Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Portugalský premiér a místopředseda Evropské komise budou s místními a regionálními představiteli diskutovat o budoucnosti Evropy  

Portugalský premiér António Costa a první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans se s regionálními a místními představiteli podělí o své názory na budoucnost Evropské unie v samostatných debatách dne 31. ledna. Jejich proslovy budou stěžejním bodem prvního plenárního zasedání Evropského výboru regionů (VR) v roce 2018, během něhož toto shromáždění místních a regionálních politických činitelů EU nabídne také svůj pohled na budoucí rozpočet EU a mimo jiné i na politiku soudržnosti EU a její politiku v oblasti mobility.

Portugalský premiér se zamyslí nad budoucností Evropy a nad tím, jak vytvořit podmínky pro hospodářský růst

Premiér António Costa , který v minulosti zastával funkci starosty Lisabonu a v letech 2010 až 2015 byl členem VR, pohovoří o reformách, jež se bude snažit prosadit v Evropské radě. Pro vedoucí představitele jednotlivých zemí totiž nastal rok, v němž bude vytyčen budoucí směr vývoje EU. Pan Costa je zastáncem toho, aby byla zreformována hospodářská a měnová unie a aby byla posílena hospodářská a sociální konvergence v Evropě. V uplynulých měsících vyzval k překoncipování evropské politiky v oblasti konvergence, v jejímž rámci budou rozsáhlé investice určené k plnění cílů, před nimiž stojí Evropa i celý svět a k nimž patří například transformace energetiky, zavedení oběhového hospodářství a vytvoření digitální společnosti, spojeny s prováděním konkrétních reforem v jednotlivých zemích s cílem dosáhnout růstu, zaměstnanosti a sociální soudržnosti.

VR přijme rovněž usnesení k roční analýze růstu na rok 2018, již vypracovala Evropská komise. Jedním z předpokládaných závěrů tohoto usnesení je to, že hospodářský růst v EU brzdí nedostatečné zohledňování úlohy regionů a regionálních nerovností a že je nezbytné, aby politika soudržnosti, jejímž prostřednictvím EU vynakládá regionální investice, zůstala hlavním investičním nástrojem EU. Další oblastí, na niž premiér Costa v uplynulé době upozornil, – jednotným digitálním trhem – se bude zabývat stanovisko VR, které vypracoval Alin-Adrian Nica (RO/ELS), starosta obce Dudeștii Noi v župě Timiș.

Dělat méně, zato efektivněji? Budoucnost Evropy a zdokonalení tvorby právních předpisů

Proslov, který Frans Timmermans pronese v Evropském výboru regionů dne 31. ledna, bude následovat jen několik dní po první schůzi nové pracovní skupiny pro subsidiaritu a proporcionalitu. Úkolem této pracovní skupiny, v jejímž čele komisař Timmermans stojí, je identifikovat, jaké pravomoci může EU přenést zpět na vlády členských států, a nalézt způsoby, jak do tvorby politik EU lépe zapojit regionální a místní orgány. Za VR se na činnosti této pracovní skupiny podílejí tři jeho členové, včetně předsedy. Komisař Timmermans představí roční pracovní program Evropské komise a promluví o tom, v jakých oblastech lze přijmout místní, regionální a vnitrostátní řešení a v jakých musí být naopak přijata řešení na evropské úrovni.

S touto diskusí souvisí usnesení, které VR zařadil na program dalšího dne zasedání a v němž by mohl s ohledem na zásadu subsidiarity udělit „červenou kartu“ návrhům Evropské komise, podle nichž by měly být evropské fondy využívány k financování strukturálních reforem.

Rozpočet EU a regionální investice po roce 2020 z pohledu regionů a měst

VR se dohodne na postoji evropských místních a regionálních orgánů k příštímu víceletému finančnímu rámci na období po roce 2020, tj. k rozpočtovému plánu pro další období provádění politik EU. Evropská komise by měla příslušné návrhy zveřejnit v květnu. Marek Woźniak (PL/ELS), maršálek Velkopolského vojvodství, představí stanovisko k diskusnímu dokumentu o budoucnosti financí EU. Prezentace se zúčastní místopředseda bulharské vlády Tomislav Dončev, který zde rovněž nastíní priority bulharského předsednictví Rady EU.

Členové VR přijmou na tomto plenárním zasedání i další stanoviska související s politikou soudržnosti:

Usnesení o změně nařízení o společných ustanoveních ESI fondů na podporu strukturálních reforem

Směrem k úplnému uplatňování obnovené evropské strategie pro nejvzdálenější regiony, zpravodaj: Fernando Clavijo Batlle (ES/ALDE), předseda vlády autonomní oblasti Kanárské ostrovy

Integrované územní investice – výzva pro politiku soudržnosti EU po roce 2020, zpravodaj: Petr Osvald (CZ/SES), zastupitel města Plzně

Konečné závěry a doporučení skupiny na vysoké úrovni pro zjednodušení pro období po roce 2020, zpravodaj: Oldřich Vlasák (CZ/EKR), zastupitel města Hradce Králové

Evropa v pohybu

Evropa v pohybu je rozsáhlý soubor iniciativ Evropské komise, které mají přispět k modernizaci mobility a dopravy v EU. Členové VR budou jednat o tom, jak se první série z osmi legislativních iniciativ zaměřená konkrétně na silniční dopravu promítne na místní a regionální úrovni. Ivan Žagar (SI/ELS), starosta obce Slovenska Bistrica, představí návrh stanoviska Evropa v pohybu: podpora plynulých řešení v oblasti mobility, v němž se klade důraz na to, aby mýtné lépe zohledňovalo skutečné náklady v odvětví silniční dopravy. Téma druhého stanoviska, jehož zpravodajem je člen rady obce Poros Spyros Spyridon (EL/ELS), zní Evropa v pohybu: pracovněprávní aspekty v oblasti silniční dopravy.

Další stanoviska, jež mají být přijata:

Erasmus pro místní a regionální představitele, zpravodaj: François Decoster (FR/ALDE), starosta města St. Omer

Iniciativa pro udržitelný rozvoj modré ekonomiky v západním Středomoří, zpravodaj: Samuel Azzopardi (MT/ELS), člen rady města Rabat (Città Victoria)

Budoucnost programu COSME po roce 2020: regionální a místní perspektiva, zpravodaj: Robert Negoiţă (RO/SES), starosta 3. obvodu města Bukurešť

Podpora soužití s konfliktními druhy v rámci směrnic EU o ochraně přírody, zpravodaj: Csaba Borboly (RO/ELS), předseda rady župy Harghita

Praktické informace:

Místo konání: budova Paul Henri Spaak, hlavní jednací sál, Evropský parlament

Datum konání: 31. ledna od 15:00 do 21:00 a 1. února od 9:00 do 13:00

• viz program jednánípodklady pro plenární zasedání

• sledujte přímý přenos z plenárního zasedání na internetových stránkách VR

informace ohledně plenárního zasedání určené médiím

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SIBIU-REGIONS-CITIES-NEW-JOURNEY-SHAPING-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
23.06.2023