Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
První „BORDERS FORUM“ a 10. schůze platformy ESÚS  

9.–10. listopadu 2020 v Paříži

Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) bude ve dnech 9. a 10. listopadu 2020 v Paříži pořádat ve spolupráci s Evropským výborem regionů a Evropskou komisí první ročník akce s názvem BORDERS FORUM a 10. výroční schůzi platformy ESÚS. Setkají se na ní vysocí představitelé místní, regionální, celostátní a evropské úrovně. Mezi účastníky budou mimo jiné komisařka Elisa Ferreira, předseda VR Apostolos Tzitzikostas a ministři z Francie, Německa, Itálie, Maďarska, Lucemburska a Polska. Záštitu nad ní převzal francouzský prezident Emmanuel Macron.

Krize způsobená onemocněním COVID-19 vrátila otázku hranic do centra politické diskuse poté, co byly evropské vnitřní hranice náhle uzavřeny kvůli pandemii. Mělo to obrovský dopad na příhraniční regiony, jelikož přeshraniční území tvoří přibližně 40 % území Evropy a více než 2 miliony lidí každý den překračuje hranice při cestě do práce.

Cílem akce Borders Forum (Pohraniční fórum) je vytvořit místo pro širokou politickou diskusi, která by umožnila zdůraznit potřeby přeshraničních území. Setkají se na ní subjekty z místní, celostátní a evropské úrovně, které jsou zapojeny do přeshraniční spolupráce, aby tak stvrdily svůj společný cíl a své místo v politické diskusi. Zároveň tak upevní evropskou přeshraniční alianci občanů.

Tato akce se bude konat v době, kdy Evropa slaví nejen 30. výročí svých programů spolupráce v rámci iniciativy Interreg*, 10 let existence platformy ESÚS**, ale kdy také začalo provádění Cášské smlouvy, tj. dvoustranné dohody mezi Francií a Německem o užší spolupráci a integraci.

Další informace naleznete na stránce: www.bordersforum.eu .

Poznámky pro redaktory:

* Iniciativa Interreg je jedním z hlavních nástrojů Evropské unie, jenž prostřednictvím financování projektů podporuje přeshraniční spolupráci. Jejím cílem je řešit společné výzvy a nalézat společná řešení v oblastech, jako je zdraví, životní prostředí, výzkum, vzdělávání, doprava, udržitelná energetika a další.

** Evropské seskupení pro územní spolupráci je evropským právním nástrojem navrženým k usnadnění a podpoře přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce. Umožňuje subjektům z různých členských států spolupracovat v rámci nového útvaru s plnou právní subjektivitou.

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)22822366

Mobil: +32 (0)494735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023