Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Budoucí rozpočet EU: oslabení politiky soudržnosti by mohlo ohrozit budoucnost Evropy  

Předseda Evropského výboru regionů Karl-Heinz Lambertz dnes upozornil na to, že pokud chce být Evropská unie v budoucnu jednotnější a inkluzivnější, lépe chránit životní prostředí a více prosperovat, pak je nutné, aby nedošlo ke snížení finančních prostředků Unie vyčleněných na soudržnost a aby jich i nadále mohly využívat všechny regiony a města. Předseda Lambertz reagoval na dokument , který dnes zveřejnila Evropská Komise a jenž předestírá možnosti pro rozpočet EU na období po roce 2020 a obsahuje výrazné škrty ve finančních prostředcích na politiku soudržnosti EU.

V návaznosti na prohlášení Evropské rady a Evropské komise , jež uznávají přidanou hodnotu politiky soudržnosti, a zcela nedávné vyjádření podpory ze strany portugalské , italské a německé vlády předseda Lambertz uvedl: „Příští rozpočet EU bude určující pro budoucnost Evropské unie. Politika soudržnosti, jakožto hlavní investiční prostředek a nástroj solidarity EU, vytváří pracovní místa, podporuje malé a střední podniky, napomáhá inovacím a věnuje se problému změny klimatu. Oslabení soudržnosti by do budoucna oslabilo jednotu EU-27. Římské prohlášení , které Unie vydala loni, se zasazuje o takovou Evropu, v níž budou všechny úrovně správy, včetně místních a regionálních orgánů, moci přispívat k „posílení potenciálu Evropy z hlediska inovací a růstu“. Evropská rada a Komise pozitivní dopad politiky soudržnosti výslovně ocenily, a v příštím rozpočtu EU tudíž musí být zachován podíl prostředků, který je na tuto politiku vynakládán ve stávajícím programovém období, tedy 34,2 %.“

O příštím víceletém finančním rámci (VFR), který stanoví roční stropy výdajů pro všechny politiky EU na období 2021–2027, by se mělo jednat na příštím neformálním zasedání Rady EU, jež proběhne 23. února, a návrh Evropské komise se očekává 2. května. Místní a regionální orgány mají v této souvislosti obavy, že nové priority – jako bezpečnost a migrace – budou znamenat omezení prostředků na politiku soudržnosti.

Předseda Lambertz připomněl nedávnou výzvu Evropského výboru regionů – shromáždění EU, v němž zasedá 350 místních a regionálních představitelů –, aby členské státy zvýšily své příspěvky do příštího rozpočtu EU z 1,1 % na 1,3 % hrubého národního důchodu, což je postoj, který zastává i Evropský parlament. „Přejeme-li si ambiciózní Evropu, potřebujeme ambiciózní rozpočet. EU by měla činit více s větším množstvím prostředků: nikdy se nám nepodaří vytvořit skutečně sociální, inkluzivní a ekologičtější Evropu, jež bude zkvalitňovat život všem občanům, nebudou-li členské státy více přispívat do její pokladny. Budoucnost Evropy je teď v rukou lídrů EU-27. Doufáme, že vypracují rozpočet pro občany, který bude efektivní, flexibilní a ambiciózní a umožní, aby Evropa reagovala na výzvy současné a překonala výzvy budoucí,“ dodal předseda.

Výbor prosazuje silnou politiku soudržnosti pro všechny regiony a města po roce 2020 a za tímto účelem spolu s nejvýznamnějšími sdruženími, která zastupují regiony a města EU, zahájil iniciativu #CohesionAlliance , což je hnutí vycházející z místní úrovně, které je otevřené všem, kdo jsou přesvědčeni o tom, že politika soudržnosti EU musí být i nadále pilířem budoucnosti EU. Od jejího zahájení v říjnu minulého roku se k této alianci připojilo téměř 3000 signatářů, mezi něž se řadí regionální a místní orgány, poslanci EP, ministři zemí EU, sdružení podnikatelů, představitelé akademické obce, odborové organizace a expertní skupiny.

Kontakt:

pressecdr@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023