Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Předseda VR a starosta Londýna tvrdí, že je třeba se vyhnout neřízenému brexitu, jenž by pro obě strany znamenal prohru a poškodil by regiony a města EU a Spojeného království  

Kontaktní skupina VR–Spojené království, v jejímž čele stojí předseda rady regionu Bretaň, posílí místní a regionální partnerství a zajistí odpovídající finanční podporu EU pro vážně zasažené regiony

Předseda Evropského výboru regionů Apostolos Tzitzikostas a starosta Londýna Sadiq Khan během on-line diskuse v Bruselu vyzvali vyjednavače Spojeného království a EU, aby pokračovali v jednáních, dokud nebude dosaženo obchodní dohody. Varovali, že varianta „bez dohody“ bude mít katastrofální dopad a poškodí mnoho regionů a měst ve Spojeném království a EU, což by pro obě strany znamenalo prohru. Starosta Londýna vyzval k okamžitému prodloužení přechodného období, nebude-li možné v rámci probíhajících jednání dosáhnout obchodní dohody. Místní a regionální orgány EU a Spojeného království se rovněž zavázaly ke zintenzivnění společného úsilí o zmírnění brexitu a k dlouhodobé budoucí spolupráci na otázkách, jako jsou změna klimatu a migrace.

Ve chvíli, kdy do konce přechodného období zbývají méně než tři týdny a budoucí obchodní dohoda mezi Spojeným královstvím a EU je stále velmi nejistá, vyjádřili místní a regionální představitelé EU a starosta Londýna obavy z vážných důsledků brexitu bez dohody. Zavázali se k těsné spolupráci, aby zajistili, že se budou pravidelně posuzovat územní dopady brexitu. Dalším cílem je spolupráce v oblastech společného zájmu i v budoucnosti.

Apostolos Tzitzikostas , předseda Evropského výboru regionů a guvernér řeckého regionu Střední Makedonie, upozornil: „Brexit bez dohody bude pro mnoho regionů katastrofální a v kombinaci s pandemií bude mít vážný dopad na regionální ekonomiky. Místní a regionální orgány jako první pocítí důsledky tohoto posledního jednání o brexitu pro životy lidí. Bude trvat mnoho let, než stanovíme nové hranice a pochopíme, co pro nás všechny toto rozdělení znamená. Město Londýn a města a regiony Spojeného království i Evropské unie budou bok po boku usilovat o nalezení způsobů, jak rozložit a zmírnit dopady na naše komunity.“

Starosta Londýna Sadiq Khan během diskuse poznamenal: „Brexit je faktem a my máme povinnost hledět do budoucnosti, nikoli do minulosti. Musíme spolupracovat na společných výzvách, a to napříč městy, regiony a zeměmi. Chci se postarat o to, že Londýn zůstane klíčovým partnerem pro Brusel a každé evropské město, každý region a každou zemi. Nebude-li možné v několika následujících dnech dosáhnout obchodní dohody, chtěl bych Borise Johnsona a EU vybídnout k prodloužení přechodného období. Scénář „bez dohody“ by prostě neměl nastat. Byla by to prohra jak pro Spojené království, tak pro EU, která by vedla ke ztrátě pracovních míst, snížení růstu a poklesu životní úrovně v celé Evropě, právě když se ocitáme v klíčovém okamžiku našeho boje proti pandemii.“

Členové VR diskutovali o způsobech udržení a rozvoje vztahů s decentralizovanými správními orgány Spojeného království a místními a regionálními orgány v Anglii, Skotsku, Walesu, Severním Irsku a Gibraltaru. Předseda nedávno vytvořené kontaktní skupiny VR–Spojené království Loïg Chesnais-Girard (FR/SES), předseda rady regionu Bretaň, řekl: „Místní a regionální politici na obou stranách Lamanšského průlivu mají společný zájem na omezení škod v regionálních a místních ekonomikách. Abychom toho dosáhli, musíme při našich kontaktech s vládami členských států a s EU prosazovat přeshraniční spolupráci. V rámci EU nám určité zabezpečení pro nejvíce postižené oblasti poskytuje rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu. Vyzývám EU, aby byla připravena zajistit větší částku, pokud dopad brexitu – jak je pravděpodobné – přesáhne 5 miliard EUR. Tato kombinace pandemie COVID-19 a brexitu je nesmírně nebezpečná, proto musíme stát při sobě z hospodářského i politického hlediska.“

Vzkaz během probíhajících jednání mezi EU a Spojeným královstvím zaslal také Michel Barnier , předseda Pracovní skupiny pro vztahy se Spojeným královstvím : „Trvale usilujeme o ambiciózní partnerství mezi EU a Spojeným královstvím, které by lidem, místním komunitám a také podnikům a regionům pomohlo v budoucnu co nejlépe pokračovat ve spolupráci. Přestože jsme i nadále, tak jako dosud, otevřeni nalezení vzájemně výhodných řešení, EU neuzavře dohodu za každou cenu. Dohoda bude muset chránit náš jednotný trh a dlouhodobé hospodářské zájmy občanů, podniků a regionů EU. Zatím máme stále velmi odlišné názory na dobře známé otázky rovných podmínek, správy a rybolovu. Následující dny budou velmi důležité. V každém případě bychom měli všichni pokračovat v přípravách na všechny scénáře, včetně brexitu bez dohody k 1. lednu 2021.“

Související informace

VR v roce 2018 provedl průzkum mezi svými členy a mezi dalšími místními a regionálními orgány a místními obchodními komorami týkající se dopadů brexitu. Průzkum byl zveřejněn v souhrnné zprávě . Byly do ní zahrnuty výsledky studie týkající se odvětví a regionů, které jsou nejvíce vystaveny změnám hospodářských vazeb se Spojeným královstvím. Mezi tato odvětví patří potravinářství, výroba dopravních prostředků, strojírenství, elektronika, textilní průmysl a výroba nábytku. Zvláště ohroženými regiony jsou všechny regiony v Irsku, Hauts-de-France a Bretaň ve Francii, Malopolské a Lublinské vojvodství v Polsku, Hesensko v Německu, Vlámsko v Belgii a Andalusie ve Španělsku. Jednotlivá zvláště ohrožená průmyslová odvětví byla nalezena v regionech Emilia Romagna, Toskánsko a Marche v Itálii, Midi-Pyrénées a Auvergne ve Francii a v regionech v Německu, Nizozemsku, Portugalsku, na Slovensku, v Česku, Rumunsku, Bulharsku a Řecku.

Kontakt:

Michele Cercone

mluvčí předsedy

Tel.: +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

David French

Tel.: +32 (0)473 85 47 59

David.French@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE-GROUP.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE-GROUP.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE-GROUP.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE-GROUP.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE-GROUP.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023