů .

Vzhledem k nadcházející konferenci COP26 pracuje VR na návrhu stanoviska Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030 s ohledem na COP26 . Jeho zpravodajem je starosta města Autun Vincent Chauvet .

Pokud jde o mobilitu, VR nyní připravuje návrh stanoviska k udržitelné a inteligentní mobilitě, a to pod vedením zpravodaje, kterým je člen rady města Haag Robert van Asten (NL/Renew Europe).

V červenci 2020 přijal VR ve stanovisku, jehož zpravodajem byl starosta města Rijeka Vojko Obersnel (HR/SES) , doporučení týkající se Fondu pro spravedlivou transformaci .

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023